Zonneveld van, Klaas

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

Zonneveld

100…..Gain borstklopperij…..

… mor vanzulf wel n scholderklopke!
97 … 98 … 99 … 100! t Honderdste nummer van Kreuze is oet. Wat ducht joe! Nou wil ik geern d’oetgevers, Jan, Henk en Bert (echte Grunneger noamen ook, hè) bedanken veur heur bedenken, oetgeven, opmoaken enz., enz. Mor veuraal ook veur→

Aander tieden

Op t mement dat k dit schrief, is t dinsdag 17 november 2020, de 55ste joardag van ons dochter. Woar blift de tied?
Òflopen zotterdag haren wie t lutjeste Zonneveldje te logeren. ‘Opa, help je me even?’ Hai haar op t mobieltje de letters N E T aantikt en pebaaierde→

Ain en ain is ain!

t Liekt op n foute som of n misploatste grap. Is t nait! Nee, n woar gebeurd verhoal, woaras paartie lu zok aan meten kinnen. Of … is t pure mazzel?
Joaren leden mog ik kennismoaken mit n vrijwilleger bie de Seniorendag in Winschoot. Schiere peer, woaras ik goud mit overwegens→

Alo – Alo!!

77 Joar vrede!
Teminsen, zo hait dat hier…
Wie waiten beter. In d haile wereld worden nog aal mensken om zaipe brocht!

Vanmiddag docht ik aan vatteg-vievenvatteg…
Veul luu omkommen, mor ook veul hebben t red, omdat aander luu heur, ondanks gevoar veur aigen leven, onderdak→

Als verterend vuur……!

Ben je op leeftied, den holt t verleden joe bezeg…

Dou k in d joaren zesteg onderweegs was noar t wichje, stapde op Zwoag ook n jong kerel op fietse…

Ook noar Brouk? Nee, Nij Scheemde.

Den kin ve mooi mit n kander oprieden, goud? Jazeker!

n Beetje biezundere man…. En dat bleek →

As ik de honderddoezend…

Ie kennen dat laidje nog wel?
Wat kon je doar vrouger wat veur kopen! An elke vinger n diamanten ring!
Aj nou t nijs op tillevisie zain, of d kraande inkieken, is t ja net, of d Euro gain ollerwetse stuuver meer weert is!
n Zootje! k Heb der gain woorden veur!
En den zeggen pardie→

Bara(c)k

De wereld zit in n dip!
t Geld liekt op
mensken worden marteld,
broekt en misbroekt
en kapers pikken n eulieschip!

Moar t is nait aal elene…
Amerikoa het n neie president!
Veur t eerst n haile schiere
Moar wel n swaarde vent!

Riek n twiefeln…
Aarme luu bent blied
‘Wie kriegen→

Barre tieden veur Manske…

t Was n schiere zummerdag. Manske haar zok net n pilske pakt en zat te prakkezaairn over de slechte handel.
Schienboar deur t waarme weer, haar e waineg aanloop en was de bodem van de kas goud zichtboar! “Hou mout dat wel wieder…”, dochde haardop.

Trijn komt aanlopen.→

BeeGeeHaa….!!

Oktober twijdoezendacht…, t is weer zowied. De Senioorndag is start. Verwacht bezuik: zo’n vaaierdoezend man. As mitwaarker van d’organisoatie bin k om acht uur in de Klinker, in Winschoot. Ale dranghekken en aandere ofboakens stoan op stee. t Volk kìn kommen.
Mien karrechie→

Betuun…

November twijdoezendnegen
Duuster, grauw…
Moeke drok in bewegen…

Sunterkloas, Kaarst…
Kiek ais op dien peecee!
Hest al weer wat meel?
Nee! Aine moar.

Narreg lopt ze henneweer
Schiet weer!
En mit dij krises niks te makken
Wat mout ik
In Godsnoam den nog bakken?’

Gain→

Bevrijd!!!

Verward…
Vreugde
Bliedschap
Feest!
Verdrait
Endelk weer
VRIJ!!!
Mor wat is vrij
Noa vatteg/viefmvatteg
heffe aal joaren
nog oorlog had
Nee, nait hier!
Dus, dat rakt ons nait…?
Wie goan deur
met t herdenken van
ONZE slachtoffers!
Dij aandern
kennen wie ja nait?
t Moakt mie→

Bewondern

‘Gaaist mit, Bram, t voel even in de container mietern?’
‘Nou direct? Ja!’
Bram huppelnd en opa stroekelnd (leeftied, hè!).
‘Gooi doe de vlezzen der mor in.’
‘Oké … Opa, de witte bak zit vol!’
‘Ik kom deraan.’→

Bidden veur t eten

Klaainzeun Bram zit bie toavel veur n lekker bordje soep. Hai dut zien oogjes dicht en voldt zien handjes.
‘Wat dust, Bram?’ vragt moeke.
‘Dat doet Jeffrey altijd.’
‘Oh joa?’
‘Ja, en ze gaan ook naar de kerk!’
‘Wat→

Bie Manske heur je nog ais wat!!

As advertensie-verkoper kwam k aal weeke bie Manske. En k mout zeggen: mit veul plezaair!
Dinsdoags was de dag dat k eev’m langs ging om te kieken, of der wat te verdainen was…

Hail gauw haar k al deur, dat t zoaterdoags nog veul plezaireger was op zien luttje kantoortje→

Biffe nou van…of nog aal an t gas?

Veul Grunnegers vroagen zich oaf, of de gaskroan nou echt definitief dicht is….

Eerst zain en den geleum!! Mit mooie foto s en ,loze’verhoalen ben je der ja nog nait…

Hebben ze de luttje lokoaties bewust vergeten?

Of…. of….. en doar gait t weer hin! Noast veul luu, dei→

Blauw Juk!!

t Wordt weer de veurege aaiw woar dit stokje over gait….

( n aaiw is honderd joar, mor ik ben van t zummer nog mor 87….. dus…..?)

Oll n goan voak trogge in de tied, omdat de eerste ervoarn s t beste hangen blieven?

Rond 1960 trof ik t wichje, woarmit ik n moal of wat op stap west was.→

Blied en kwoad

Mit aal dat grauwe weer
Wor je der nait blieder op!
Liggend op baanke
t Is zundag
Rustdag veur kerkgangers
Sloapdag veur aandersdenkenden.


k Loop even òflopen weke langs:
Was oareg nuver.
Sunt Meerten veur kinder,
Aibels mooi!
Pude vol slik en zingen,
of t leven der van òfhangt!→

Carnaval in t Noorden……

t Is weer Carnaval! Het feest der zotten..

In t midden van de veurege aaiw wuir men in Grunn n der ook mit besmet.

Zo ook wie. (mien kameroaden en ik).

In Ter Oapel en Kloosterbuurn veur de Roomsen en de rest gewone feestvierders.

Ons eerste was bie Berend Dommering in Sodom… →

Christy… n Wichtje mit pit!

Wie goan trogge noar negenenviefteg…
Viefteg joar leden, woar blift de tied!

Ons bedrief, n drokkerij was net verploatst noar Meulnstroate.
Ons voar haar n beste slag moakt deur t bedriefspand mit woonderij oet 1741! te ruilen veur t gereformeerde kerke mit jeugdgebouw.→

Corona…

Gain maal woord of noam, toch nait te vertraauwen!
Op t plain in Scheemde alle parkeerploatsen vol!
Mien laive tied, wat willen dij luu wel aal! Denk ik bie t zain van zoveul drokte…
“Hamstern! Baange, dat Corona heur te pakken krigt!”, mompelt moeke!

Ik goa →

Corona 2020 en mor denken!

Wat is t en hou komve deròf? d’Haile wereld ligt plat. Ontsloagen, faillissementen en, nog aarger, paartie lu dij der in ainzoamhaid aan dood goan. n Mysterie! Net as mit alles wat der in de wereld gebeurt, kinve ook hier veul vroagtaikens bie zetten. d’Ain →

D’ ol dampt – Dat is goud

Sumtieds schut joe der wat deur de kop en krieg je de drang om dat op pepier te zetten. Zo ook vandoage, twij maai twijdoezendtien. Kinder mit vekaansie en wie achter t roam, oetkiekend over t plaain. “Dommee noa t eten nog moar n indje fietsen”, zegt moeke.
,Dat is goud, woar→

d’Ain is d’aander nait…..

d’ain is d’aander nait
en dat geft partie lu verdrait.


d’Ain is mooier as d’aander,
d’ain is staarker as d’aander.
d’Ain het meer te makken as d’aander,
d’ain is gezonder as d’aander.
d’Ain is goochemer as d’aander,
d’ain is gelokkeger as d’aander.


Mor zugt d’ain nait
dat→

Dat wil ik nait!

