Groninger verhalen, gedichten en veel meer Een grote verzameling Groningstalige teksten

Ien domies toen

Kom hier mor even en rust wat uut,
leg kopzörg mor aan kaant,
geniet van t moois ien de netuur,
de sjeu van t Hogelaand.

Luuster noar wat te heuren is,
neem gerust de tied,
steur die nait aan wat wildernis,
wordst al een beetje blied?

Ik luuster altied noar de wiend,
der is gain →

Oproemen

Mien man is aan t kaast oproemen.
Wolst dit nog bewoaren? Hai hold ain van mien eerste boukjes omhoog. “Op stap met Dik de eend en Rik de gans”. Bie de aanblik van dat boukje ben ik weer terug ien mien kiendertied. O ja, ik wait nog dat ik het las en mie veurstelde dat alles uut dat→

Vrijhaid! (Herdenking)

en bevrijd te word n mit n lach en n troan
en er aandacht aan bliev n schenk n
want, t is mens aig n wat immers teld
om soam n in n land te kenn n leev n
in alle ‘Vrijhaid’ want dat is woar t om gait
en bliev n zo getrouw weer stilstoan
mit eerbied de veule dood n te herdenk n→

Hoal de blues in hoes

In de stille nacht fluustert de wind
Een ainzoame melodie zo zacht en blind
De moane verstopt zoch achter de wolken van gries
Terwiel de ziel hoelt en brengt die van de wies

De klokke tikt troag een eindeloze dans
Verlangend noar laifde, een verloren kans
De blues klopt op de→

De drij klòkken

Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

Er’s n dörpje daaip weg doken ien t dal
Mangs sparrebomen, haalf vervroren
‘tWas döar op n zummer mörgen
dat Jimmy Brown** werd boren.

Aal de bronzen klòkken dij luudden
ien t lutje daldaaip dörp
En de laaidjes dij ze zongen
woaren→

Aigen belang

Let nait te veul op n aander en moak die nait te drok
Elk het zo zien aigen problemen, zelfs de hounder in ’t hok
Het heurt der gewoon bie, doar kinst niks aan doun
En perbair de aander te accepteren en toon n beetje fatsoun

Van binnen waiten de lu precies hou of het aalmoal zit
Hou→

Loater komt hail gaauw

Loater is net als een belofte in de wind
Mor dat verandert snel noe het begunt
De tied vlogt veurbie als een snelle stroom
Veur wie het waiten is het leven een droom
Dreumen van mörn, plannen veur loater
Mor het heden let ons nait wachten, gain koater
Elk moment is kostboar en →

Dokter Maurits van der Reis

Twijde wereldoorlog is nou 79 joar veurbie, der is heul veel schreven over dai tied. Toch kom je aal weer op zoaken wat je nooit waitn hebt.
Mien oalders woonden veur de oorlog op Köstverloren, toun nog onderdail van Hoogkerk. Heur hoesarts was Van der Reis, volgens mien olders→

t Meroakels Speultje

Wie waiten apmoal dat zeelu vroeger in de maist vremde streken kwamen en den de maist roare dingen mit noamen noar hoes.
Dingen woarvan ze zulf voakl nait ais wisten wat t was of woarveur t was,
En messchain is dat ok wat is beurd in dit laidje

Wereldwied bekend worden deur: Peter,→

Dreuge troanen

In stille nachten, zacht verweven, droepen troanen zacht en wis
Een zolte stroom van binnen leven, verdrait verstopt in duusternis
Een oceoan van stille piene, in woordenloze leegte ontstoan
Gain oog dat zugt, gain haart dat wait, mor der is een dreuge troan

Mor in het duuster→

Welkom ien mien wereld

Grunneger omtoalen: Johan W. koning

Welkom ien mien wereld
Wils’t nait binnen komen?
Wondern, is mien gok
Dij heengoan nog bie zetten
Stap moar ien mien haart
Baarg joen zörgen moar op
Welkom ien mien wereld
baauwd mit joe ien kop

Klop en de deur goat open
Zuik en doe zelst vienden→

‘tIs over

Ned. vertaling Johan.W. Koning

Joen laifie vuilt gain laifde meer veur die

Golden doagen veurdat ze enden
Fluustern gehaaimen noar de wiend:
“Joen laifje zel nait meer dicht bie die wezen.”

Zaachte naachten veurdat ze (ver)vlaigen
zenden vallende steerns→

Te vroug om te weten

(Pat Boone versie, ook zongen deur Roy Orbison)
Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

(Wat gebeurde mit hìn?)(koor)

‘t Is te vroug om t‘weten
of k heur kin vergaiten
Mien haart is broken ien te veule stokken
En ‘tis te vroug om t‘weten

Tied sloert moar oan
Zel k den ooit weten→

De psychioater

Haarm haar hom aaltied al n beetje vrumd vonden, dij Frederk. Vrouger, op school, was hai ook al net n beetje aans as d’aandern west, wat biezunder. Tegen meester har e voak de gekste stekken had, zodat zien kammeroaden in de klazze assmis slap van t laggen wazzen.

Mor t aigenoardege→

Rerend

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Ik was tevree, veur n zet
Ik kon laggen, veur n zet
Moar ik zag die dis naacht
Doe hils mien haand hail vaast
As doe stopte, en zee: “Hé moi”
Oh, doe wens mie’t goud, kons nait zain
Dat ik nou rerend was wegens die,
rerend wegens die.

Doun zees →

Vrouw Pathuus

Vrouw Pathuus’ mooiste Poaskedag

“Nee broeder, ie mouten n ol mìns nait veur de gek holden, da’s nait zo mooi van joe!”

Vrouw Pathuus kikt de broeder ais wat achterdochteg aan. t Is aans aaltied n hail eerliekse, oprechte kerel, mor vanmörgen kin zai gain högte van hom kriegen.→

Ien Dreumen

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

n Bonte kleureg kloun genoamd de Zaandman
Komt stil elkse naacht noar mien ber
Om dan sterrenstof te strooien en te fluisteren
“Goa moar sloapen, alens is ien odder.”

Ik sloet mien ogen en ik drief den vot,
Ien de sproekskesnaacht,→

Zunder jaze

(veurlezen vanòf 4 joar)

t Is zotterdag. Annemieke zit wat in t ronde te kieken. Wat zel ze nou es even doun goan. Pappe en mamme hebben zok net aalbaaident achter d’kraante verstopt. Ze zugt hou Moppie bie pappe zien vouten zitten gaait en ze mout stiekom lagen. Ze wait nou →

Ik wòr aal baang

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Ik wòr aal baang, woar wie ok goan
Zo benaauwd hai kin doar stoan

Ja, ‘kwòr aal baang, wat zol ik doun?
As hai trog kwam en die den mout?

Ik wòr aal baang, vuil mie old
En aal baang dastoe van hom holdst

Ik wòr aal baang, ‘kwil nait verlaaizen
As→

Mooi en maal ……Oftewel: Leem!

Mien leem haar n bult pieken en doalen en nou as 80-plusser besef ik aigentlieks dat dat juust t leem is!

As je allend vreugde of ellende had hem, is dat nait t echte leem, denk ik…?

t Begon veur mie in Drente. Veul roemte, veul noatuur. En veuraal geweldege buurn en kameroaden!→

Vrolijke Poaskedoag n!

en geef dizze baide doag n kleur
mit neut nschait n en aaier eet n
zall n dizze doag n weer sloag n
‘kop d’r veur’mit n goud humeur
Poashoas het ook nait stil zeet n
vrolijke Poaskedoag n!

Snakkers en aander lu

Bie zömmerdag goan mien vraauw en ik smangs noar Hoaren, t dörp net under Stad, um door n ijsco te eten. t Laifst op n zoaterdag- of zöndagmiddag. En aaltied bie dezölfde zoak op t houkje bie d kèrke. In de Kèrkstroade. t Drokste dail van Hoaren. Veur de zoak hemmen ze n makkelke→

Nuver’ Juvver

Omtoald deur: Johan W. Koning

Nuver’ juvver koiert deur de stroat
Nuver’ juvver, het soort da’k geern ontmout
Nuver’ juvver, ik geleuf die nait, doe bis nait echt
Gainain ken zo schier wezen as doe
Bedaankt

Nuver’ juvver, kom vergeef t mie
Nuver’ juvver, ik mòs t wel zain
Nuver’→

Poaskedoag n!

beste mensen, hol nog eev n geduld
mit t aaier geev n ain vrolijke kleur
hounder kenn n d’r nait teeg n legg n
en loat n zug nait opjoag n
ook brandt d’r weer n Poaskebult
t volk was d’r doag n mit in de weur
en dou k bie dizze den ook zegg n;
k wens joe haile mooie Poaskedoag

t Is goud…alles zit der op en aan!!

Dat heur je voak bie de geboorte van n kind…

En den benn n d oll n mor wat bliede! Gelukkeg!

Mor t ken ook aans….

Wie stonden begun joaren 2000 veur de Zunnebloum op n joarmaart lotten te verkopen.

De boaten doarvan broekten wie om oetjes, muziekmiddoagen en dat soort dingen veur→

45 joar

Dou ik mit hom begon, dou was t wel eerst even wennen vanzulf, mor in aal dij joaren roak je der aan wend, din wait je nait meer beter.
Dou ik Zwoantje kennen leerde, dou hèt ze hom der bie nomen. Haildaal oet zokzulf. Der wur aal nait over proat, hai heurde der gewoon bie. En in dij→

N Anna

(kerstverhoal)

t Was doags veur kerst. Willem was mit d peerdentrailer achter zien auto noar de daaierntoene reden. Hai was doar verantwoordelk veur de oapen en hai muik der ook doaglieks mit peerd en woagen ritjes mit bezuikers. Mor non de daaierntoene mit kerst dicht →

Schietbrud

‘Harregat,’ bèlkt Siepke verbaldereerd. ‘t Is toch n godsgekloag… Wèlke haalfmaal let zien hond bie n aander in toen schieten?’ Egbert schrikt van t genaar en wait dat as zien vraauw zo kört aanbonden is, der gain laand mit heur te bezaailen is→

Allain de ainzoamen

Grunneger Omtalen deur J.W. Koning van Only the lonely, van Roy Orbison

Koor:
Allain de ainzoamen
Allain de ainzoamen

Allain de ainzoamen
Weten hou’k mie vuil vanoavond
Allain de ainzoamen
Weten did gevuil is nait goud

Doar goat mien laiverd
Doar goat mien haart→

Levensloop

Zaalvepootjes, klountjes goaren
Wattendotjes, pasgeboren.
Noavelbaandjes, waskelapkes,
Ledikantje, eerste stapkes.
Opstoan, zomor valen,
Sloapen goan. Eten van twei walen.

