t Is goud…alles zit der op en aan!!

Dat heur je voak bie de geboorte van n kind…

En den benn n d oll n mor wat bliede! Gelukkeg!

Mor t ken ook aans….

Wie stonden begun joaren 2000 veur de Zunnebloum op n joarmaart lotten te verkopen.

De boaten doarvan broekten wie om oetjes, muziekmiddoagen en dat soort dingen veur onze gasten goudkoper te moaken of gratis aan te baiden.

Komt der n dame aan, mit heur moeke in n rolstoule. Noa n zetje proaten zeg ik tegen moeke:

Is t nait wat veur joe? n Middagje of n dag oet mit de Zunnebloum? Wie hebben veul meugelkheden, en der is vast wel wat veur joe bie? Muziek, bus en boottochten en zulfs vakantieweken!

Zai docht n zetje noa en zee op zachte toon: Nou eh…. nee, doe maar niet.

Heur dochter reageerde: Ja, moe, gewoon doen! Je kunt er altijd weer mee stoppen als het niet bevalt. Toch?

En ze keek mie aan. Ja hoor, geen probleem! Mor ik denk, dat der vast wel wat moois veur joe bie is!

Nou eh… toe maar dan. Ik gaf heur dochter pen en pepier en vroug of ze doarop t adres en telefoonnummer schriem wol…. Noa t leesn zee ik: Dat is ja n bekende noam… Femilie van … en ik nuimde de noam van n klant van ons.

Ja, dat zijn mijn schoonouders!

Dat is ja biezunder….! Doar kwam ik geern, dou ik n joar of dattien was! As mien voar vroug: Wel wil t drokwaark van…..noar ….. brengen, den zee ik vot: IK! t Was n oareg endje fietsen, mor dat dee mie niks… As k aankwam was t aait: Och, mien jong, bist op fietse? Den moust ja wel n deuske sigaretten hebben!

Dat wos ik en doar ging mie t om!

Joa, k was al sunds mai viemvatteg laifhebber! En dat was dou hail gewoon!

Wie keuvelden nog wat deur en de ,klik’, woaras men nou, geern over prat was der!

Om binnen de 1000 woorden te bliem dei t reglement van Westerwoll aangeft, mout ik mie nou n beetje inholl n….

Moeke ging mit noar muziek middoagen, t volksdansen in Odoorn, boottochten mit Pieter Dekker en nog veul meer!

t Aine was veur heur nog mooier den t aander. Mor ook n poar keer ging der oareg wat mis!

Ik besloot om heur as mien gast aan te hollen en geregeld n moal te bezuiken.

Dou kwam ons baider leem boom wotter en ontdekte ik, dat ik wel n hail gelokkeg leem had haar…

Zai was nog mor n tiener, dou ze al slim last haar van heur baintjes.. Loater wuir dat aal aarger en bleek, dat ze al t begun haar van MS!

Inmiddels is ze roem negenteg, dus doar kin je wel old mit worden…

Onze gesprekken wuirn aal persoonleker en zai vertelde mie, dat heur zeuntje op achtjoarege leeftied overleden was..

Noa n auto-ongelok, woaras heur man bie om t leem kwam en zai twei joar laank in zaikenhoezen en revaledoatie ging, mog ze endelk noar hoes. Bliede en baange! Bliede, dat zai deur mog mit heur kinder en baange, of ze t aankenn n zol!

Noa n dikke joar begon heur zeuntje mit kopzere… Zaikenhoes weer in en oet! Haar t jonkje n tumor an zien hassenstam…!

Operoatie nait meugelk! Hai mocht t nait redden!

Dou zai mie dat vertelde, kon ik t nait dreug holl n… Sorry hoor, moar dit wordt mie eem te veul, stutterde ik.

Geeft niet! Ik zou graag met je mee doen, maar mijn tranen zijn al lang op!

n Zetje leden belde ik heur; Goud, da k dunderdag langs kom?

Dat is goed, maar ook binnen komen he!

k Heb de koffie al klaar staan hoor! Schenk jij even in? Geern! Kon je dat zulf al weer doun?

Je mag toch niet uit de stoel? Nee, daar heb ik mijn personeel voor! lachte ze.

Ik mag enkel nog naar buiten en naar het plafond kijken… Ook niet gek toch?

Verder wordt ik nu volledig verzorgd! Wat een verwennerij he!

t Zol niks veur mie weesn… zee ik. Nee, voor mij ook niet, maar wat heb ik nog te willen?

Ie hebben nait echt n mooi leem had he?

Nee, n ROT leven!

Ja, wie benn n sunds twei joar hondsmuide. Da s kommen deur Corona en wie frantern ook wat of..

t Is ook nait mooi, mor IE hebben t oareg minder!

Nou, ik mout weer vot. k Zel perbaarn nait zo laank vot te blieven heur!

Ik hou je der aan, maar ik begrijp het ook hoor!

Onder t haandlangen zegt ze mit n smile: der mag ook weer gekust worden hoor!

In de Corana-periode was t nait verstandeg en dat het ze nait mooi vonden docht ik…

k Griep heur om d haals en bak heur op baide wangen en op heur mond n dikke smok!

En woarliek: Zai glom van alle kanten!

Wat is der mooier! En dat al roem twinteg joar! woar blift de tied he!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?