Verduld nog aan tou … wil je n automoatische overbouken veraandern, hebben ze t alweer aans moakt. ‘Dat moet u nu zelf doen … Nee, kan niet meer op het postkantoor.’ t Kon allent nog via de computer. ‘Dat is heel gemakkelijk, hoor.’
‘Zel best,→

De Flinten

Veureg joar ging t wat roar …
t Was ook ja corona-joar!
Mor hoop dee leven.
en t wuir n gegeven,
dat twijdoezendtwinteg
weer n joar van vreugde was.
De Flinten-dag ging nou wel deur!
En wie: Wim Ploeg, Jaap Noord,
Janny Blauw-Hof en Klaas van Zonneveld
Goan der nog geern n joar→

De jeugd is ons toukomst

As Bram (6) en zien grode neef Kenji (12) vekansie hebben, goan zai geern mit opa en pabbe/oom mit noar badminton.
Bram: ‘We gaan zo weer mee hè, opa?’
‘Joa, dammeet in d’haarfstvekansie, aander weke.’
‘Of …’ zee e mit n grode→

De Kapitein en ik…

Bie n veureg stokje op Dideldom : ‘Gloepenshaard’ gong t over n olle Opel Kapitän…
Loat dat nou aanlaiden wees n veur dit verhoal! Van t ain komt t aander hé!

Van n Kapitein Mobylette (ploffiets) n Solex, n poar Quickly’s noar n luttje motortje (DKW 98 cc)→

De ‘klik’…

Vandoag de dag heur je t voak….. Echtschaaiden? Ja, de ‘klik’ was er niet meer….! Mainsttied schrieven ze dat mit n C, mor dat is mie wat al te görteg! k Heb gain hekel aan Engels, mor t Grunnegs doar mit verkrachten? Laiver nait! Joa, in dizze tied heur je voak dat→

De Rose Bar…

Bie Kees en Riekje van de Rose Bar an t Maarkplain in Sodom was t aait feest!

Aal wiekennen stampvol! Wie, Berend, Eppo, Chris en mien persoontje hadden hom benuimd as ons stamkroug.

Lekker bier jong! De tap laip d haile oavend achter mekoar deur en wie as ,kenners’ konden→

De Scheet…

k Mag mie gelokkeg priesen da’k nog n beetje an sport doun ken.
En de zozioale kontakten doarbie mien leven verrieken.
Bie badminton heffe jonk en old deurnkander.
De jeugd smui en snel, de oldjes wat stram en troager.
Gainaine, dij doar muite mit het.
Veurege zummer→

De Tittenbieter van Grunnen…!

Joakop Kupers gaf mie mit zien verhoaltje over d Olle Veimaart in Grunnen de inspiroatie veur n nij verhoaltje..

Mien oomke haar an de Veimaartstroate n kapsalon. -Stoffers-

Ik kwam hier als zeventien/achttienjarige jongen. Soms een week om mijn hoar op orde te brengen.→

De woarhaid mag zegd worden

Ie kennen t gezegde: old worden is mooi, mor old wezen is minder! Ik wait doar inmiddels as 80-pluzzer ook n beetje van …
Vandoage de dag heur je aal meer over honderdjoaregen en zulf ken ik ook n handjevol. Wat mie opvaalt, is dat de mainsten liggoamelk meschain aan t òftoakeln→

Denken

Zo doe denkst

wil en kin ik naait denken

Mor……..

Loat ve in vredesnoam

perbaarn

mekoar t vertrauw n

wat meer te schenken

Die Wende…

Noa de val van de muur in Berlien 1989, besloten wie in t veurjoar ’90 mit ons vw-buske doar hin oaf te raizen.

Van bruier in Lübeck haren wie al veul heurd over de ritten, dij zien zeun dee as medezien-bezörger. Aal weke op en dele noar Berlien!
En aal weke n pas vol stempels!→

Dikke spinne

n Dikke spinne
hangt al doagen bie ons veur t glas!
Moeke nuimt hom Joris
Volgens ons het e docht,
dat t nog aal zummer was.


Hai het zok den
goud vergist!
t Is ja haarfst
En vandoage
n dichte mist!
Brrrrr!

Dinken…

Sums dink ik:
as elk zo docht
as ik dink…
Zol t leven
veul beter weden.
Den was t goud!

Mor as ik zai,
hou blied
dij aander is
mit zien dinken,
Den dink ik nait
dat dat zo mout…

God muik de minsk…
en gaf elk ziend
Of je doar blied mit bennen
of nait
t Zel noeit veraandern kennen
Veur niks

Doel

Joen leven
het ain doel,
heb je dij nait?
Zuik den gauw
n nije


Op ’t voetbalveld
doar stoan…
wel twije!

Dommering vot en Hans dood!!

Ben inmiddels al zo n 65 joar lezer van t Nijsblad (sorry!) nou Dagblad van t Noorden…

Beetje olderwets, mor k vin pepier toch mooier den digitoal!

Te voak stoan der nou jammer genogt te veul bekenden in met n zwaart raandje!

Zo ook Hans! n Olle bekende oet de joaren viefteg/zesteg!→

Dood is t leste!

Op legere schoule in Scheemde kwam k veur t eerst mit hom in aanroaken: Jaap. Hai was n giechelbekkie eerste klas en de klik was der geliek. Ik mog geern geinen en dat wuir dus: n dag nait laagd is n dag nait leefd.
Ik kon beter zingen as leren. Hai kon meroakel accordeon speulen.→

Dou en nou…!

Noordmannen. Wiebe Klainstroa en Erik Hulsegge brengen heur programma oet Muzzel.
Om haalf negen vertelt Wiebe over Dou en Nou en om haalf tiene het Erik zien biedroage over opa, dij zo’n hekel aan politiek en hounder haar!

Onder t lustern kom ik bie de neven van mien→

E viva e Grunnika!

Grunnen staait der weer gekleurd op Imca toonde heur grode scheur aan de NAM! Net as Geert oet Muzzel nam zai gain blad veur de ‘mond’.
Komt van de bevens en nou zit ik mit de schoa!
Vot is mien pensjoun!
Ook nou worden der al weer hail wat grappen over moakt ….→

Eentje Vatter

n Biezundere man, n koopman mit Jiddische oetsproaken en tactieken. Om joe inzicht te geven hou of dat veur, in en noa de oorlog ging, wil ik onderstoand laidje geern ploatsen.

Poen, poen, poen, poen
De een zegt geld, de ander money
maar wij zeggen poen


Een duppie is een beissie→

Eerste contract

Joen eerste joaren beleef je voak in laifde. Jammer genogt kommen doar ook d’eerste leugens. Joa, woar … al is t ook om bestwil.
Noa november komt de grote dag: vief dezember! Dus mout je joe gedeisd hollen, want den komt e: de Sunt! En verdold, den worden de grootste →

Ernst mit Puikee kwaliteit!!

Banketbakken was zijn leven
‘De bekende Veendammer Ernst Puik (76) is niet meer…’

Dat kopte t Dagblad van het Noorden begun van weeke.
t Was even sloeken. Alweer aine!

Decennia geleden t feestbeest van de Parkstad…
En oet dij tied ken ik Ernst…

Binnen zien bedrief→

Even kwedeln

Dit joar al weer twaalf en haalf joar leden, verkasten wie van n hoeske in t veld noar t centrum van Scheemde.
‘Hou gek binnen ie den?’, was voak de reactie, as wie t vertelden. ‘Woonst hier ja in t parredies! En nou wilst noar n doevetille? Hest ja hailendaal→

Fantesie

Hoezie? Houst? Moi! Hou gaait t? d’Eerste baaide binnen van nou, d’aander baaide wat older. t Moakt nait oet, hou of je n aander benoadern, as t mor goud bedould is! Aait eerst even vroagen, hou of t gaait dut d’aander goud.
n Joar of wat leden, wol k bruier→

Ficq of Fuck!

Ficq & Partners avvekoaten trekken ten stried tegen de smokerij. En hou!
Zol der endelk recht doan worden an d’lu, dij de vingers en de longen zwaart hebben van heur versloaven?
Je kinnen der van zeggen wat je denken, mor fait is, dat de sigaretten en zukswat volstaauwd→

Fijne feestdoagen!

Bienoa al weer n joar om…!
Der was weer hail wat reur n in t oaflopen joar mit as oafsloeter:
Boeren leggen distibutiecentra supermaarten lam?
d Luu bennen woarschaauwd, dus hamstern mor! Gain probleem!

Oldern onder ons moaken zok doar nait zo drok om…
Dij hebben wel minder→

Foppe Moaze

Hou kom je der op, heur k joe denken. Joa, doar kin ik joe gain oetleg op geven. Dit verhoaltje gaait as zo voak weer over vrouger en dou haar je wel meer van dij wonderlieke oetsproaken en noamen. Op n vergoadern van de Zunnebloum vroug veurzitter mie, of ik ook nog gasten haar.→

Fré Meis

n Toffe Commenist. Nait allend veur de kartonarbaiders in Pekel. Mor veuraal ook in zien benoadern noar aander luu tou!
In zien tied ree e in n Audi 60. n Zandkleurege. Nait bepoald n commenistisch karregie!
Ik kwam hom tegen bie d benzinepompe van n ‘gereformeerde’→

Frees niet…

‘Frees nait mien zeun……’
sprak timmerboas
tot zien jongste bedainde.
‘Wie waarken hier
sinds joar en dag al…
mit de freesmesien!’