Klaaine peuter, koedelom,
Laif geleuter, baintjes krom.
Peuterzoal, veur ‘t →

Boetenbaintje

As e zoch achter n boom verstopt,
aargens in de verre vèrte lopt,
zöcht naargens n mins of n daaier hom.
Gainaine röpt:”Janpie, Janpie kom!


Hai zit te dreumen achter in de klazze.
Noeit huuswaark in zien tazze.
Wil nait meer waiten as wat e wait.
n Bruirtje of zussie mist→

Mit de Jan Plezaar op schoulraize…!

Vot noa d oorlog -vatteg/viemvatteg- gingen wie veur t eerst op schoulraize….

Wat n belevenis! Op n boerenwoagen mit n huif der boven en n beste riege banken -Jan Plezaar-veur t eerst van de OBS Nietap mit twei klassen!!

Spanning ten top! Woar de rais noar tou ging, was n verrassen….→

Oost-West-kloof

Een schooltje schol uit Stadskanaal

Besloot om met een schar uit Emmen

Een dagje naar Den Haag te zwemmen:

Je wilt eens wat als provinciaal.

De vissenclub had daar verbaal

Wat moeite om zich af te stemmen

Hun tongval was niet goed te temmen,

Het schoolhoofd sprak toen in zijn→

Kees Scheet en de versierde wolf

Kees woonde al zien haile leven in t oapenhoes in de grode daaierntoene. Soamen mit nog n haile koppel aander oapen. Kees was de oldste en ook de slimste. Aiglieks was hai n beetje de boas van t spul. Mor de echte boas van t oapenhoes was Willem, heur oppazer en verzörger. n Grode,→

Het Schierste Woord

Ze hemmen weer veur mekoar.
Net as elks joar,
gait TV Noord
op zuik noar t schierste woord.
Ver mie is dat zunderveul te strieden
t hoast vergaiten woord Laankmanstieden
denkst meschain wat zollen wie nou beleven,
moar dat vertel ik die dan even.
In Shakespeare’s Engels hest→

Kees Scheet en Peerd Hendrik

Kees zat n beetje veur zuch oet te kieken. Lekker in t zunnetje en mit zien rugge tegen t oapenhoes aan. Het speet hum dat dit nije oapenhoes gain dakgeude har. Den in de dakgeude van t oale hoes, liek boven de regenpiebe, har e zien vaste stee had en zuch t beste op zien gemak vuild.→

Komplemint

Ik baauwde veur mien vraauw n schier kestail

En waarkde joaren as n idioot

T Haar honnerd koamers, toene aibels groot

Wat was ik groots, t was ja n pronkjewail!

Ik ruip: “Is dat nait wat veur die en kinder?”

Mien vraauw zee: “Zekers man, dat kon ja minder”.

t Is veurjoar!

tied veur poot n en zaai n
al stait al hail wat te blui n
zo stoan de poters al kloar
lu doun hun gras al maai n
wat ook begunt te grui n
t is immers veurjoar!

Mondhaarp

“Doe moutst ain hobby”, haar mien vraauw bedocht.

“Iets mit meziek”, dat schoot heur ook in t zin.

Omreden ik maisttieds wat veurzichteg bin

Heb ik mie eerst mor ais n mondhaarp kocht.

Mor d’ juuste tonen vinden vuil mie laank nait mit

Dat→

Waiste!

k vleide mie hin en oet ging t licht

en dochde slim aan die

mor dou t eev n mos weez n wicht

was de nacht alweer veurbie

waiste!

Nooit opgeven

In de stried tegen zaikte, moudeg en staark
In donkere tieden, een sprankje van waark
Nooit opgeven, hou zwoar ook de last
Vecht mit hoop en den passeren de störmen vast

Een stem vol waarmte, een haart dat dailt
In laifde en mededogen dat nooit foalt
Gered van de daipten, deur→

Op fietse..

Op n ol fietse mout je t leern…

Dar was zo, mor dat is vandoage de dag wel eem anders!

Dou k n kwoajong van n joar of zesse was kreeg k mien eerste fietske, n deurtrapper!

Achter d schoule lag n lappe grond, woarvan t achterste stok zo n meter hoger was as t veurste.

Mit fietse an d haand→

Knoflooksaus

Kiek, tegenswoordeg is t ja nait meer aal doage stamppot broene bonen, dikke ries mit aaier of dreuge bonen mit speklappen vrizze worst. Pizza, nasi en shoarma binnen nou aan de dag ook zoaken worden doar hoast elks wel ais mit te doun krigt. En benoam veur de shoarma of veur→

Tammo Rijkens

Tammo is ain veurnoam, net as Lukas en wat in’t Grunnings Loeks wer, dat was wel de allerbekendste, mor der was ook ’n Tammo. Tammo Rijkens dai leefde van 1888 tot 1966.
Was ooit geboren in Sappemeer, mor grootste dail woonde hoi in Stad.

As je der nou over lezen schrift men dat→

Pensioen

Hou bevaalt dien pensioen, verveelst die nog nait?

‘Ik wil mie nog wel es om loaten scholen tot mannequin, zegt er.

Een beetje omsjouwen en heul kwoad kieken’, hai dut mie veur hou.

‘Dat liekt mie nou wel es wat.’ Hai zugt ze veur televisie.

Ik lig ien n deuk en hai hoalt mie n kop→

Allènt

Zwoantje, mien laive vraauw is van de week n poar doagen vot west. Noar heur ol taante Oaltje, dij oet t zaikenhoes weer in hoes kwam van n male operoatie.
“Vraauwlukwoaltje” zee Zwoantje. Wieder zee ze niks en ik was der ook nait nijsgiereg noar. Moar deur dij operoatie was→

Stress over de toukomst

Loat de toukomst nait dien heden bepoalen
Loat de stress nait in dien haart verdwoalen
Want mörn is nog slechts een onbeschreven blad
Een kans, een meugelijkhaid, een neie start

Het pad veur ons ligt nog verbörgen
En moak die doarom nait bie veurboat zörgen
Want elke stap →

Bevroren vuurtjes

Op n moal was ik op toene aan t waark en mien oldste jong huilp mie op zien menaaier flink mit. Hai luip mie wel meer veur de vouten as dat e recht wat dee, mor och, ik von t wel gezelleg dat e wat om mie tou keudelde.
Op gegeven ogenblik kwam e bie mie en laangde mie wat tou, “Kiek ais →

Luttje Ko Vietje…!

Op n motor-bakfietse stoof e deur Nij Scheemde-t Woar…

Ko van der Veen, de ainegste krudenier dei doar n vrij roeme winkel haar.

Aait vrolek en elk groutend. Omdat e nogal klain was en in Nij Scheemde elk n bienoam haar, kreeg e al gauw de noam Ko Vietje!

Hai haar doar gain muite→

Of en tou mis ik die

In de stille nacht, onder de moane helder en blaauw
Vuil ik soms een leegte, een gemis en dat hail raauw
Mien gedachten dwoalen of noar die
Een verlangen dat blift altied bie mie

Soms vuil ik dast der bist, zo dichtbie
Als een zaachte wind dei bloast noar mie
Mor den besef ik mit→

Onlaandse fietstocht

Rie ik van de week endje op de fietse, richten Roderwolde. Mooie omgeevm in de kop van Drenthe, mor ach ’t heurt ook beetje bie Grunnen ja.
Dan rie ik vanof de Stad of deur Stadspaark of bie snelweg langs, zo onder Maupertus laangs en FC Grunnen zien trapveld.
Dan deur de Bruilwering→

Weerzain

“Alle raus, sofort! Raus, raus!”.
De blavvende stemmen van Duutse soldoaten klonken haard deur de stille lije nacht. Uut de grode veurdeure van t domieshuus strompelden n stok of vief minsen, twij groten en drij kinder. Ze wuiren begelaaid deur net zoveul→

Aan raais in Westerwòl

wereld is luddek
dook over eerappellaand
wachten is op zun

schilder kleurt zien laand
wolken drieven op t douk
vogel strikt dele

gehaaim maank bomen
giezelbaargverdrait van dou
vredeg bos van nou

snoavels wied open
aaibers jaauwstern op t nust
moeke stilt honger

dörpke→

Trauw n in n Snouk…….

Dat leek mie wel wat! n Stok of zes Eendjes der achter, mooi toch?

Mien laiverd von t mor niks… Dou mor normoal, dat wil ik nait heur!

Oh, wat vinst den van koetskes? k Wait wel n stok of zes te kriegen, perbaarde ik nog mor….

gain sjoege! Dou mor gewoon in auto s!!

Twei joar eerder→

Elke dag brengt wel wat gouds

In elke dag, hou gries of klain dat ook wezen mag
Schoelt een lichtpunt en dei bezörgt die een lach
Een glimlach ontvangen is een waarm geboar
Of als de zunne deurbrekt, zo helder en kloar

In elke oademhoaling, een moment van rust
Een laidje van een vogel of een briesje dei sust→

Wies mit die!

Bram op bezuik….

Bezeg mit zien mobieltje…

Ik ga even bij jou zitten!

Prima!

Slagt d aarm om mie tou

en zegt:

k Ben wies mit die!

Ik ook mit die, zeg ik..

Weet je waarom?

Nou?

Als jij en papa er niet waren,

was ik er ook niet!

Net!

Prille laifde

Der wazzen ais….twij vogels.
Vogels zoas ze hedentendoage naarms meer heurd of zain worden.
Wie zollen nou zeggen t wazzen best wel vrumde vogels.
Op n dag kwamen twij van zokse vrumde vogels nkander tegen in t bos en t duurde mor even of ze begunden mekoar t hof te moaken, zo→

Zakkenwasser

Nou denk elk en ain netuurliek dak ant scheln ben mor dat is nait zo, volgens ’t woordenbouk as je zakkenwasser opzuikt betaikend dat sufferd of zukswat. Mor zakkenwasser was een hail normoal beroup woar men geld verdainen kon.
Echt woar, mensen dai jutte zakken wasten noa→

Kerstboom

Nooit n kerstboom weer zeden wie veureg joar dou we t spul twij jannewoarie weer aan zied haren. Dat gedou aal, elk joar weer zo’n boom kopen, de optuugspullen tou kaaste oethoalen en din weer bedenken, dat dat dit joar toch echt nait meer paast. Te old. Want elk joar →

Nat

Doe bist van mie….
liggend in t nadde gras
of in de bragel ast die
nait uutmoakt woar ik
dien lief mit mienent
waiten loat dast ook in
de bragel nait aan mie
ontkommen zelst, en
ik die maai as t gras doar
ik die in von…
nat.