Gain hekel aan swaarten meer

Al weer roem zeuven joar leden betrokken wie ons flatje aan t Vredenhovenplain in Scheemde.
Van oet t loug (25 joar in t veld aan raante van t dorp) noar t Centrum!

Dat is nait niks zee moeke… Dat wordt wennen…
Vanoet de stilte noar de störm zol je dinken, moar t vaalt best tou!→

Gas!

Wat n ellende!
Dik zesteg joar goud veur t smieten mit geld…
Teminsen doar in den Hoag!
n Bodemloze put!

t Noorden wuir nait teld…
mor zit vandoag
wel mit de beem-prut!

(k)Wiebes, Ramp, Flutte en kozotten…
ie worden slim bedankt!

Geld bie de bult!!!

Neef Haiko was aait oareg zuneg. Volgens d femilie bie t gierege oaf!
Dat haar zien oarzoak in t opvouden… Zien oll n wazzen ook zuneg en hadden n hail grode toene!
Alles wat ze neudeg haarn, kwam van aigen laand. Eerappels, bonen, prai, worrels, andievie enz…
Nuim mor op! Net→

Geleuf…….

Geleuf is der in alle soorten toalen en geschriften..

Ik gun elk zienend, mor k heb der zulf nait zoveul mit!

Al is dat ook mor haalf woar…. De verhoalen dei in aal dei bouken stoan en woar de geleuvegen heur ,kracht’oet zeggen te hoalen, benn n veur mie meer fantasie… →

Gelok

Ach laive mensen,
sprak de Bot
k Leef ook van
de biestandspot
mor k wil hier
nait veur n miljoun
meer vot!

Gelukkeg…!

k Haar veurege weke n schier moment in Pekel…

Zo n twei joar leden begon mien jongste bruir wat vrumd te doun….

n Tiedje loater kreeg e de diagnose: Parkinson-dementie!

n Moal of wat sloeken en wieders oafwachten en hopen op beter.

Nait dus!

d Aine moal wat minder as d aander →

Genut…!!

Genot!
k Zat achter t hoes
Bienoa nait te doun.
Aal genut!

k Goa weer in hoes
overal op d hoed
jeuk!
Bah!

Mor dou k zag,
hou klain zo n wezentje is…
wuir k wakker!
Kerel man,
wat klain!
En toch
alles der op en aan!

Lopen, wupken, vlaigen
hou bestaait t!
Ik koop mie n microscoop…
k wil→

Gloepenshaard…

1952


Bonzo en Flip stonden soavends om n uur of aachte veur bie dam in Meulenstroate.
t Was n waarme zummerdag west en dij waarmte gaf aanlaiden om boeten nog even noa te kwedeln over de resultoaten van heur neren.
“Nait te roem”, zee Flip, “Meer as 10 klanten→

God zegen joe!

In Amerikoa was t nait van de locht bie t aantreden van Trump as president…
Mit zien dikke proellippen gooit e ter an d lopende baand oet : Go bl… Y…
Zai zeggen t doar dus aans, mor dat vin k nait passen in n Grunnens stokje.

Ik vond t wel n beetje veul, as k eerlieks ben.
Mor ja, k ben→

Grunn ,n kut provincie’ !!

Nou zeg ik joe!

Van zokse aainzaalms kin je ja wel n haartverzakken kriegen!

Joa, dat kin, denk ik…. mor je kenn n der ook positief over denken!

Willem van Hanegem: -nee, nait Johan!- het bedocht, dat elk noadail zien veurdail het.

Ook ik heb de oetzenden zain, woarin Emma Wortelboer→

Haardbroodjes

‘Gaaist nog even noar d’maart?’ vragt moeke: ‘k Mout nog eerappels hebben en neem ook mor n pondje jong belegen mit. Enne … van dbakker n ol wief en 6 kedetjes.’
Bram: ‘Mag ik mee, opa? Ik krijg altijd rozijntjes bij de groenteboer!’→

Haarm en zien trompet

Mien zwoager Haarm Drent was al op tied bie d’meziek. Zien voar nam hom veur op fietse mit noar t korps in Woagenbörgen. Haarm mos zien lutje hoorntje zulf vasthol len, de tuba van voar hong aan t stuur. Dou ze van Boneschaans d’Hamrikkerweg op rieden wollen, →

Haiti!

“Joa, dat liekt mie wel wat, mor hou stelst die dat veur den?” Mien doofhaid speulde mie weer ais paarten, dou moeke veurstelde om n haai-tie te doun mit mien 79e joardag…

Zai ging onlangs deur t knije en zag aarg op tegen de kommende drokte. Begriepelk. d Haile→

Handel!!!

De toukomst kin je nait veurspell n….

n Beetje handeln zat ter bie mie al vroug in…

Op loagere schoule in Nietap kwam k tot de ontdekken, dat bie bakker van der Ploug in Roon eetboar pepier te kriegen was…

Ik op mien luttje deurtrappertje tussen de middag gauw noar v d Ploug en →

Heilbot

Gelok …


Ach, laive mìnsen
sprak de Bot …


k Leef ook van
de biestandspot.


Mor …
k wil hier
nait veur n miljoun
meer
vot!

Herinnern

Tot ainentwintegsten kin je joen biedroage inlevern veur Kreuze 52. Mien laive tied! Al weer n moand om? t Gaait mie aal veuls te haard! Dizze herinnern kreeg k van Bert Wijnholds ….en dat was goud! t Woord herinnern muik wat bie mie lös en was hier twijledeg ….→

Hondeweer!!

Wilst nog wel eem noar d maart? vragt moeke.

Mit dit weer? Nou tou mor den mompelt Appie, as e zucht dat t olske wat sneu wordt.

Ja, wel aans… ik ken t ja nait!

Moeke het t nait te roem… al laanger as n joar slim muide.

Op maart komt e Kneles tegen.

Duur stoe der ook nog oet? vragt dei.→

Honnekaare..

In 1944, d oorlog nog in volle gang, wazzen wie op veside bie mien Grootollen. Opa, ‘Eppie’ haar wat koien en as dij molken worden mozzen, ging hai met Wodan (n trekhond) veur d kaare zo’n drij kilometer richten t Laikstermeer noar t gruinlaand, woaras→

Hou wor je vrijwilleger…..

Gewoon aarns aanmelden! Nait zo muilek toch? (Zol n ie ook denken vast?)

Dat t naait aait zo makkelk gait is jammer genogt ook n woarhaid….

Ik opperde moeke, da k weer ais wat doun wol. d Haile dag achter de geroaniums is ook ja niks….

Vanweke ston der n advertentie in t Nijsblad→

Hunebettie punt en el

Mit toal kin je speulen…
Al joaren meel ik inmiddels mit mien nicht (Bettie) oet Roon.
Vandoar de titel van dit stokje.

Zai is ook gesjameerd van dialect.
Zit hom in de genen, vast?
In t begun, dat wie besloten mekoar zo nou en den te meelen, heb ik pebaard mien Roner dialect te→

Ich meinte: Es war eine Katze!!

Dunderdag 19 juli 2018: twijde bieainkomst 80+ flinten!

Dou ik veureg joar 80 wuir, kreeg k gedachten aan mien tied op d loagere schoule… Ik was dou tien joar en k mout zeggen, dat mie dat zeer aangrepen het. (wie verhoesden van zaand noar klaai…) Van Nietap noar Scheemde.→

Ie kinnen hier wel schoelen!

De weelde van nou gooit mie even trogge in de tied. Ie zellen wel zeggen: weer zo n olle stroek, dij maint dat t vrouger zoveul beter was … Dat is vanzulf nait zo, al kin k dat best begriepen. Joa, op oldere leeftied haar je t vrouger mooier. Ie wazzen ja jonk en den heb je gain prakkezoaties.→

In t Parredies…

Albert en zien bruier kregen muite over t belaid op d oll n heur boerenstee.
Bruier docht meer in geld…. Albert in goie gewassen.
Dou Albert vernam, dat e nait tegen zien bruier op kon, het e der mit kapt.
Mit n jutezak vol goud is e de wiede wereld introkken, op zuik noar vree.→

Jan Kiete van de Wieke…

Jan woonde an de Laangeweg in Scheemde, gitswaart hoar en vlaigens rad as t om voetballen ging.
k Haar nog noeit zo n speuler zain!
Joa, loater wel vanzulfs, dou Cruiff in beeld kwam…
Volgens mie was Kiete nait minder as Cruiff, al vinden ie dat messchain gain vergelieken.→

Je mouten der mor op kommen!

Tieden veraandern, en as je n beetje bieblieven willen, mout je doarin mit. Bie t older worden wordt dat aal muileker … Joen denken is boaseerd op joen levenservoaren en joen gevuil. Veuraal lu dij veur de Twijde Wereldoorlog geboren binnen, zo as ik, kinnen t anno twijdoezendtwijentwinteg→

Jelske…., dei

Al roem vatteg joar traauwd is mit Jozefias (zeg mor Jos), het t endelk veur n kander….. Heur drij daimt laand is nou ain grode bloumtoene!
Dat was in t begun van heur traauwen wel aans! Eerappels, bonen, siepels, rabaarber, kool en wat nait aal……. Jos zaaide, pootte, onderhuil→

Joargetieden

As lente komt,
kommen de bloumen.
Ons moeke nemt de tied
veur schrobben en veur bounen.


As zummer komt,
bìn k hailendaal blied.
Dìn is de kaggeltied veurbie,
en is t weer ,boetentied’!


As haarfst komt, heb ik t nait,
soest mie kop van t roege weer,
dou k Moeke sums verdrait.
Zai→

Jong Ootje (102)

Leven en dood…

Bie t lees n van de titel zel n ie joe oafvroagen:
Jong Ootje… 102?
Al liekt dat wat krom veur n boetenstoander; veur ons, klainkinder, was zai aait jong ootje!
Dat kwam, omdat ons aander opoe van moekes kaante dou older was…! En… veur t gemak Ol Ootje nuimd wuir.→

Kleurriek…

Der is veul gedou in de wereld, woaras je joe aan aagern…
As je older worden, ‘dreum’ je t laifst vot in mooie herinnerns.
As vrijwilleger van de Zunnebloum komt mie weer n raiske te boven as ain van dij schiere herinnerns…
Wie stonden kloar om oaf te raizen noar→

Klinker(s) en Mit-klinkers…

“Zitst achter kompjoeter Opa?”
“Joa, mien laiverd, opa wil even n verhoaltje tiepen”.
“Dije, dij’st mie gusteroavend vertelt hest? Van dij baaide poeskes, dij noar disko gingen?”
“Nee, dizze gaait over Klinker.”→

De hoorn… des overvloeds…

Van neerslag
worden wie neerslachteg
Wie roupen den voak:
‘Bah, wat n kikkerlaand’
Allend de zun vinden wie prachteg
desnoods in n hail vrumd laand!

Mor…
zunder neerslag
zol ook ons dail van d oarde worden
as de Hoorn van Oafrikoa.
Hier zol ook alles den verdorren…→

Klokke Roeland

Guster haren wie d’oldste klaaindochter Marjolein op bezuik. Zai kwam bie ons eten, omreden dat heur ollen op vekansie noar t aailand gingen. t Komt nait zo voak meer veur. Leren en scharrelderij gaait n hoop tied in zitten! Ja, dat leerderij is wat, tegenswoordeg.→

Knevel………….

hom nait!
zok zeggen


al denkt nait elk zo
bie d’omroup van E.O.


ale geleuven
bennen geleuven…..


noar de woarhaid mag je zuiken!


Vanoavend, de 10e van de twijde
het e mit n jeud en n Palestijn
n gezoamleke oetzenden
messchain t begun van t enne?
Vot mit aal d’ellenne….!


dat dut→

Koekies

Vandoage de dag is der veul meer keus as vrouger …
Guster haar vraauw bitterkoukjes hoald, en doar ben k stoapelgek op! Elke bod bie d’kovvie mor aine was mien advies. Dreugen ze nait oet (k slurp vaar moal doags twij kopkes). De leste tied kommen wie nait tekört. Wat →

Koekoek…!!

As je vandoage, de dag, zain hou of t Circus in Den Hoag heur best dut om ons aan t lachen te kriegen, ken je der wel n haartverzakken van kriegen!
De blaauwkoppen lachen zulf op t haardst en trekken doarbie de bek wied open!
Oh, mag je dat nait zeggen?
‘Sorry den! Dat haar→

Kreatief op klaai

De klaai is aaid al lukretief west. In t verleden haar n pertij ploatsen heur aigen stainfebriek. Doarnoast wazzen n der n bult stain- en strokertonfebrieken. Waark zat! Mor dat is anno 2015 aal vot. Finito!


Tieden veraandern en d’lu ook. Gelukkeg is der in t Oldambt→

Kreuze……

Vot noa d’oorlog wazzen der waaineg zwemboaden. Jongs en wichter mozzen zok behelpen mit plazzen en graachten. Zo ook in Mewolle –Oldambt-. Swinters was t aans. Iesverainen “Aigen Kracht” lait dìn n groot stok gruin laand vol lopen mit wotter en dìn kon je noar haartelust→

Laggen mit Manske….

Saddam Hoessein leefde nog en haar n beheurlek grode bek! Achternoa is t aal goud kom- men: hai het zulf t loodje legd. In de joaren tachteg van de veurege aiw was t nogal reureg in de wereld! d’Amis kreeg n t oareg op d’heupen van Saddam zien geroup, dat e de wereld betern wol….→

Laifde in oorlogstied….

1944

Nou baide in de tachteg…
Dou baide nog kind
Wie vonden t aal prachteg
doar op OBS De Flint

In de Noatuurschoon
en bie t Laikstermeer
vonden wie ons plezaar
en dat soort dingen meer…

Mossen wel aait zulf
ons speultjes bedenken
en zo kwam ook vanzulf
t speultje van het ja-woord→

Lebait

As t nait aal te roem is, bin je lebait.
Nou gaait t miezulven weer redelk goud. k Was weer badmintonnen en dat beurt mie liggoamelk en gaistelk op.
Zit ik dinsdag om haalf zeuven kovvie te zetten, is t opains routduuster: stroomsteuren! Gain kovvie, gain waarmte, niks! 2 uur→

Leste train…!!

t Kin weesn, da k joe nou eem op t verkeerde bain zet? de tiddel zol ook ja best toupasselk wees n op mien leeftied? (86) Mor dit gait weer ais over mien ondeugende tied..

Mit 86 kiek je oet noar de negenteg en in dit verhoaltje was k om en bie 18!

Wie haarn van de groafische schoul →

Lieke Martens-van Leer

Wat ging ter weer heer…..

Lieke Martens heur leste wedstried in Oranje!

Zai trok nog eem goud van leer,

mit heur oafstandschot op t doel..

Ook de leste overwinning

was weer doar….

Oafschaid nemen toch

wel n beetje zwoar.

Ook veur mie!

Lieke bedankt!

Luttje Ko Vietje…!

Op n motor-bakfietse stoof e deur Nij Scheemde-t Woar…

Ko van der Veen, de ainegste krudenier dei doar n vrij roeme winkel haar.

Aait vrolek en elk groutend. Omdat e nogal klain was en in Nij Scheemde elk n bienoam haar, kreeg e al gauw de noam Ko Vietje!

Hai haar doar gain muite→

Mazzel…

Wat hest an dien kop?

Tegen deurstiele aanvlogen!

Last van?

Nee, k haar de mazzel da k

gain ,verstand’ heb, aans haar

k vast n hazzenschudden had….!

Mekkern…

t Is krises…
Bezuneging op bezuneging.
Dammeet komt veur t volk de bodem van t knipke in zicht en worden ze dwongen snachts op pad te goan om de neudege middeln in te zoameln?

Meer en meer heur je rondom joe gemekker over graai n, steel n, corruptie en dat soort zoaken.
Nou is t →

Mens!

Elk mens het zien aigen leven
d’Ain hail schier
d’Aander nait


Hou goud of slecht
Hai/zai west het
In zien/heur leven


En al gaf dat n hoop verdrait
Aan ons: om te vergeven
Beter handeln
Kinnen wie nait

Miemern

Ik zit veur
t koamerroam.
De snij jagt
over t veld.
t Is kold,
k Goa nait noar boeten.
k Zit laiver
achter t roam…
k Wor old!

Mien invullen van d’olle dag

Moandag biljarten
Dinsdag badminton
Wonsdag biljarten
Dunderdag op stap mit …
Smiddags op bezuik bie …
Vrijdag n beetje rommeln, n beetje loiern
zeg mor: n snipperdag
Zotterdag op t rad noar Brouk,
wat lekkers hoalen van slachter Kuper
of noar de slachter in Sodom.
Zundags→

Mit de Jan Plezaar op schoulraize…!

Vot noa d oorlog -vatteg/viemvatteg- gingen wie veur t eerst op schoulraize….

Wat n belevenis! Op n boerenwoagen mit n huif der boven en n beste riege banken -Jan Plezaar-veur t eerst van de OBS Nietap mit twei klassen!!

Spanning ten top! Woar de rais noar tou ging, was n verrassen….→

Mit ome Bram noar Amsterdam

t Is alweer wat joaren leden, mor k zai hom zo weer binnen kommen: n reus van n kerel, piepe schaif in de mond en zo te zain n zunnechie zunder zörge! ‘Goedemorgen, ik kom op uw advertentie.’ Wie haren verlet om n wisselloper, omdat nait ale geld op tied binnenkwam.→

,Moeke’….

Tegenwoordeg hait moeke ma, mam, moeder en heur je bie t oafschaid voak I love yoe.

In t begun van de veurege aiw was t veuraal moeke in de volkstoal en pa was pa of voar.