Blauw Juk!!

t Wordt weer de veurege aaiw woar dit stokje over gait….

( n aaiw is honderd joar, mor ik ben van t zummer nog mor 87….. dus…..?)

Oll n goan voak trogge in de tied, omdat de eerste ervoarn s t beste hangen blieven?

Rond 1960 trof ik t wichje, woarmit ik n moal of wat op stap west was.→

Weerom zain

Ol Popko zit allenneg
tou t vinster uut te stoaren,
minsen lopen hom veurbie,
alweer n dag verloren.
Aal dij lege doagen,
snieën daip in zien bestoan,
zien leven, net n klain keersie,
is zo goud as doan.

Deur zien troanen zugt e zien leven
as n ploatjesbouk in kleur.
Aal dij wilde→

Ivanhoe

n Joar is nait zo laank ast op de helfte van
dien leven kommen bist, want vrouger in dien
kindertied duurden joaren aiwen, wazzen
endeloze weken van vekansie n tied dijst mor
zuneg overzain konst en elke dag was vannijs
n oaventuur woarin doe sums Ivanhoe wast
en sums ook wel→

Veur n kusje van dat zusje……

Sums zit je in de stront…

den wordt t opains weer licht

komt d luttjeste wicht

mit heur mond (je)

noar joen gezicht……

zai nemt t veurbeeld

van heur zusje:

Opa en Oma kriegen n lekker kusje!

Het is nait altied paais en vree

De schaduw vloog ook voak over ons leem.

Ons kinder en klainkinder→

Van n hoane en n vos

Wel slopt doar stiekom deur de nacht?,
dinkt d’hoane, midden op t rik holdt e de wacht.
Das Lodewiek de vos, zó gemain,
dij het vervast op d’hènnechies veurzain.

Ik stoa hier pal en dou mien plicht,
gelòkkeg mor, is t hekkie dicht.
Mor n vos is slaauw, das ja bekìnd,→

Noar de TT op het circuit van Assen…

t Is 1950, As dattien joarege mag k mit mien oldste bruir en nog n stok of tien jongs mit noar de TT in Assen.

Wie hebben oafsproken dat ve vraidagoamd om 24.00 uur vanoaf de Scheemter toorn op fietse vertrekken….

As mien bruir goud op mie paasde, haarn d oll n gain probleem da k →

Niks te zuiken

Tunnies ston op t keukentrappie onder d’ol dikke appelboom. Mit ain haand huil e zok vast aan n dikke takke, d’aander haar e boven d’ogen. De zunne ston leeg en scheen hom liek in t gezicht. Op dak van t huus zong n merel zien mooiste zummeroavendlaid. Boven→

Scheuveln en prikken

Wie haren guster weer onze joarliekse scheuvel-en priksleewedstrieden.
Das elk joar weer n gezellege boudel, woar jong en old
zok d’haile middag vernuverd op t ies. Met n zeupie der bie, nait
te vergeten.
En ondanks alle goud bedoulde road, is t elk joar weer bingo→

Dreuge bonen

Wat mout der in:

Dreuge bonen, speklappen en vrizze worst.

Hou mouten je t doun:

Wie eten onze dreuge bonen zunder eerappels, mor wel mit vrizze worst en speklappen, dail bakken, dail kookt.
Hail simpel. Dreuge bonen n dag in de waike. Din minimoal drij uur of langer zachies→

Sunterkloas

Zwoantje mien laive vraauw en ik hebben de kinder groot en toch hebben wie nog Sunterkloas vierd, lu. Nou ja, vierd. Loaten we zeggen, dat wie mekoar wat geven hebben. Mit lutje kinder in hoes din vier je t ja, mor as je mit zien baaident bennen, din geven je mekoar ja wat. Sunterkloas→

Mien lutje jong

Ik wait, ik hol t nait tegen,
al wol k t sums zo groag,
dien zacht en stroalend gezicht,
dien ogen ain grode vroag.

Zo klain as t nou nog bist,
k wol t aaltied mor zo bleef,
doe lutje, lutje jong van mie,
zolaank as’k nou nog leef.

Straks bist doe veul groter
en veul meer op die zulf,→

De leste börg

Achter op de Wieke, richten Wildervanksterdale, lopt n ziedwiekje
schuun van t hoofddaip t laand in. t Het de noam Nummer Dattien.
Noast dat wiekie lopt n loantje zo smaal dat ter hoast gain mins komt,
want n auto kin der nait rieden. Links en rechts zowied ast zain kinst
baauwten→

Scheerboas

Gusterveumiddag las k t in d’kraande, op t leste blad: ol Jans Ferengoa was dood.
Hai was nog goud schier old worden, sikkom negenteg joar.
Jans Ferengoa was veur joaren terrogge kapper west bie ons op dörp,
allain haidde hai dou nait van Ferengoa, mor nuimde elks hom→

Drouwenerzand

Veur n zetje leden, op n schiere zunnege zundag, mozzen we der mor ais even mit d’auto op uut. Noar de bozzen zollen we, noar Gitje heur zeggen vot. Nou is t mie mainstied net geliek woarof we hin goan, k mag wel geern n moal noar Drouwenerzand of zo, mor t Hogel­aand op vin→

Carnaval in t Noorden……

t Is weer Carnaval! Het feest der zotten..

In t midden van de veurege aaiw wuir men in Grunn n der ook mit besmet.

Zo ook wie. (mien kameroaden en ik).

In Ter Oapel en Kloosterbuurn veur de Roomsen en de rest gewone feestvierders.

Ons eerste was bie Berend Dommering in Sodom… →

De Femilie Stippel

Laimeneertiekies binnen rood mit zwaarde stippies. Teminste, de mainsten. Mor nou wil ik joe t verhoaltje vertellen, van hou of t komt dat ter ook wel ais n aander kleur tussen zit. Dat komt noamelk zo:
Bie ons achter t huus, hailemoal achter in toene, stait stoef aan t sloot→

Mooi rood is nait lèlk

Der werd es keer vroagt: hou ist nu, gruid op goude grond, mor rood hoar op ezelskont, wel ken dat riempke? En woorom zegn ze dat?

Nou veur achtenviefteg joar leden leerde ik mien vrouw kennen, nait groot en met schitterend rood hoar, ik vond ‘t net gold. Zai wer op schoul→

Körtkop

“Bist n dikke körtkop voaderman, n dikke körtkop, dat bist!!”
reerde Gitje tegen mie. Dat was eerguster. Wie haren drokte om,
eh, joa, vroag mie nait woaarom, mor wie haren drokte. Dou we
soavends in d’veurkoamer zatten te kovviedrinken, mos ik opais→

Aaier

Om aan te geven dat t nait aaltied aander lu binnen dij wat biezunders overkomt, of dij ais wat gozzeleg veur t voutlicht verschienen, loat ik joe dizze raaize ais waiten hou stovvelachteg de schriever zulf wel ais was. (En biezetten nog is). Wie hebben poaske nou net achter→

,Moeke’….

Tegenwoordeg hait moeke ma, mam, moeder en heur je bie t oafschaid voak I love yoe.

In t begun van de veurege aiw was t veuraal moeke in de volkstoal en pa was pa of voar.

Dit dee mie denken an onze vrunden An en Mar.

Baide wuirn geboren in n arbaiders gezin. An haar wel zes bruirs →

Boerenverstaand

Ik luip lest even achter t huus, dou ik mien buurman op toene bezeg zag,
midden tussen n poar dikke bulten mizze.
Hai was der zo inspannen met zien vörke in aan t wruiten, dat e hail nait
vernam dat ik ter aankwam.
t Was aandounlek om te zain hou e mit zien vörke n vlodde mizze opprikde→

Sunterkloas

Sunterkloas trok rillerg zien dikke wollen daze wat strakker om d’haals, en foevelde d’uutenden bie zie tabberd in.
Mien laive tied wat was t ja kold hierzoot!
t Haar n zetje snijd, mor nou miggelde der weer n fien motregentje triesterg uut de graauwe locht,→

t Vaals gebit

“Wolst mie nog wel n wit wientje kriegen?’vruig Gitje mie en langde mie heur lege glassie tou. Ik nikde van joa, mor keek bezörgd noar de toavel mit happies en drankies.
t Was meer as n klain beetje vol in de koamer, t was meer as vol. Stampvol.
Oarend en Dina wazzen doags noa nander→

Wagner…

n Hail schiere noam van n beroemde componist. Wel het noeit van hom heurt!

In de joaren viefteg van de veurege aaiw was dat de ainegste Wagner veur mie. Mor nou….!

Op You Tube kom je ze tegen as muzikant en as huurlingen- leger van Poetin.

Sunds zesenviefteg mog ik der zulfs femilie→

Veemaarktstroat

Mien stukkie over rondlaider an de Veemaarktstroat laide bie meneer Van Zonneveld op zoveul inspiroattie dat hoi n verhoaltje schreef over zien belevenissen door.
De man woor hoi het over het, heb ik kent. In Oosterpoort wer e de tiddebieter nuimt. Mooi verhoal, vrouger→

Stationschef

Aalbert zat wat doeknekt in zien versleten kroakstoule en stoarde mit dovve ogen over t troosteloze, graauwe landschop. Zien pedde, doar in golden letters opston van ‘stationschef’, hong noast hom aan n spiekertje in t deurkezien. Aal mörgens muik e weer dezulfde gang,→

n Prachtege dag, t is noodweer

n Wat oldere man, n joar of zeuventeg zo te zain, mor nog goud vereg, luip mit vaste tred noar de gruin vaarfde deure, nummer achttien ston der op in widde siefers.
Hai klopde aan en van d’aander kaande klonk n fien stemmechie,”Wel is doar?”
“Ik bin→

De Tittenbieter van Grunnen…!

Joakop Kupers gaf mie mit zien verhoaltje over d Olle Veimaart in Grunnen de inspiroatie veur n nij verhoaltje..