Dit dee mie denken an onze vrunden An en Mar.

Baide wuirn geboren in n arbaiders gezin. An haar wel zes bruirs →

Moeke het mie der goud veur

t Is benaauwd stil in de wereld, overaal zit d’boudel op n glieve. Fietsen en n stapke rond mag nog, mor wieders is bienoa alles dicht. Zundag 15 meert het ons regeren besloten dat vanwege corona ales dicht mos. Krougen, winkels, sportakkemedoatsies, d’haile→

Moi!


n Lutje woord….
mit veul inhold


Goiemörn
Goidag
Goienoavend
Hou is t?
Tot heurs
Tot mails
t Beste mor weer
Tot kiekes!
t Gaait die goud!
Dank veur dien aandacht!


‘Woarom zel je,
zeggen Noorderlingen,
meer woorden broeken
as t mit aine ken?’


MOI!
n geweldeg mooi

Mooi en maal ……Oftewel: Leem!

Mien leem haar n bult pieken en doalen en nou as 80-plusser besef ik aigentlieks dat dat juust t leem is!

As je allend vreugde of ellende had hem, is dat nait t echte leem, denk ik…?

t Begon veur mie in Drente. Veul roemte, veul noatuur. En veuraal geweldege buurn en kameroaden!→

Moordenoar…..!!

Zundag even fietsen:
Langs t Emergo noar Pekel
en van Ol Pekel over diek
noar Sodom.


Op bankje bie d’hoaven
n zulfgemoakte kop DE
lekker en goudkoop.
Mout hoast wel in dizze tied….
Wie bìnnen nog aal tevree.


t Was gain eend….,
n meerkoet?
Wat moakt t oet!
Dook aalweg noar beneden→

n Bloumke veur Oma….

Luttje Bram, inmiddels 9 joar en bienoa net zo groot as opa, komt ter aanrunnen… Hallo Oma, Ik wou je een bloempje kopen, maar ik heb geen geld bij me!
Oh. zegt oma: En zunder geld ken je niks kopen he!
Nee, maar ik heb hier ja wel geld!

As e langs komt, krigde aalgedureg n poar buutscenten→

n Drentenaaier

Wat n mooie stek
op Landgoud ‘t Tolhek’
ie bennen doar zegend!
Of de zunne nou schient,
of t regent……
Wat is der mooier
as mit joen baide
te fietsen en te wandeln
deur de Drentse bossen
en over d haide!

n Euro

Ain verhoaltje…..

Zwait veur de kop

en twei peuken op!

dat is veur mie n euro….

n Klaine strop

mor zunder morren!

Je zoll n der mor…

neurotisch van worren

Laiver nait!

n Foefke

In de Twijde Wereldoorlog mozzen boeren heur peerden inlevern. Zo ook Pait Ploug oet Roon. Hai haar n vouermansbedrief mit drij peerden. Dij kon e beslist nait missen. Gelokkeg kreeg e n ingeven.
‘Hest ook nog knopspèllen?’ vroug e Grait. Dat haar ze.
En Pait→

n Haaibaai van n opoe…

Opoe Tjaddens, n tachtegplusser oet Kloosterholt haar net weer n joar heur riebewies verlengd kregen.
t Joar der veur was heur man overleden en omdat e n schiere levensverzekern haar, kon zai zok verploatsen in n spiksplinternije Ford Mondeo.
n Roeme vaardeurs, mit n grode→

n Knientje!

t Is Pinkstermaart…

Bruir en ik benn n der al vroug oet, want net as mit Ronermaart is Pinkstermaart in Laik

n geweldeg oetje! Veureg joar heff e Blauwchie doar verkocht.

n Hail mooie bonte zege mit n joar as n emmer!

Voar wol hom verkopen, omdat e mit t joar in t stiekeldroad zeten→

n Knipoog en Mandarijnen…

Al is t al weer n tiedje leden, toch denk ik voak nog an de joaren, dat wie mit ons gezinnechie aan d raante van Scheemde in t veld woonden.

Vanoet t centrum mozzen wie wel verhoezen, dou discotheek The Corner noast ons de deuren opende! Sjonge, wat n lewaai! Vanoaf dij tied was→

n Knot(s) van n vraauw…!

n Simpele noam, mit n fantastische oetstroalen.

Het is vandoag 20 jannewoarie. n Hail biezundere dag.
Obama, n swaarde, is om 18.00 uur, Nederlandse tied de vaarnvattegste president van Amerikoa worden.
Hou is t meugelk!!! Wel haar dit oeit docht!!!
Zel t din toch nog goud→

n Kwartje in d’weke, hou kon t?!

Ja, hou kon t dat men rond 1900 leven kon van zo’n 80,- /90,- gulden per joar? Ie lezen t goud: per joar! Wijlen mien opa was van 1881 en ging in zien jonge joaren aan t veensteken. Aal doage twij uur sjaauwen. En op trograaize hier en doar nog n klant scheren veur n haalfke.→

n Loat eerbetoon

k Was even weerom
in mien dörp Roon.
wiel n oal vrouw Boer
kreeg noa roem zesteg joar
11 augustus 2009
nog n eerbetoon…

Ze redde zes mensken t leven
deur heur in oorlogstied
-vatteg/viefenvatteg-
n schoeladres te geven.

Jeuden dankten veur heur moud…
As t olske nog leven zol,→

n Lopende neuze…

t Was weer zo wied. Zunnebloum Scheemde stoan kloar om te vertrekken noar Emmen.
Mien gast van dei dag was GAIT. Ik kon t nait loaten -k ben van mien oard aibels neischiereg- om gewoar te worden of hai n Grunneger was of n Tukker?
“n Rasechte Grunneger” was zien →

n Maale zaikte moarn Mooie dag!!

De zunne stait hoog aan de locht, de temperatuur 21 groaden! t Ken nait beter!
Van de Zunnebloum goan wie vandoage mit zo’n 20 man noar Odoorn. Het zogehaiten Volkloristisch Dansfestival. Wie kozen doar indertied veur, omdat wie vonden, dat t Noorder Daaiernpaark→

n Röt hoane…

n Koppel hounder
en vanzulfs ook n hoane…
n Echte!
Wat muik e zok drôk,
wat n gebounder!

Haar aale hennechies
goud onder doem
mor wat aarger was…
ook mensken wazzen nait zeef
As ze in buurt kwamen
kwam e hail slim op dreef…

Sums muik e t oareg gek…
wol e buren nait in toene zain
sprong→

n Schoap slachten

t Is weer november … slachtmoand!
De tieden veraandern: nou koop je joen vlaais bie de super, vrouger haren veul lu zulf ain of twij zwienen op t hok. Mien herinnerns goan trogge noar dij tied … En k nuig joe, mie doarbie te vergezellen. Pait en Grait hadden t plan opvat om op heur→

n Stoned Koater?

Hol doe dien kop ais!’
zee d’eend tegen
n rooie koater….


‘Wat plaast nou:
ik ben de pope!’
‘Volgens mie hest doe n koater
of… staaist stiefoet van de dope!’

n Triatlon op joen tachtigste!

Veul oltjes denken, -deur t doageliekse gejammer in de media over gezond leven-, goud eten, veul bewegen’ en dat soort ‘welgemainde’ adviezen, dat dat wel mout, as je n beetje schier old worden willen.

“Denkst derom, dat wie vannoamiddag n rondje→

n Vrais wonder…

Mien laive tied,
Wat is doar aan de haand?
Zailboten voaren doar
Over t gruinlaand!

Joa, Vraizen holden van spektoakel
Moar dit, dit…
Is echt n meroakel!

Vanòf de A-7 liekt dit n soort Fata Morgana…: Je zain oetstrekte waailanden mit koien en… zaailboten!

n Wilde slachtpartij!

Wilm en Grait, n oerdegelk en zuneg stel, mit n aigen hoeske aan raande van Scheemde zaten wat versuft bie d holtkachel kovvie te drinken. “k Heb slecht sloapen”, zee Grait. “Doe wilst mit kaarst kalkounen in pot, moar wel mout dij slachten?”
“Ik→

Naantko en Lieske kriegen nije buren

Der wuir al veul over roddelt in t dörp.
Weer n stel westerlingen, wat zuiken zai hier?
Wat ducht die! Goudkope hoezen!
Goudkoop? Man, zai binnen ja nait te betoalen! En mit dij euro is t er ook nait beter op worden.

Drij april kwam verhoeswoagen. n Stel groten, drij kinder, →

Nainnolet

n Roar woord!

Wat mout je doar nou weer mit…..

Aalgedureg zit je wat tou t roam oet te loeren…. en opains komt der aine veurbie, woaras je mit op schoule zeten hebben!

Oaflopen vraidag zag k opains Jan lopen. Verrek, dat is Jan!

Drei joar mit op ULO-schoule goan. Joaren nait zain→

‘Nicht…’

Het was neven en nichten-dag
Bruier was weer ais recht veur de raap…

Oaltje heur klainzeun
Dee aan as n wicht
“Dat ist ja kain gesicht!”,
Ruip e, haalf put- haal regen
(woont al joaren over de grup),
“Dat ist ja n ‘Nicht!'”