Mien oomke haar an de Veimaartstroate n kapsalon. -Stoffers-

Ik kwam hier als zeventien/achttienjarige jongen. Soms een week om mijn hoar op orde te brengen.→

Rondlaider

Tegen twai uur kwamen laifhebbers veur de rondlaiding deur Oosterpoortbuurt bielkoar op houk van Palmslag en Oosterweg. Der waarn zowat twinnig dailnemers. Kloas, de rondlaider streepte noamen an dai zug aanmeld haarn. ’t Was voak verrassen wel laifhebbers waarn, →

Katte

Zomor inains was e vot, ons Mieke, ons laive katte, of beter zegd: Zwoantje heur laive katte. Want katte en ik, wie bennen nait zo in ain joar mit zien twijbaaident.
Nee, din Zwoantje, mien laive vraauw. Dat is kop en kont. Ik mag gain kwoad woord over katte zeggen. Ik mout t alderdeegs→

Meer plof

Lèst lu, heb ik joe verteld hou of Zwoantje, mien laive vraauw en ik, op plof deur ons mooi Westerwolle voaren hebben. Dat haar nog n stittje. Wie waren net in de buurt van de Zèlgnerbeetse, dou onze stoomvlotter, ons viefteg joar olle Zundapp, n beetje begon over te takken.→

Geleuf…….

Geleuf is der in alle soorten toalen en geschriften..

Ik gun elk zienend, mor k heb der zulf nait zoveul mit!

Al is dat ook mor haalf woar…. De verhoalen dei in aal dei bouken stoan en woar de geleuvegen heur ,kracht’oet zeggen te hoalen, benn n veur mie meer fantasie… →

Joareg

Ben je ook wel es joareg lu? Ik ben t nèt wèst.
Nou is dat bie ons elk joar weer n boudel, veural mit dij kadootjes, messchien bie joe ook wel.
Bie ons is t zo, dat wie mekoar wel wat geven willen, wat d aander schier vindt, mor t mout ook n beetje n verrazzen blieven.
Bie Zwoantje heur→

Noa de beem s….

De schoa van de beem s is nog nait oafhandeld of der hangen ons al weer nije buien boom kop?

Oardgas oet de grond gaf n hoop verdrait! Nait veur Den Hoag, dei kon veur de miljarden inkomsten oet t gas hail wat oetgeem… Nait verkeerd vanzulfs, mor Grunnen wuir dou zo n 60 joar gain→

Pinkster en poaske

Goan je even noar t zentrum. ie doun n bosschopke, vief meter onderboksemrek en n poar nije hupzelen, ie komen weer, is joen fietse poter! Dat overkwam ons lu, veurege week. Wie waren even op fietse hìngoan, gezond nait, en wie haren de fietse mooi in t zèntrum tegen de mure →

Verneukerij

Och, ‘n beetje bedrog is ons mit mekoar ja nait vrumd. Ook Zwoantje en ik ontkomen der òf en tou nait aan. Loater schoamen je joe der wel es n beetje veur, moar t is ook wel es verlaaidelk. t Wordt joe wel es hail stoer moakt om mor eerlieks te blieven. Zo was t van de week ook.→

Eten

Hebben ie ook zoveul had mit de Kerstdoagen?
Nou, wie wèl. Wie bennen aans nait vòtwest, mor wie hebben in hoes eten. Zwoantje haar zok meroakel goud veurberaaid. De leste twij moand haar ze gain kookpergram op televizie mist.
Ze haar ze aalmoal zain, mit t schriefblok op →

Pech

Ik heb n nije schiere boksem kregen. Dat was t plan aiglieks nait, mor tegen mien zin is dat der toch van komen.
Willen je heuren hou of dat kwam? t Kwam zo.
Zwoantje was mit buurvraauw in ons autootje noar Delfziel, om te kieken of doar messchien ook winkels waren, dou de telefoon→

Vlooienmaart

Bennen ie wel es noar zo’n vlooienmaart wèst?
Zwoantje, mien laive vraauw en ik, wel. Wie luipen doar es rond, zo mor wat zunder doul om ons tou te kieken. Ik kiek din maistied noar de mensken, dat vin k veul mooier as aal dij haalfsleten rommel. Mor inains zee Zwoantje:→

Wakker worden ….op t kerkhof!!

Hier kin je vanzulf vroagtaikens bie zetten.

Oet de dood opstoan? Onderoet goan?

Niks van dat alles. k Zel joe nait laanger in spanning holl n!

Op n muziekfeest in Duutsland hadden mien kameroad en ik kennis moakt mit n poar jongkerels oet Metjendorf.

Dat is n luttje ploatske→

Zwoar

Zwoantje, mien laive vraauw, is kwoad op mie. De haile week al. En willen je wel leuven, dat k stief noadenken mout woarom?
Ik ben t al hoast weer vergeten, mor Zwoantje nait.
t Is haildaal mis, k heb t schienboar goud verpoedeld.
Tjoa en wat is der faitlieks hailemoal gebeurd?→

Twai töddeldoevm

Vrouger haar ik twai parkieten wat veur plezair ik der an haar ken je hier lezen.
Twaai parkieten in een kooitje von ik mor niks, lait ze wel al gedureg lös rond vluigen in de koamer, dat vonnnen ze prachteg. Ze waren zo mak dat ze op je heufd landen, bie mein pa mog dat nait, die →

Instopstroken veur maauwhemd

Onze klainzeun haar’t over maauwhemden, hoi moz naien hebben zo as e zei.
Mien vrouw (zien oma dus), haar veur heur zelf aine kocht en jong vruig, “Haarn ze door ook maauwhemden veur mie?”
“Vas wel” zee mien vrouw. “Mor hest ook zain dat der in folder van Albert Hein ook goun →

Oaventuur

Wie bennen lèst mit de klainkinder noar n bekend oaventurenpaark west. Dij logeerden n poar doagen bie ons.
Lu, de aargernis begunt al as je aankomen. Omreden ze hebben doar de hinderlieke gewoonte joe n plakploatje mit recloame op de achterroete van d auto te plakken. Ongevroagd.→

Postcode

Hou is t toch meugelk, zeden wie tegen mekoar veurege week, dou wie op televizie n pergram zagen over touval en over veurspellende dreumen.
k Wait nait of ie t ook zain hebben, mor der was bievubbeld n stòkje bie van n man, dij dreumde dat e zien rechterbain broken haar. Aanderdoags→

Gezinsoetbraaiden

Hai wait t al persies. As Zwoantje ‘s oavends de gebitbakjes tou kaaste oet pakt, din wordt hai horendol. Want dat is t taiken, dat e der nog even oet mag. Din birst e d haile koamer deur, din bozzelt e van deure noar t achterhoes en weerom tot aan de geroaniums op de vensterbaanke→

Molbulten

Wie haren vrouger bie ons in de femilie n oomke en dij oomke haitte oom Aalbert. As je dat hail vlöt achtermekoar zeden, din kregen je: oom Aalbert, oomaalburt, oommolbult.
Oom molbult. Dat zeden wie din ook, as e nait in de buurt was. Aan dizze oom molbult mos ik denken, dou →

Vreterij

Wie bennen nog even vot west mit de vekaanzie, En dat is toch n beetje roar òfkaalft. n Beetje maal. t Begon zo.
Wie zaten doar in dat boetenlaand woar wie waren op zo’n soort terrasje n stòkje te eten en wie haren ons net bescheurd om aine dij aan de teke Schnitsels in zien→

Fokkenwinkel

Zwoantje, mien laive vraauw, haar der al n zetje over kloagt. Heur ogen wurden minder. Ze kon t dudelk vernemen zee ze.
“Ik ook”, zee k “as ik denk, dast doe wat kopen wilst wat normoal n tientje kost, den gefst twinteg euro oet.”
Haar k beter nait zeggen →

Aanpakken

Hebben ie dat ook lu, goie veurnemens veur t nije joar?
Ik wel. Want, loaten we mor eerlek wezen, òf en tou even n klain drokkertje in de rogge, dat helpt ons aalmoal wel n beetje op glee.
Mie in elk geval wel, omreden ik alles wel doun wil ja, mor mit joezulf eerst es even wat òfspreken,→

Òfdreugd

Bennen je de Kerstdoagen n beetje schier deurkomen lu? Joa?
Nou, wie ook wel, t was weer slim gezelleg, zo mit mekoar onder de Kerstboom. Joa, zo hait dat hè, onder de Kerstboom.
Klopt aiglieks nait, onder de Kerstboom, want wie liggen der ja nait onder, nee, de kedootjes, →

Rötbaist

Zwoantje en ik, wie hebben n hond en n katte.
Dat klopt nait hailemoal. Ik begun even vannijs.
Zwoantje hèt n katte en ik heb n hond. Want zo is t faitlieks.
Nou was dat nait de bedoulen dou wie ze kregen, mor dat is zo gruid. Hou dat komen is, vroagen ie joe òf?


Ik zel joe t vertellen.→

Te rad van de tong?

Of aal stress?

De eerste joar n van ons trauw n was t aans niks as waarken.

Tussen de middag gauw noar hoes, rad n beetje eten en den weer an t waark.

t Stroatje van d Meulnstroate noar d Hoamstroat was net verboden veur fietsers.

Oafstappen en lopen dus! Ik vloog der maistens mit→

Hou wor je vrijwilleger…..

Gewoon aarns aanmelden! Nait zo muilek toch? (Zol n ie ook denken vast?)

Dat t naait aait zo makkelk gait is jammer genogt ook n woarhaid….

Ik opperde moeke, da k weer ais wat doun wol. d Haile dag achter de geroaniums is ook ja niks….

Vanweke ston der n advertentie in t Nijsblad→

Zuitkool

Ik dou t hoast nooit, eten koken. Ik ben doar ook nait zo meroakel handeg mit.
As k hail eerlek ben, din ben k gewoon n onure klontert mit koken. En t begunt aaltied zo onschuldeg. t Liekt bie mie as ik n moal kook, n male dreum, dij hail gewoon begunt, mor dij veraandert in n nachtmerrie.→

Zwaiten

Wat was t waarm dizze zummer, lu.
Mensken bie ons in de stroate mozzen de vakaanzie der om oet stellen. Ze vonden t te waarm om vot te goan.
Woar ze hìn willen? Spanje. Gain roarder goud as mensken.
k Heb aans slecht sloapen van de zummer.
Kwam veur n dail deur de waarmte, mor veur→

Traauwraive

Wie waren lèst n dag of wat over de gruppe trokken om wat rust te kriegen. Even vot oet onze wereldstad Knoal woar t aal roazen en vlaigen is, ie waiten dat ja wel.
Wie waren op n stee in n vekaanziehoeske trokken, woar t slim stil was. t Was der zo rusteg, dat t gewoon zeer dee aan →

Staark

k Wait nait of ie wel es in zo’ n fitnesscentrum wèst bennen.
Ik vind in elk geval, dat je t vergelieken kinnen mit zo n martelkelder dij ze vrouger in kastelen en zo wat haren. Mit van dij pienbanken. Dij hebben ze ook in zo’ n fitnesscentrum.
Ik kin der over mitproaten,→

Geld bie de bult!!!

Neef Haiko was aait oareg zuneg. Volgens d femilie bie t gierege oaf!
Dat haar zien oarzoak in t opvouden… Zien oll n wazzen ook zuneg en hadden n hail grode toene!
Alles wat ze neudeg haarn, kwam van aigen laand. Eerappels, bonen, prai, worrels, andievie enz…
Nuim mor op! Net→

t Akkedemies

t Akkedemies zaikenhoes in stad is n aibels grote boudel.
As je wel es op Knoal in t Refajazaikenhoes west bennen en je vinden t doar al groot, den mouten je veural nait noar t Akkedemies hìn goan. Want dat lu, dat is ja n stad op zokzulf. Tegenswoordeg hait t mit n haile mondvol→

Old en Naijoar

Hopeliek hebben aale lezers mooie Kaarstdoagn had en nou een guie joarwisseling.
Der is steeds meer rebulie over ’t vuurwaark. Gait om overlast van ’t vuurwaark, het lewaai, steeds grotere knallers, roetn sneuvelen, mensen worren doof en verbranden de haanden. En ’t →

Dapper

n Joar of wat leden op Nijoarsdag bennen we nog even noar de buren west, dij wie ‘s nachts nog nait had haren. Ie waiten wel hou of dat gaait.
Wie gingen der ‘s oavends om haalf achte al hìn en t was weer slim gezelleg. Buurman zette der n schier spaigelploatje bie →

Chinezen

Wie waren lest zoveul joar traauwd, mien Zwoantje en ik zee de gek.
Wat zeden ie? Joa, bedankt.
s Mörgens haar ik Zwoantje al even fietslanteerd omdat ze zo’n verstandege keuze moakt haar deur mit mie te traauwen.
“Zo makkelk komst der dizze raaize nait òf”,→

Denken

Zo doe denkst

wil en kin ik naait denken

Mor……..

Loat ve in vredesnoam

perbaarn

mekoar t vertrauw n

wat meer te schenken

Koeskillen

Lest s oavends tegen n uur of zeuven sluig t noodlöt tou.
t Begon eerst mit n zeurderg gevuil achter in de mond, noa joa, doar stoa je nait zo laank bie stil ja en as echte Grunneger zeker nait.
Mor dou Zwoantje mie bie de kovvie n lekkere plak olwieven dee en ik doar n poar happen →

Schieterij

Dou ik òflopen zundag wakker wur en messchien hebben ie dat ook wel es had, dou haar k s mörgens al gain zin in stoete. En alderdeegs de kovvie smuik mie nait, terwiel dat Zwoantje mie aans wel n kan opvouern kin.
Ik zat mor wat in mien olle zörge en ik luusterde oet gewoonte noar→

Rötpeerd

Lestdoags luu, ree ik n moal deur t Drìntse laand, in de buurt van Drouwen. t Is doar vanzulf wel nait zo schier as bie ons in Grunnen, mor…de woarhaid mout zegt worden…t kin minder.
Inains mos ik remmen veur zo’n soort van huifkarre, dij veur mie laangs ree over d hoofdweg,→

Bekeuren

“Honderd euro”, reerde Zwoantje, “Honderd euro heb k bie mekoar zammeld mit mien volle zegelkoarten en doar goa ik mie n klaid veur kopen, in Muzzelknoal, want doar hebben ze ja honderd uren actie”.
Ik haar der vanzulf niks op tegen. Goud, wie →

Vernijen

Zwoantje en ik bennen lest even noar zo’n autoshow wèst. Wie gingen der hail bliede hìn en wie kwammen der mit hikhakkerij weer vot. Gain roezie, dat hebben wie ja nooit. Mor wie hebben wel zuneg aan n week allìnt mor braifkes aan mekoar schreven, omreden wie wollen →

Kraai op jacht

Loop ik met mien doageliekse wandeling van bie De Sluus laangs noar Zuuderhoaven en zai an de koade een plezaaierjacht liggen. Mor zag ‘k dat wel goud, achter op ‘t dek, door woar de aigenoars in luukse stouln kenn zitten onder een overstekend ofdak, zat op oetende van de reling→

Oetslag competitie 2020!! D.I.O.!!

In Coronatied was t oareg stiller.. Om ons badmintoncluppie bie n kander te holl n mainde ik elke moand n meeltje te mouten stuurn… Omdat nait elk dialect lees n kin, dee ik dat voak in twei toal n… (haha)

Dankzij de snijjacht (Dank zij de sneeuwstorm)

Heb ik nou eem de tied vonden→

Op de maart…..

is uw euro een gulden waard!

k Mag der geern noar tou goan, de dunderdoags maart in Scheemde.

En dat t knipke aalgedureg troanen in d ogen het, ken ik ja nait helpen!

Goie woar en oareg lekkerder as van d Supermaart! Allent al d eerappels….

Gain blauwe of zaike plekken ! Gain gesmiet,→

Bosschoppen

Maistied hoalt Zwoantje elke week de bosschoppen. Mor soms goan wie ook mit ons twijbaaident. Och, ik ben din nait van zo veul nut, hur. Ik gooi eerst t glas in de glasbakken en as der gain aine kiekt zo stief as k kin, omreden t gaait din ja zo mooi haard stokkend. Din riet ik maistied→

Sloapen

Konden ie van de zummer mit dat waarme weer wel in sloap komen?
Of lagen ie soms ook d haile nacht te blevven op bèrre?
Nou ik wel, mien laive tied, dat was mie ja n bezuiken.
Elke oavend veur t noar bèrre goan even in t blode lief boeten lopen, om n beetje òf te koulen, din gauw n sikkom→

Hondeweer!!

Wilst nog wel eem noar d maart? vragt moeke.

Mit dit weer? Nou tou mor den mompelt Appie, as e zucht dat t olske wat sneu wordt.

Ja, wel aans… ik ken t ja nait!

Moeke het t nait te roem… al laanger as n joar slim muide.

Op maart komt e Kneles tegen.

Duur stoe der ook nog oet? vragt dei.→

Draank

Goan je ook wel s n moal n weekendje vot? Even der tussenoet?
Nou, Zwoantje en ik hoast nooit. Lest op n weekend hebben we t der toch es op woagd. Ik wol Zwoantje verrassen en ik haar wat besproken, mor heur vanzulf nait verteld woar. Doar kin ze slecht tegen, ze mag geern waiten→

Engeltjes

Gooi dat rotzooitje toch weg man, ze vaaln oetmekoar, kopen wie es wat nais.
“Nee, ze blievm hangen.”
Nou zal je zegn woor hest het over, nou over winter van ’63, aigenliek en over de Kaarst.

Op ’t ogenblik het elk en ain het over de winter van ‘63, over dai gloepens kolde Elfstedentocht→

Kerstman vlugt uut e bocht

‘Kom op jongens, we moeten zo bij de huzen langs om pakjes rond te brengen’!

De Kerstman fluit n keer hard op zien vingers en dan kommen Dasl, Dusl, Desl en Dosl, vier zwart-wit gestreepte dassen, langzoam mor zeker de dassenburcht op Trimunt uut krupen. Op zich hemmen ze n →

Paulus de boskabouter!

In Veendam op de vergoadern van de handelsverainen wuir drok noadocht over de kommende winkelweek..

Elk joar hadden ze doar n aander idee onder welke titel dat gebeuren mos..

Aine van de aanwezegen stelde veur om nou es n titel van n buurland te broeken?

Bevubbeld: Die Deutsche→

Schounen

Lest n moal bennen Zwoantje en ik weer s aan t winkelen west.
Nou doun wie dat nait te voak, mor t was Zwoantje lukt om mie mit te kriegen.
Want ik mout joe eerlieks zeggen lu, dat gengelen bie aal dij winkels laangs is nait mien allergrootste laifhebberij.
Der bennen soms dingen,→

Oaderverkaalken…

Hou krieg je t en hou kom je der oaf?

Oaderverkaalken? Wat is dat? Heur ik nou mainegain denken…

Doar heb je t weer! Vuil je vanneis, dat je bie de grieze groep heur n!

En den besef je opains, dat der tegenwoordeg proat wordt over dementie, Alzheimer, Parkinson enz.

Tieden verandern→

Mazzel…

Wat hest an dien kop?

Tegen deurstiele aanvlogen!

Last van?

Nee, k haar de mazzel da k

gain ,verstand’ heb, aans haar

k vast n hazzenschudden had….!

Proemen

Heb ik joe verteld, dat ik lest in t zaikenhoes legen heb?
k Geleuf t nait hè?
Mor ie mouten nou nait schrikken, t was nait slim. Ik haar wat ongemak zel k mor zeggen en dat mozzen ze even verhelpen, zodounde.
t Was mor n klaine ingreep, mor ik mos der wel drij nachten blieven.


Dou→

Spouken

Lest was der ja zo’n boudel op televizie over de paranormoale wereld.
Doar haren ze t ja over allerbenauwdst gekke dingen, dij mensen overkomen bennen. Over geesten en aal zowat. As k nou nog aan dat pergram denk, din lopt mie de grieze nog over de graauwe, kin je noagoan.→

Gezelleg

Lest op n zundagnommedag zaten wie gezelleg thee te drinken. Zwoantje was der bie aan t braaien. n Poar dikke winterzokken, k leuf veur mie. Ik bloaderde zulf nog es even deur de zotterdagkraante, doar haar k nou ja mooi even tied veur.
t Ainegste geluud in de koamer was t tikken→

Dikke störm

Enne was 12 joar en haar net alderbenaauwst veul klappen had. Hai stond nog net nait te janken. Zien kop dee zeer, der luip bloud oet zien neuze en snöt. Zien bezoen was ook nat van troanen en kwiel.

t Was der heer goan, nait te zuneg. En woarom? Joa woarom? Hai zee dat Sunterkloas→

Dat wil ik nait!