Ik, deur dij opmaarken→

Nij Stoatenziel…

n Joar of wat leden vruig Lineke Dekker oet Blijham mie of k n noam bedenken wol veur heur nije boot op t Oldambtmeer…
Zai wazzen d eersten, dij wel wat zagen in rondvoarten op t meer.

Van t ain kwam t aander…
Mien bedochte noam: ‘Windschere’ wuir oetkozen en as dank→

Noa de beem s….

De schoa van de beem s is nog nait oafhandeld of der hangen ons al weer nije buien boom kop?

Oardgas oet de grond gaf n hoop verdrait! Nait veur Den Hoag, dei kon veur de miljarden inkomsten oet t gas hail wat oetgeem… Nait verkeerd vanzulfs, mor Grunnen wuir dou zo n 60 joar gain→

Noar de TT op het circuit van Assen…

t Is 1950, As dattien joarege mag k mit mien oldste bruir en nog n stok of tien jongs mit noar de TT in Assen.

Wie hebben oafsproken dat ve vraidagoamd om 24.00 uur vanoaf de Scheemter toorn op fietse vertrekken….

As mien bruir goud op mie paasde, haarn d oll n gain probleem da k →

Nuchterhaid….

En aarg tevreden
mit t leven…….
Doar docht ik aan
zo-even.
Sibrand De Gries
roem in de tachteg
old en wies!
Joa, woarachteg…:
Lag der bevubbeld
veul snij en ies
Den was zien taimke:
Nou en!!
Noa dizze winter kriegen wie eerst
weer twij zummers tegen ain winter!
En dat te heuren…..

Oaderverkaalken…

Hou krieg je t en hou kom je der oaf?

Oaderverkaalken? Wat is dat? Heur ik nou mainegain denken…

Doar heb je t weer! Vuil je vanneis, dat je bie de grieze groep heur n!

En den besef je opains, dat der tegenwoordeg proat wordt over dementie, Alzheimer, Parkinson enz.

Tieden verandern→

Obama….

Stekt zien haand oet
noar elkenain!


Het twij veurnoamen
n schiere en n male…
Barack is om te smokken
Hoessein om te vergeten….


Moar loaten wie nait vergeten,
dat roezie betern kìn
deur d’aander haand
tou te steken!!


As doarbie zien eerste noam
inholdt, dat elke dakloze
endelk→

Ode aan Noabers’ beste

Rentnaaier in Scheemde
aan t Vredenhovenplain
Knuuteroar tot in de tonen
puult rusteg deur
den in t holt, den in d’bonen

Het buurvrauw n laampke stok
of dut de lift t ais nait
den wordt e drok
vlogt mit zien raive-kiske der op oaf

In n mum van tied
is t euvel over en…
is der→

Oet t Loug…

In de bouw.

Berend koekak, Fobbe moaze. Jans nakke, Gele Durk, Moos Nijland, Karel pinda, Jan Popije, Sam bukken, Haarm kniene, Tjump Nijland, Jurn Nakke, Gerrit piggo, Jan bee… Aal bienoamen, dij bie mie opkommen, as ik trogge denk aan joaren zesteg in Nij Scheemde. Ook→

Oet t Loug…. In de bouw

Berend Koekak, Fobbemoaze. Jans Nakke, Gele Durk, Moos Nijland, Karel Pinda, Jan Popije, Sam Bukken, Haarm Kniene, Tjump Nijland, Jurn Nakke, Gerrit Piggo, Jan Bee…..Aal bienoamen, dij bie mie opkommen, as ik trogge denk aan joaren zesteg in Nij Scheemde. Ook wel Scheemterhammerk→

Oetslag competitie 2020!! D.I.O.!!

In Coronatied was t oareg stiller.. Om ons badmintoncluppie bie n kander te holl n mainde ik elke moand n meeltje te mouten stuurn… Omdat nait elk dialect lees n kin, dee ik dat voak in twei toal n… (haha)

Dankzij de snijjacht (Dank zij de sneeuwstorm)

Heb ik nou eem de tied vonden→

Òfschaaid van De Kapitein (1)

Belevenissen mit de Kapitein…
k Zol der nog even op trôogge kommen…
In n veureg verhoal konden ie lezen, hou as k aan de Kapitein kommen ben.
Nou t ain en aander tussendeur, en doarnoa de leste: t òfschaaid…?

As wie t aits wachten konden, smoandags, den gingen wie geern richten→

Òfschaaid van De Kapitein (2)

In de joaren viefteg haar ik n Opel Kaptän van t geboartejoar 52.
Zoas ik in n veureg verhoaltje al schreef; n lekker ding! Hail rustege motor, Fl. 12,50 belasten in drij moand en veur n tientje n volle tank.
Mout je nou ais om kommen!

t Is moandag en zoas ofsproken bennen wie onderweegs→

Ol Ootje en Wia

Oflopen wiekenne was aarg graauw. Gelokkeg haar k van n poar kameroaden wat boukjederij kregen van o.a. Wim Kan (‘Soms denk ik wel eens bij mezelf’), ‘Tussen t Zieldaip en t Grootmoar’ (400 joar Nij Scheemde – t Woar) en ‘Weerzain’→

Oldambtmeer vattien joar!

Net as Engel was ik dou gramnieteg, dat ze baauwlaand onder wotter zetten wollen. Hou kriegen ze t in de kop?
Engel en zien moaten protesteerden bie d’ingang en dailden pamfletten oet!
Oet gramnieteghaid schreef ik: ‘Guster n schiere dag had. Hou …? Bie d’opening→

Onneuzel….. ??

In de joaren zesteg was ik advertensie verkoper in Veendam-Muntendam e.o. d Olle ambachtschoule in Veendam was opholl n te bestoan en haar roemte moakt veur meubelzoak Intermeubel.

De directeur legde mie noa binnenkomst n poaginoagrode advertensie veur (dou ca Fl 800,-)→

Ons kinder s kinder….

Bennen goud bie de tied,
nooit chagrijneg,
sumtieds n lutje dip,
mor mainsttied blied.


Nait te moager,
nait te dik,
goud in t goud,
aaltied schik.


d’Ain is rusteger as d’aander,
baaide bennen goud tevree
en hail wies mit n kaander.
As grootollen


bennen wie blied,
dat t heur→

Ooievoars en popkes

Bram, Eppo en Jantje speulden op Gasthoesloane … zagen zai bie Vredenhoven twij ooievoars op t nust! Mit heur drijen derop òf.


‘Ooievoars brengen popkes, hè,’ zee Jantje.
‘Joa,’ zeden d’jongs: ‘Zelve vroagen of zai ons ain brengen→

Oorlog!!

Wat is oorlog….! Tachteg joar noa de tweide wereldoorlog wordt der nog aal over schreem en over proat, opdat dat noeit weer zel gebeurn!. As ve nou trogge kieken, bliekt dat partie luu doar nait veul van begrepen hebben….. Op schouln leern kinder wel wat over oorloog n.

Zulfs→

Op de maart…..

is uw euro een gulden waard!

k Mag der geern noar tou goan, de dunderdoags maart in Scheemde.

En dat t knipke aalgedureg troanen in d ogen het, ken ik ja nait helpen!

Goie woar en oareg lekkerder as van d Supermaart! Allent al d eerappels….

Gain blauwe of zaike plekken ! Gain gesmiet,→

Op fietse..

Op n ol fietse mout je t leern…

Dar was zo, mor dat is vandoage de dag wel eem anders!

Dou k n kwoajong van n joar of zesse was kreeg k mien eerste fietske, n deurtrapper!

Achter d schoule lag n lappe grond, woarvan t achterste stok zo n meter hoger was as t veurste.

Mit fietse an d haand→

Op fietse noar schoule

Mit de ziedwieltjes deraan kin klaainzeun Bram al n beetje fietsen. t Is zowied: hai is vare en gaait mit pa en moeke richten schoule om veur t eerst kennis te moaken mit de juf. ‘Hoi,’ zegt juf, ‘ik ben Ineke, hoe heet jij?’
‘Bram!’ →

Op t Wad…

Wat kenn n wie nou ais bedenken, zee kameroad Be.

Zo nou en din bedochten wie wat en peraaierden dat oet.

Mit de scooter (n Heinkel) haarn we al perbaard hou haard of we deur n krappe bochte konden.

Onder t viaduct tussen Maiden en Muntendam stoo m wie mit viemtachteg deur de bochte…→

Op veziede

Jan en Iepke waren nuigd deur heur buren. t Was op n waarme zummeroavend en dou ze dam op laipen, zag Jan dat buurvrouw de roamen wiedwoagen open stoan haar. Hai bedocht zok nait en greep mit glundernde ogies n schiere bloume van d’vensterbaanke. Buurvraauw haar heur→

Opoe

Opoe is n old wief
Heur bainen stoan stok stief
Zai is zo doof as n olle jut
En naargens meer veur nut.