Verduld nog aan tou … wil je n automoatische overbouken veraandern, hebben ze t alweer aans moakt. ‘Dat moet u nu zelf doen … Nee, kan niet meer op het postkantoor.’ t Kon allent nog via de computer. ‘Dat is heel gemakkelijk, hoor.’
‘Zel best,→

Eerste contract

Joen eerste joaren beleef je voak in laifde. Jammer genogt kommen doar ook d’eerste leugens. Joa, woar … al is t ook om bestwil.
Noa november komt de grote dag: vief dezember! Dus mout je joe gedeisd hollen, want den komt e: de Sunt! En verdold, den worden de grootste →

Kerstfeest op t Grunneger plattelaand

Hou loat of t was, wis Jitske nait. Ze laip deur de lange gaang, steun zuikend laangs de staang aan de muur en vroug zich òf achter welke deur heur koamer ook al weer was. Aan t ende van de gaang was de gloazen deur, woarachter de sfeer van gezelleghaid huusde. Deur t glas ien lood→

Zundagmörn in Mokum

Bie Pancakes gaiten wichter komme vol beslag
Maiwen vreten onbekommerd ol pankouk op
Eerste lu zitten aan stoetje bie Coffeecompany
en k roek rook bie Coffeeshop The Otherside


In vrougte fiets ik hier deur Groot Loug
maank leven, ruiern en roegte
op weg noar wat stilleghaaid→

Colombia

Olguita het pien
over t haile lief


Bie buurman
streut ze aal heur piljes
over toavel oet
welkent zel ik
diskeer nemen


Mor as t te slim wordt
komt Jezus
loop even mit
noar zee zegt e din


Maag ik joe wat vroagen
willen ie asjeblieft
nait over t woater lopen
doar krieg ik t van
op de zenen→

Sicilioanse rente

Noa schrieversoavend verkeerde ik ien twijstried. Oavend was laank, hoast elk dij n stukje veurdroagen mog, nam meer tied as ienpland en ik haar dörst. ‘Mor aal dij swienerommel din, en dij e-nummers,’ zee mien innerleke Gutmensch. Gutmensch verloor t spuldje zo gaauw→

Doene mus

(Noar n old foabeltje)

Mus haar zès gaarstkorrels vonden en legde dij ien n schuddeltje mit wotter ien zun. ‘Wat dustoe doar?’ vroug moeske.
‘k Wil bier braauwen,’ zee mus.
‘Bier braauwen mit zès gaarstkorrels en n beetje wotter? Dat wil k wel ais zain’,→

Haardloperij

(Noar n olle foabel)

As hoas por tegenkwam, kon hoas t nait loaten om por te nittjen dat dij zo loi was en zo troag. ‘Dus ter ja dien haile levent over om n stuk laand over te steken doe-laangzoam-aan.’
Op n duur wer por geklier zat en wol vroak. Hai mouk n òfsproak mit zien neefke→

Bernadje Waf Waf

Ien n ol hoes ien Ikswerd was n man mit zien vraauw aan proat. Heur hoes ston aan Dörpsstroat. Veul volk op stroat zaags mor betuun. Winkels wazzen der nait meer. Minsen kochden nait meer ien aigen dörp. En zo wazzen winkels ain noa aner sloten.
Hoeskoamer van t span, Bernad →

De overjas

Joacob Laps studaaiert veur doomie
Ien Amsterdam.
t Sprak noatuurlik, dat zien bruier
Ais bie hom kwam.


Joacob hoalde dou eerst Iesbrand
Zulf of van train,
En dou lait hai aan zien bruier
De stad ais zain.


Deurdat Amsterdam zoo groot is,
Wör t hail gauw loat
En dou trokken zai→

Zijn er meer zo?

in Terborg
Doar moakt ze ‘n korf;
In Terwisk
Doar vangt ze ‘n visk;
In Terhoar
Doar moakt ze hom kloar;
Op ’t Haim
Doar kriegt ze hom in de raim;
In ‘t Klooster
Doar legt ze hom op de rooster.


(Noamen-riemke oet Westerwolle op de
dörpsnoamen)

Gedicht aanleverd

100…..Gain borstklopperij…..

… mor vanzulf wel n scholderklopke!
97 … 98 … 99 … 100! t Honderdste nummer van Kreuze is oet. Wat ducht joe! Nou wil ik geern d’oetgevers, Jan, Henk en Bert (echte Grunneger noamen ook, hè) bedanken veur heur bedenken, oetgeven, opmoaken enz., enz. Mor veuraal ook veur→

Krekt n verhoal oet Biebel

Op n kolde winterdag ree bie ons in t loug n dikke bus, dij op zuik aargens noar was. Gain minsk op stroat te zain vanzulm, t was ook aibels kold dij dag. n Hail aaldoagse vrijdagnommerdag, dochde k. Dikke bus ging bie ons op maarkplaain stoan, sjefeur dee roam omdeel en zag mie→

Verkeren

Berend ging noast mie zitten en hai was zwoar achter de poest.


‘Man, liektst wel n stoommesien,’ zee ik.
Hai gnees wat en vlijde zien grode haanden over zien dikke lief. ‘Ik mout neudeg wat kilo’s deròf, jong. Mor t smoakt mie aalmoal zo goud. Ik wait nait hou of dat ik dat doun→

Ziedkwakkers

Snakkerij en sensoatsie. Media doun der geern aan mit. As lusteroars thuus aan t kovvieleuten binnen, staait radio mainsttied aan. Din is t spannend as prezentoator m/v aanzegt dat dij en dij dat en dat van plan binnen: zo as in n haalf uurtje ale kwinten van Finterwolle grafitticeren.→

Spaigel aan de waand

Edzo staait op t punt om noar buten te goan, moar veurdat hai de deure open dut, kiekt hai nog even in de spaigel. Dat dut hai wel voaker. En aal tied zugt hai rimpelge waangen, bozzelge wenkbraauwen en n hoargrìns dij aal verder opschoeft, woardeur hai zien flaporen ook nait→

Kreuze-jamboree

De honderdste Kreuze-jamboree is aan gaang. Toalpadvinders zuiken thoes op t schaarm noar keuzewelpkes. Wèl? Woar? Hopman Henk verkent t pad onder meulens, bie wolverasters en damhekken. Commandocentrum wordt aanstuurd deur hopman Bert. Belhoamels Pé en Rinus, Akela→

Dooie knötwilgen 1

Joar of wat leden binnen knötwilgen bie sloot laans poot. Mainste stoaken binnen nuvere bomen worden, aal twij joar worden zai knöt. Veur hoes van kammeroad willen vaaier knötwilgen nait gruien. Gemainte het ter al twij moal nijen poot, mor t wil nait. Te dreug of te nat? →

Dooie knötwilgen 2

Buurman van kammeroad is slim wies mit bomen, dus ook mit dij knötwilgen bie weg laans. Muit hom slim dat bomen bie zien buurman veur hoes mor aalweg dood goan. Nou dat ter nijen poot binnen, het hai bedocht dat hai wilgestoaken ale doagen mor even wotter geven mout.
Din mout→

Hond

Dizze zummer haren wie hond van kinder in hoes. Hoast drij week. t Was even wennen. Deuren dichtholden, aans was ze zo vot. Wie laipen mit hond, drijmoal doags, kwamen buren ook mit hond tegen en mouken proatje.
Hond kon n poar kunstjes, zo as zit-poot-high five. Bie NEE gaf→

Tradities

Doagen zo tussen Kerst en Nijjoar geven mie n biezunder gevuil. k Heb wìnst noar dij der nait meer binnen. Mor t leven gaait deur en as k mien kerstspul van zolder hoal, begunt t mainsttied al. Grode rooie baal van middelste zeun hang k as eerste op en n aigen gemoakte kerstman→

Laifde in t leven

Doe dust dien best
noar eer en gewaiten.
Van minsen swaart moaken
wilst nait waiten.
Laifde meldt zok
in zoveule kleuren.
t Leven is te kört
om laank te zeuren.

Minselkhaid in regeltjeslaand

Deur minsen mit macht
worden ons wetten geven
mit aalderhaande regels
om noa te leven.
Over regeltjes kinst
laank klieren en mieren.
Most aaltied streng wezen
of letst teugels vieren?


Veur t voaderlaand vot leven
laaidt tot n aarm verdrait.
Mor wordt goud veurbeeld
den →

Neuspoliepje

Doe – mien poliepje – mien poliepje.
Wast doe mor zo’n beschaaiden tiepje
dij stil groter gruit tussen t gewas.
Woarst nou zitst komst doe mie min van pas.

Bevelsimpasse

Sesteg joar
noa heur
strafeksersietsie
kin soldoat
Smakvout
der nóg om
kniezen!


Sergeant:
‘Peloton!
Voorwaarts
márs!’

Wereldwied

Zo veul zucht noar meer
en noar overvloud
dat k te loat inzag
dat t mit minder mout


Mien ekskuus aan die
doe uutwoonde planeet
k goa vot leven
op hail beschaaiden vout

Guster en vandoage as n vlinder

Guster zeest mie
dast meschien nog veur mie aan gaaist
haarst weer d’haile godgaanze dag
staarvensmuideg op d’baank legen
mor dat was guster


Vandoage zwaait dien vrije aarm
hemelhoog hosanna ast mie op mien zulftrapper
elektries in d’muide vlogst→

Genoadeg

dien haart van goudeghaid
stroomt over
is zo vol zo vol
toch kin ik der
ook nog wel bie
ik hol van die

Kat en Moes

(noar n olle foabel)

Kat en Moes woonden mit heur baaident ien vree ien n hoeske boetenòf. Ien zummer was der eten genog ien t veld en doarom verzoamelden zai ook eten veur wintertied, as der niks te eten was op t laand. Zodounde haren zai ook n pot vet ien crypte onder koor van →

Aankondegen

(noar n old foabeltje)

Laankmanstieden heer zagen oelen al ales ien veuroet. Mìnsken vergeten veul ien loop van tied, mor daaier nait.
Ais kregen Oarend en Gier drokte. Zai zollen op leven en dood stried levern.
Gier ging eerst noar Oel tou en vroug hou of stried òflopen zol.→

Op terugweg van Hongarije

Noa Würzburg binnen we n stukje verkeerd reden en dat was t begun van nogal wat strubbelingen.
Wie reden weer terug noar Würzburg en zochten de weg noar Fulda en gingen even tanken. Mien man kwam noar auto tou en vroug of ik met mien koart pinnen wol, want zien koart wer nait aksepteerd.→

De roup van schoapetieken

n Langpootmug ien Hoogezand
was ien n kringloopzoak beland.
Hai schoot over n scootmobiel
en spon zich ien n spinnewiel,
doar heurde hai ien n gesprek
mit schoapetieken t gebrek
aan ienteresse in t vak
van herderschop en wat ontbrak
ien politiek en kabinet,
doar wer al joaren→

Woar binnen wie ien beland

Wie kieken noar t nijs,
t ain is nog aarger den t aander,
wie kieken noar mekoar,
woar binnen wie ien beland,
wat is der loos
dat ales zo uut haand lopt,
woar is t misgoan en
wat hangt ons nog boven kop?


Wie zappen noa t nijs,
zain overaal ellende,
wie zuiken klassieke zender op,→

Dood is t leste!

Op legere schoule in Scheemde kwam k veur t eerst mit hom in aanroaken: Jaap. Hai was n giechelbekkie eerste klas en de klik was der geliek. Ik mog geern geinen en dat wuir dus: n dag nait laagd is n dag nait leefd.
Ik kon beter zingen as leren. Hai kon meroakel accordeon speulen.→

Troanen mit toeten …

as Kreuze
wegzakt in t wotter!
k Heb buusdouk
al n zetje aan d’neuze …
Mor eerst
kommen 99 en 100 nog.
En och …
doar zellen toch nog wel
lu wezen,
dij t van Henk en Bert
overnemen willen?
De tied dringt wel,
doar he-je geliek!
En tot nou
liekt t nog nait best …
Mor laifhebbers→

Feesten mit vuren ien joaren zeuventeg

k Wil nait loven dat wie ien dizze tied nog n feest kriegen mit dikke vuren. n Vuur dij haile naacht brannen blift. Mor as k aan dikke vuren dink, kommen der flaren van herinnerens noar boven tou. Herinnerns aan vrouge joaren zeuventeg. Dou haren zai bie n feest van jonge minsen→

Ik heb n vroag

Woarom kinnen wie mensen op dizze eerde,
verschillend van opvattens en kleur,
mekander nait loaten in aigen weerde,
en nog amper soam deur ain deur?


Woarom toch aaltied dij stried en geweld,
woar n mensenleven nog amper tèlt.
Terwiel dat elkenain zegt in vree te willen leven!→

Ludolfs aarvenis

Ludolf luip waarkloos deur pervinzie Grunnen. Hai was geboren in Norden, Duutslaand en te vondeling legd in pervinzie Grunnen. Mit n braifke derbie: Ik hait Ludolf. Jong was wat tiepelzinneg, mor haandeg mit holtsniewaark. Hai wol geern kerkörganist worden, mor zien→

Underzuiken

In vrougte loop ik mien rondje. Man mit lutje hondje komt mie in de muide. Hondje komt mit zien nadde snoede aan mien blode bainen roeken.
‘Vin je t nich slim?’ vragt man.
‘Nee’ zeg ik ‘wie underzuiken nander deur te groeten en te proten en hai underzöcht deur te roeken. Mot zien→

Ain lettertje der bie

Noa n swoare dag op zien waark zit Tonnis op zien fietse op weg noar huus. Onderwegens vaalt zien blik op n poster woarop n groot feest in t dörp aankondegd wordt. Dat feest zel biewoond worden deur n koppel Bekende Grunnegers. Tonnis zien gedachten goan mit hom op loop. Hai →

Ain te min

(noar n overlevern)

Gemainteroad vergoaderde. Börgmeester mos kieken of elkenain der was en tèlde koppen. Mozzen aacht wezen. Hai tèlde der mor zeuven. Siktoares tèlde dou noa, mor ook hai vergat homzulf. Doarom kwam ook hai mor op zeuven aanwezegen oet. Roare boudel.→

Bewondern

‘Gaaist mit, Bram, t voel even in de container mietern?’
‘Nou direct? Ja!’
Bram huppelnd en opa stroekelnd (leeftied, hè!).
‘Gooi doe de vlezzen der mor in.’
‘Oké … Opa, de witte bak zit vol!’
‘Ik kom deraan.’→

Rieles

Troag ridt auto over ventweg bie olle kruutfebriek. Febriek wer baauwd as munitiedepot ien Kolle Oorlog. Op t heden is t n dood stee woar enkelt schaifscheuvelnde lu òfspreken.
Mit t swait veur de kop stuurt t wichtje auto. Heur pa zit dernoast aanwiezens te geven. Zo hebben→

Boukenkaast

Grait is tiepelzinneg. Ze waarkt in n twijdehaands winkel, mit 40.000 bouken.
Pait zuikt n biezunder bouk, ain zunder letters.
‘Dat bin ik,’ zegt Grait. ‘Kinst mit mie lezen en schrieven.’ Ze lopt op hom tou en smokt hom.
Pait verbalderd, dut →

Veertje

Underwegens zag ik in t gres bie viever n luddek jonkje stoan. Zien pabbe stön wat wiederop te winken. Hai kön t dudelk nich wachten. t Jonkje stön aandachteg noar beneden te kieken. Ik noaderde en keek woar e noar keek. Der lag n wit veertje. ‘Van swoane,’ zee ik en wees noar →

Zwachtelziel

Gemainte Zwachtelziel ligt op t Hogelaand, aanplakt tegen de Wattendiek. In t plaaisterdörpke worden pesjenten oplapt. In t GasTerrarium liggen slachtoffers mit daipe oardkloven in gips. Metselvougwonden worden laangdureg bie mekoar hollen deur n brace. Zwachtelzielsters→

Stoer de France

Ik was al baange dat zo’n tour n echec worden ging, mor madam wol coûte que coûte in d’ol Deux Cheveaux noar de Côte d’Azur. k Stopde, à contrecoeur, ons valiezen in de bagageruumte en wie gingen en route.
En voilà, doar haarve t malheur: panne langs de Autoroute→

Huwlekse perblemen

Geeske is n wicht van dörp. Zai is traauwd mit Toon. Zai hebben vaaier kiener, dij nait meer thoes wonen. Dou Geert in dörp zien praktiek begon, haar der n mitwaarkster veur haalve doagen neudeg. Dizzent mos administroatsie op computer doun, tillefoon opnemen, òfsproaken→

Ien Gent

Ien Gent kommen wie mit ons drijen te Sint-Jorishof oet en lopen op Belfort aan. n Plougje Latinisten staait om stadsgids tou. Ze stukt t verhoal oet van t reliëf aan t gebaauwke dat tegen Belfort en Lakenhal aanleunt. t Is coronatied. Elkenain staait netjes binnen zien krietkring.→

Zwakbegoafd

As ze in traain zit
kieken minsen
en steuten mekoar aan.


As ze in n eetgelegenhaid eet
kieken minsen
en nemen aansteut.


As ze proat
proat ze tegen zokzulf
omreden minsen lagen allain mor.


As zai laagt
is ze echt gelukkeg.
Gelukkeg laagt ze veul.

Zol aine t waiten?

d’Eerste woorden
dij k vanmörgen
onder ogen krieg
bie n ekstroa staark
bakkie kovvie binnen:
onneudeg bloudvergaiten


ik schraab mien hazzens
om wat betaikent:
noodzoakelk bloudvergaiten


zol aine t waiten?

Woar kom k vot?

mien keyboard komt van aander kaant
mien teuverdeus ook oet n aander laand
mien allozie oet Zwitserlaand
mien nijs komt oet n Grunneger kraant


mien laiverd komt wel van dizze kaant
mor ja, k kom oet Grunnen heer
mien toalproat heur k op stroat keer op keer
mien denk, mien dreum→

Oabel Janco Vlieringa, n dichter

n Moand leden is dichter Oabel Janco Vlieringa te tied oetkommen. Oabel, k zel hom bie zien veurnoam nuimen, bleef zien haile levent onbekìnd. t Is ook ondudelk hou old dat dizze dichter worren is.
Zien dichterschop begunde ien joaren zeuventeg. Hai haar ien dij tied wat →

t Gele toaveltje

t Gele toaveltje ston aaid bie Grootmoe in keuken. Noast t aanrecht mit n gedientje deronder. Bovenop ston t petreuliestel, doar ze heur droadjesvlaais urenlaank suddern lait. Net as heur rode stainpeerkes in paan en dat rook din zo lekker as je keuken in kwamen. Der lag →

Bie Lenie thoes

Lenie woonde ien Gelkingestroat. Dat was nait wied van Grunneger Muzeum. Over Singel noar Herestroat. Dou was t nog n lutje ende lopen. Heur woonderij lag op twijde verdaipen boven n winkel.
Om der te komen, mos der n laange en din n draaitrap beklommen worren. Dat wazzen →

Hond

‘Woarom lopst zo maal?’ vruig Ebel.
Ik motterde wat en gromde wat deur n mondhouk.
‘Dien linkerbain is toch nait versleten, wel?
‘Nee, dokter Ebel. Dij nait. En t is nait mien bain. t Is mien knij. Mor ik bin beten.’
Ebel bukte en bekeek mien knij. ‘Hm, dat is vast→

Golden greune vingers

Wel zegend is mit golden greune vingers, kin nait morzo bie zien planten vot. Toch krieg ik mien plantenfluusteroar n dag of wat mit. De Airbnb woar wie deelstrieken, liekt van zien zielsverwant. Iemen en vlinders eten heur dik aan nectar ien blommentoen, gewazzen ien moustoen→

Preek veur ain

Buurvraauw wol noar kerk tou, nou keronoa-regels versoepeld wazzen. Haar lezen dat ter kerkdainst was, mor nait mitkregen dat preek bloots ‘streamd’ wer. Op zundagmörn fietste zai noar kerk en laip kerk ien. Doar ston domnee ien mikrefoon te proaten, mor n haandvol olderlingen→

Haardbroodjes

‘Gaaist nog even noar d’maart?’ vragt moeke: ‘k Mout nog eerappels hebben en neem ook mor n pondje jong belegen mit. Enne … van dbakker n ol wief en 6 kedetjes.’
Bram: ‘Mag ik mee, opa? Ik krijg altijd rozijntjes bij de groenteboer!’→

Regenjaas

In t dörp was oetverkoop en k zag n regenjaas in t rek. Nait dat k ain neudeg was, mor k was zat van donkerblaauw en swaart. Dit was wel even wat aans: n lichte ondergrond en grille strepen der dwaars overhìn. Toch mor even pazen. t Leek schier en paasde persies. Koop ging deur en→

Gadegeslagen

Pieter B. uut Almere ston veur rechtbaank veur stalken. Haar zien ex-vraauw bedraaigd mit domme apps. Vraauwelke rechter keek streng en aaiste waarkstraf. Nou, waarken haar e gain zin aan. Man, man, en dat veur n tikje uutdailen. Tikje? Hai haar ex sloagen en haile huus →

Mosnaa?

t Skielert, t spiedpedelect, t segweet, t droont en t haiperloept akkuroat om en over ons hen. As k mien fietske tegen wind in trap, ie-baikt snelvolk stoef om mie tou.
Gain bel, gain grout … zoef en vot. Kloagkribbeg hong ik vlaag doarom strieklings.
Buurvraauw laagde en →