Optimisme

De lente komt,
mor t duurt nog even
nou is t nog haarfst
t störmt deur de dreven
en opa bromt:
Kriegen eerst nog snij en ies!
wat pratst nou over lente?
Doe liekst ja wel nait wies!
Hai het geliek, de olle…
Veur ’t lente wordt,
geft t nog hail wat kolle,
mor optimistisch blief k:
As→

Oranje-fan…!

Nait, da k n echte laifhebber ben van t Köningshoes…
Mor k dink, dat wie beter oet bennen mit n monarchie as mit n republiek?
Trouwes, wie hebben t ducht mie wel troffen mit onze Oranjefemilie!
Gain jiddelderij of zowat.
Je mouten der toch nait an dinken, dat wie aal vaar joar→

Paulus de boskabouter!

In Veendam op de vergoadern van de handelsverainen wuir drok noadocht over de kommende winkelweek..

Elk joar hadden ze doar n aander idee onder welke titel dat gebeuren mos..

Aine van de aanwezegen stelde veur om nou es n titel van n buurland te broeken?

Bevubbeld: Die Deutsche→

Plof

t Was in joaren viefteg, dat k ze kennen leerde.
Job en Martje.

Heur hoeske, nait aal te roem, ston aan raande van dörp.
Hai n luttje gedrongen kereltje en zai n potert van n wief.
Baide wazzen ze slim spierd.
Dat kon ook nait aans, zai dainden baide bie boer en in heur tied was dat→

Poaskevuren

Noa t lezen n van t overliedensbericht van achterneef Theo oet Roon (in t DvhN van 2 juli 2011) belanden je morzo weer in t verleden. En wat n verleden …!

Theo zien voar en mien voar haitten baaide Egbert (Ep) en wazzen volle neven. t Was de tied van de Twijde Wereldoorlog en wie→

Rap verdaind

Hou wor je miljonair … Gebroek moaken van t coronavirus? Kin! Deur joe as christen veur te doun en ‘kammeroaden’ dij mitspeulen. Negen miljoun ‘verdainen’ aan rommel is nait elk geven. Syvert wel! Mor wat t woord ‘christelk’ inholdt,→

Rebels

Lu, dij vechten
veur heur welgemainde rechten …
heuren volgens de elite bie de slechten.
Zai binnen ja rebels!

Rekloame….

dut verkopen!!!

Dei de jeugd het. het de toukomst!

Onder dat mom wordt de jeugd aal mor weer happeg moakt op n dikke bankrekening.

De Nederlandse regeern veurop mit: moak kans op miljounen’ .Meerdere meugelkheden om an mit te doun!

In Grunnen will n ze dat t Casino in→

Rommelmaart

Ènde joaren negenteg kwam bie ons de gedachte op, dat verhoezen meschain n optie wezen kon, om van aal dat waark rondom t hoes òf te kommen. n Beetje kaalmer aan leek ons schier tou.
“Den begun alvast mor om dien rommel op te roemen”, opperde moeke.
“Houzo? Zoveul is dat toch →

Rondje Bodensee

Begun zesteger joaren van de veurege aiw, tiedens t Schǖtzenfest in Metjendorf, kregen Henk
en ik t plan om vattien doage op vekansie te goan. Hai zol de proviand regeln en ik n auto…
Dat was rap rond! Dou k mit Be en Kootje noar de TT-nacht in Azzen ging, kwam de vroag van
mie of→

Roner maark…

t Was weer eem op tanden biet n, oaflopen weke…

Roner maark!

Vanoaf ons jeugd mit besmet. As kwoajongs oo tied bie d weg (Leik-Roon) en kieken noar dei laange riegen boeren, dei mit heur peerden noar Roon gingen…

Wie keken ons d ogen oet! En dou ve wat older wazzen, gingen wie →

Röt weer…!?

Heur kopkes gingen al open
Het was zo lekker waarm

Opains was doar de winter…
mit temperetuur n van min 10!

De knopkes bennen weer sloten
de bloumkes, dij hebben pien!

Heur lentegoud al kloarlegd
mit aal dij mooie, frisse kleuren…

Want t veurjoar zol ja kommen?
Hou kon dit toch→

Scheemda, dinsdag 5 juni 2050!

Nog duf in de kop van n zwoare sloap, pak ik mien olle sporttasse en racket om dammeet noar d sporthal te goan…
Tegen haalf negen komt moeke d koamer in en vragt verboasd: “wat wist doe nou den?”
“t Is toch dinsdag? Den mout ik ja badmintonnen!”
“Ach→

Schützenfest

Van d’weke kwam Christy weer ais langs. “Wie kriegen veziede”, zee moeke. Zai ston veur t venster en haar al zain, dat ze noar ons deure laip.
“Schier ja, kom der mor gaauw in!”, raip ik blied deur d’intercom. Even loater, onder d’kovvie zaten wie al gaauw→

Simon van Wattum

k Bìn blied
dat der vandoag de dag,
in dizze tied
van ikke, ikke en gegraai
docht wordt aan lu,
dij echt wat betaikend hebben.


Simon Van Wattum,
schriever en dichter
in zien aigen toal,
kreeg noa zien dood
n aigen koamer
op Knoal!


HULDE!!

Simpel BEN….

t Is mor n noam, mor wat ken zo n noam joe wat te doun moaken!

Mien zwoager hait Hubertus, Jacobus Maria (roupnoam BEN)

n Haile beste man, en al woont e twei honderd kilometer bie ons vot, ik kom hom doaglieks tegen!

BEN eem noar Jumbo, moakst doe alvast kovvie? As ik den weer thoes→

Slim blied….!

Dat was ik noa t leesn van Jan Boer zien verhoaltje over n Barmhartige Muntendammer!

k Heb t aait al zegt: Mien mooiste ploatse woaras ik zoaken doan heb is Muntendam.

Noeit zeiken over de pries van n advertensie, noeit hoatdroagend en aait hail sosioal.

Wel zeggen woar t op→

Smakken eerappels en joekels van praaien!

‘Vrouger … vrouger …’ n Schier verske, dij wie voak mit nkander zongen en dij bie t older worden weer op joen haarde schief noar boven komt … t Was 1960 en ik was net weer wat hersteld van zes weke geelzucht. Nog wit om de kop as n liek, ging k veur t eerst weer ais op stap→

Sokkeloamelk….

Anno 2023 lees je in meerdere bloaden, dat sokkeloamelk gezond is!

Nou drink ik dat al joaren en ik mout zeggen, dat mie dat oareg beter bevaalt den bier!

Tuurlijk benn n der nou partie luu, dei smeigeln en zeggen, dat dat n ol wieven drankje is…

Dat let mie kold. Elk het zien mainen→

Spaigeltje, spaigeltje

Mien klaainzeun Bram staait in de koamer veur de spaigel.
‘Bist diezulf aan t bekieken, Bram?’
‘Ja!’
‘En vinst diezulf wel mooi?’
‘Ja!’
‘Wat vinst den t mooiste aan diezulf?’
‘Mijn droge hakken!’

Speultjes van vrouger

Anno 2020 wordt de jeugd bezeghollen deur d’industrie … zeg mor gerust manipuleerd! Zai kennen gain siddeltoppe, houpel en dat soort speultjes meer oet vrouger – ons – tied. t Nije speultje hait tegenswoordeg ‘mobieltje’. Beter zegd: nije versloaven.→

Staar…

Autorieden in t duuster wuir der nait beter op..

s Oavends nog eem vot, was der nait meer bie, te link!

Nou gaist mor ais noar dokter om n oafsproak te moaken veur n operoatie.

Joa, t zel wel mouten he?

Ook dokter von, dat t wel neudeg was! Stadskanaal of Winschoten?

Dou mor Winschoten→

Stront aan de knikker?

Ik heurde bie monde
van Gerrit oet Ter Wisch
Dat der in Sodom
op n rotonde
n strontkare omkiepeld is!


Boer was volgens hom
onderwegens noar
de leste strohaalm bie De Toekomst


Hai wos wizze
Onder d’leste haalm
mout n hail bult mizze!


Hai haar wel muite mit
de kombinoatsie→

Sunterkloas bie Manske

Gezelleg keuvelnd mit n stok of zes bezuikers, en de pappegoai op kaaste drok mitproatend, komt t gesprek op n zwaart kovvertje, in d’hörn van t ketoortje. ‘Wat is dat, Manske?’
‘Joa, dat zel k joe vertellen … n Poar weke leden stapt hier n zunderling→

t Geluks Kloavertje…

“Wie kennen nog wel n rondje fietsen”, zee moeke zotterdagmiddag onder t eten.
“Houveulsten is t vandoage?”, wol k waiten.
“De zesden”
“Den ken k nait. k Heb beloofd, da’k in de kroam van DIO stoa in d Eextahal”.→

t Hoeske van ‘Hol an…’!