De woarhaid mag zegd worden

Ie kennen t gezegde: old worden is mooi, mor old wezen is minder! Ik wait doar inmiddels as 80-pluzzer ook n beetje van …
Vandoage de dag heur je aal meer over honderdjoaregen en zulf ken ik ook n handjevol. Wat mie opvaalt, is dat de mainsten liggoamelk meschain aan t òftoakeln→

Boven velden

Zweven wolken veurbie
Beneden glieden
Licht en schaduw mit


Wie binnen kosmonauten
Kriegen gain bain
Aan de grond
Van t leven


Of dij
Doaronder
Derachter
Derboven
Dernoast
Dut niks

Drij honden en berevèl

(noar n foabel van Aesopus)

Drij honden lagen heur oet te rusten aan kaant van revier. Dou zagen zai doar opins midden ien revier n berevèl drieven. Dij wollen zai groag te wotter oethoalen, omreden beer was dood en din was vèl ja van heur. Dij konden zai mooi verkopen veur n →

Hoanebieter en doeven

(noar n foabel van Aesopus)

Hoanebieter wol ook wel ais wat aans eten as kukens. Hai wol achter doefkes heer, mor dat zat hom nait mit. Dij konden goud vlaigen en ontkwamen hom al gaauw.
Hoanebieter las op n dag wat ien kraant over haartkwoalen en dat brocht hom op n idee. Hai →

Wiendstil

Boven diek oet
n slaphangend zaail
komt nait veuroet
van der is gain wiend


bie ol sluuske n stel oldjes
bekieken moois op heur gemak
dommee kuiern zai weer wieder
hebben hier gain last van wiend


deur vogeltjeslaand mit schoapen
slingert speuls loop van ol kenoal
laand ligt→

Haarm en zien trompet

Mien zwoager Haarm Drent was al op tied bie d’meziek. Zien voar nam hom veur op fietse mit noar t korps in Woagenbörgen. Haarm mos zien lutje hoorntje zulf vasthol len, de tuba van voar hong aan t stuur. Dou ze van Boneschaans d’Hamrikkerweg op rieden wollen, →

Dat der n stem is

t Mooiste wastoe veur mie doun kist, jong,
Is dastoe n mement de tied nemst
Om te heuren wat ik te zeggen heb.


Dat is ja nait zo stoer,
Mor veur veul minsen
Nog stoer genog, heb ik maarkt.


Heuren kin ja elkenain,
Teminnen as zien oren t goud doun.


Mor luustern, dat is net even wat →

Dommering vot en Hans dood!!

Ben inmiddels al zo n 65 joar lezer van t Nijsblad (sorry!) nou Dagblad van t Noorden…

Beetje olderwets, mor k vin pepier toch mooier den digitoal!

Te voak stoan der nou jammer genogt te veul bekenden in met n zwaart raandje!

Zo ook Hans! n Olle bekende oet de joaren viefteg/zesteg!→

Wolf en Kroanvogel

(noar n foabel van Aesopus)

Ais was bie Wolf n bonkje ien haalsgat stoeken bleven. t Was bonkje van n laam en zat ter al twij week ien. Zo kon Wolf nait wieder, hai kwam zien hool oet en vruig aander daaier hom te helpen, mor gainent duurde of wol vraide Wolf helpen. Dou kwam hai →

Onkloar

Zai ik die braiduut
lagen kin k mien geluk
nait op. Wordst doe
bliedeg om mie word ik
nog blieder van die.
Komst doe in opstaand
bin ik op dien haand
omreden doe kinst gain onrecht
verdroagen en wilst dat uutdroagen.
Toch leuf t of leuf t nait
wait ik dat k tegenover die
aaltied →

Oekraïne meertmoand 2022

onder duuster draaigende
wolkenluchten vlaigen
stromen van onschuldegen
vuurbaang noar aal kaanten
om te vluchten in d’open aarms
van d’waarmhaartegen


woanzin sluig in
bie man doodzaik
deur machtsdenken en achterdocht


grofstaarke ferwailen knuvvel→

Trommeln

Hai trommelde
op kertonnen deuzen
hai trommelde
op lege blikken


Men zee: ‘Dat kind
is muzikoal’
Vanoavend trommelt hai
veur n volle zoal

Muzeumbezuik

Geert vertelde Hinderk, dat der t weekende van over twij weken noar t westen van t laand mos.
Hinderk kon mitkommen.
Dizzent zee: ‘Dit zel nooit nait goan. k Mout sundoags zo as aaltied vro ien kerk weden. Of haarste dat vergeten, Geert?’
Geert wis dat wel, moar→

Bepaarkt

Nijsbloaden bèlken:
t is nog nich doan mit corona
in Oekraïne blift t oorlog
vluchtelingenkinder kriegen gain vasteghaid
gaspriezen stiegen
stikstofdeken over t laand
n jonge boer verlaist zien oam
en rooie vuurvlinder is verswonnen


Doeknekt schoeven wie mit nander→

Kringloopuutstapke

Met twinkellichtjes ien ogen
binnen wie noar ienbrengwinkel togen.
Mien man en ik, sums n beetje gek,
bennen ien ons element op dizze plek.
Ik stevel vot òf op klerenrekken
en zai hom noar de bouken strekken.


Met twij bloezen en n rok
verdwien ik ien t bekende hok.
Oeps, k mout→

Gevolgen van n mizzelke foto

Streekkraant glidt mit n smak op mat. Dino Slutema lopt gaauw noar gaang tou. ‘Geluud van dij smak en kniddern van kraandepampier dat binnen bruierkes van nkanner,’ bedinkt hai bie zien gat op. Hai krigt kraant. Legt dij op zien pladde haand en weegt hom. ‘Wat n dikke pankouk→

Je mouten der mor op kommen!

Tieden veraandern, en as je n beetje bieblieven willen, mout je doarin mit. Bie t older worden wordt dat aal muileker … Joen denken is boaseerd op joen levenservoaren en joen gevuil. Veuraal lu dij veur de Twijde Wereldoorlog geboren binnen, zo as ik, kinnen t anno twijdoezendtwijentwinteg→

Achter ploug en peerd

Mit t zwait veur de kop
Loop ik hier achter ploug en peerd.


Zo as ons Laimeneer ooit zegd het:


In het zweet uws aanschijns
Zult gij uw brood verdienen.


Mor: de boswalen om mie hin
Binnen mie ales weerd:


Mooier laand is der ja nait
Ien aal geval nait zo schier as hier,


Dit wonderschone→

In joezulf proten

Hebben ie dat ook wol ais? Joe lopen over stroade en heuren veurbieganger proten terwiel dat der gainent noast lopt. Den dink je dat e t tegen joe het, willen al zeggen ‘wat zee je’, mor worren net op tied gewoar dat e, mit oordopkes in, n mobiel gesprek voert. Voak is der den toch→

Sukkeloadeboef oet Emmen

Trouw, 30 juli 2019 De 96-joarege Hinnerk L. kreeg guster n boete van 300 euro van rechtbank in Azzen. Bie de Boni in Emmen kinnen ze Hinnerk al langer den vandoage. Mennegmoal was e in supermaart betrapt mit sukkeloaderepen in buutse. In 2016 haar e ook al n boete kregen. Officier→

Dina Duktape

Wèl moakt nou gain gebruuk van ducttape en kent nait de veule meugelkheden van dij tape? t Is staark, woater- en euliedicht en kinst t veur van aal en nog wat bruken. t Is n onmisboar produkt veur vaklu en klussers. De tape wordt voak bruukt om kapotte produkten weer aan mekoar→

Tempo dou, Tempo nou

Haalverwege joaren viefteg kwam frisdraankhandeloar Vonder uut stad Grunnen ainmoal sweeks noar t Westerketaaier. Bie n kefee in de kontrainen van Hoogkerk brochde hai mainsttied zuit spul zo as wat kistkes limenoade, cola, sukkeloademelk, ranja en aal zowat.
As kinder→

n Hondje

Der was ain ding dat hai t laifste wol ien haile wereld: n hondje. Haile doagen zoesde hai zien ollu om kop, totdat moeke zee: ‘Goud, veur dien joardag krigstoe n hondje.’ t Jonkje was zo wies as schiet; hai kon der nait van sloapen. Elk wis dat hai n hondje kriegen→

Beeld

Guster laip k in t Metinizaikenhoes en zöcht noar t veulbesproken beeld van n zogende moeke en heur twij kinderkes. In beeldentoen ston van ales en noa even zuiken zaag k ze stoan. Zo laifdevol as n moeke mor mit heur klaaintjes wezen kin. t Beeld was klaain en beslist nait muite→

Postzegellaand

Zoakenlu ruipen in de joaren negenteg: ‘Denk groot.’ Nait van dat benaauwde. Loater nuimden millenniumboomers aal wat der was ‘mega’. Nederlaand was zulfs ‘giga’-riek.
‘Het geld klotst tegen de plinten,’ ruipen geldvergraimers op t Binnenhof. Wat denk→

Buussoep

Hennie, wichtje van vief, ging mit ollu op veziede bie taande. Bie taande kregen zai kovvie mit kouk, loater n klokje veur manlu en limenoade veur aandern.
Om etenstied kreeg elk n bordvol soep. Was n best bord vol, mor hou lekker ook, Hennie kon t nait op.
Taande keek heur aan→

n Kwartje in d’weke, hou kon t?!

Ja, hou kon t dat men rond 1900 leven kon van zo’n 80,- /90,- gulden per joar? Ie lezen t goud: per joar! Wijlen mien opa was van 1881 en ging in zien jonge joaren aan t veensteken. Aal doage twij uur sjaauwen. En op trograaize hier en doar nog n klant scheren veur n haalfke.→

Verkeerd verbonden

Bie thoeskomst noa n poar doagen vot, wil k even oet gewoonte voice-mail òfluustern.
Om tien over elf het vandoag taande Marie beld. Ze holdt n wat vremd verhoal. ‘Ja, hier mit taande Marie, hou is t bie joe? k Heb al laank niks meer heurd en heb al zo voak aan joe docht. En aan mien→

Kakbuurt

Ebel luip haalf op stroat en haalf op stoep. Ik wuir der kèl bie.
Ik haar hom aal n poar keer vroagd ofdat e baange was veur mie. Hai schudkopte wat. Wie waren aal n best ìnd votlopen. Dat was t veurdail van Ebel. Dij gaf ook noeit op.
Mor nou wuir t toch aal wel stoadeg tied om beetje→

E-mail bie wat nijs?