Herinnerns an mien tied in Nijtap 1937-1948 kommen bie t older worden aal meer noar boven. Zo as de Drachtster tram, t Laikstermeer en veuraal ook t Noatuurschoon achter t hoes. Veur kinder n woar speulparredies! Hail wat aans as achter de teevee of de peecee… Tussen de biels→

t Is goud…alles zit der op en aan!!

Dat heur je voak bie de geboorte van n kind…

En den benn n d oll n mor wat bliede! Gelukkeg!

Mor t ken ook aans….

Wie stonden begun joaren 2000 veur de Zunnebloum op n joarmaart lotten te verkopen.

De boaten doarvan broekten wie om oetjes, muziekmiddoagen en dat soort dingen veur→

t Weer!

t Weer liekt wel n minsk…..

Aal mor hinneweer!

d Aine weke roeg, en den opains weer prachteg zummer weer!

Minsken roupen bie t ain: Bah!, wat n hondenweer! En.. Zo waarm huift veur mie nou ook weer nait!

t Is mor, hou of je der noar kieken, en hou je t vuil n.

Mor n enkeling past zok→

Te rad van de tong?

Of aal stress?

De eerste joar n van ons trauw n was t aans niks as waarken.

Tussen de middag gauw noar hoes, rad n beetje eten en den weer an t waark.

t Stroatje van d Meulnstroate noar d Hoamstroat was net verboden veur fietsers.

Oafstappen en lopen dus! Ik vloog der maistens mit→

Tik Tok Tammo en Haide bliksem… …..??

Het zel ook joe nait ontgoan ween, dat TV Noord melde, dat Tik Tok Tammo

de Haide bliksem pries wonnen het..?

Ik schrief hier bewust ,pries’, omdat k mie slim aarger aan aal dat Engels in de Nederlandse toal

en veuraal as n Grunneger RTV-station doarin mitgoan mout!→

Tillefoon…!!

Guster op de verjoardag van ons klaindochter wazzen kinder van klain tot groot drok dounde mit heur mobieltjes…
Ik zat dat wat mit gemengde gevuilens aan te kieken.
Zo van: mout dat nou? En toch wel schier, dat ze nait boven d’ollen oet kommen.
Even loater zat k mit mien→

Traauwen…

Traauw gain timmerman,
Dij moakt der voak n potje van

Traauw ook gain drokker,
Dat is voak n proatjesmoaker

Traauw gain bessembinder,
Den krieg je n hoes vol kinder

Traauw veuraal gain meubelmoaker,
Want dij dut t nog veul voaker

Traauw veul laiver n boerenknecht,
Want dij→

Traauwen

Klaainzeun Bram: ‘Opa?’
Opa: ‘Ja?’
‘Ik wil wel trouwen, maar niet kussen!’
‘Oh, woarom nait?’
‘Corona!’

Trauw n in n Snouk…….

Dat leek mie wel wat! n Stok of zes Eendjes der achter, mooi toch?

Mien laiverd von t mor niks… Dou mor normoal, dat wil ik nait heur!

Oh, wat vinst den van koetskes? k Wait wel n stok of zes te kriegen, perbaarde ik nog mor….

gain sjoege! Dou mor gewoon in auto s!!

Twei joar eerder→

Troanen mit toeten …

as Kreuze
wegzakt in t wotter!
k Heb buusdouk
al n zetje aan d’neuze …
Mor eerst
kommen 99 en 100 nog.
En och …
doar zellen toch nog wel
lu wezen,
dij t van Henk en Bert
overnemen willen?
De tied dringt wel,
doar he-je geliek!
En tot nou
liekt t nog nait best …
Mor laifhebbers→

Trogge in de tied … bevrijd!

Verward …
Vreugde
Bliedschop
Feest!
Verdrait
Endelk weer vrij!
Mor wat is vrij
Noa vatteg-vievenvatteg
hevve aal joaren nog oorlog had
Nee, nait hier!
Dus, dat rakt ons nait …?
Wie goan deur mit t herdenken
van onze slachtovvers!
Dij aandern kennen wie ja nait
t Moakt mie →

Trump

Trump is rebelsk…
mor dut wat e zegt
of e doarom n goie is?


Hail aans
as wat wie tot nou tou
wend bennen!
Mooie proatjes
zunder doaden
Hou of t wieder gaait?
Wie mouten t mor roaden!

Twij bomen

Twij bomen
stonden zwoar
te bomen…


Houzo den,
bist doe nait neudeg?


De mens ken echt nait
zunder ons!


Zulfs Irene
het die neudeg!

Twij rechter- en………twij linkerhanden

Mit mien buurman kin ik snaren,
alles lözzen wie soamen op.
Hai de moeren en de schroeven…
Ik der mit neuze boven op!


‘Dat hevve weer kloard’, roup ik dìn,
‘goud mooi worren!’
‘Nuver lokt!’ mompelt hai.
k Heur hom denken:
‘As t nog ais wat waist’.


Toch dut hai t aal mor weer,
dat→

Vaar weke vekansie….Noordkaap den mor?

In de loate joaren zeumteg ging ons leem radikoal om!

De vrouw haar net n wolwinkeltje opent en ik was mit n hellege kop oet t femiliebedrief stapt. t Kin verkeren!’ zee Bredero.

Gelokkeg zee Wim van Hanegem: Elk nadeel heb z n voordeel! (ja, dat het hai bedocht… en nait→

Van pankouk noar Fricandellen…

k Mos vanweke noar dokter veur n gesprek…
Dat zit zo: ik haar last van de pillechies tegen chorestorol.
Veul piene in de gewrichten en doar was k bepoald nait blied mit.
Staarker; k Heb ze van gramnieteghaid stoanloaten en dat leek dokter nait zo verstandeg…
‘Zal best,→

Van Veendam ……noar Olle Pekel!!

k Was vanweke op bezuik bie bruir in Clockstede, Nij Pekel…

Hai zit doar vanwege Parkinson dementie en dat is beslist nait mooi.

Aalgedureg eem n helder moment, mor den holt t weer op en kikt e mit stoaln ogen en de mond wied open -as n vogeltje in de waarmte- liek veur zok oet….→

Van zaand… noar klaai

Dat liekt makkelker den t is.
Gewoon verhoezen en dat is dat, zol je denken.
Veur mie leek dat ook hail simpel, mor ondanks mien enthousiasme pakde dat hail aans oet…

Zaand is lös, klaai haard en stug! En… zo as de grond, is ook de mensk.
Althans zo heb ik dat vuild.

In mien geboarteploats→

Verloofd

Het is tweide Pinksterdag ’23 en t zunnegie schient alweer volop. Zwoager Foppe start veur de 25ste moal zien Elfstedentocht op fietse! Ook het e drei kruuskes van de leste 3 scheuveltochten.

k Mout der nait aan denken, en al hailndaal nait op mien oll n leeftied! Ben→

Veur n kusje van dat zusje……

Sums zit je in de stront…

den wordt t opains weer licht

komt d luttjeste wicht

mit heur mond (je)

noar joen gezicht……

zai nemt t veurbeeld

van heur zusje:

Opa en Oma kriegen n lekker kusje!

Het is nait altied paais en vree

De schaduw vloog ook voak over ons leem.

Ons kinder en klainkinder→

Veurjoar in d haarfst?

(t bennen de klaine dinkjes, dij t voak doun!)

Zo midden oktober twijdoezendachttien, baauwt n holtdoeve zien/heur nuske vlak veur ons balkon, schier op ooghoogte…
“Wat n aansleperij van takjes!”, zegt moeke, dij der gain oog van oaf krigt.
Hai vlogt oaf →

Viefteg joar loater…

Kreeg n nuigen van ‘De Flint’ veur n reunie loagere schoul ’43 – ’48

As peuter en as klaine vent
ging k zo n vief joar noar de Flint!
Dij noam was dou nog nait bekend
mor ken mie wel bekoaren
omdat k mie vuil; nog aal n drent
en hunebedden prachteg vind→

Vievenviefteg

Mooie sievers, dij verwarrend waarken!
As k smörns wakker wor en op wekker kiek, zai k ze elke bod: 5:55 of 6:55. En dat is al n joaren zo. Wor k snachts wakker, is t voak 2:55 of 4:55. Stap k in d’auto, staait teller op 655. Bie n pafke op t balkon, zai k op t plaain n auto-kentaiken→

Vot peerd…!!

Vandoage, de 19e juli 2012 las ik n berichtje in t Dagblad van het Noorden over n olle kerel, dij ze asnog oppakt hebben veur oorlogsmisdoaden!
Dat is de twijde al weer vanweeke… Aine is 97 en d’aander 91!
Het dat nog nut, vroag ik mie oaf?

En den…, even loater: Joa, wis!→

Vreedzoam en nuchter…

22 mai 2019 alweer n beven!

Dat biffe hier
in t noorden…
mor komt men ons
echt an de ziel,

zoas mit gas
en wind,
oetstel, oetstel
en nog ais oetstel,

den bennen
der partie luu,
dij zulf bepoalen
wanneer zai

zunder male woorden
heur gram wel hoalen!
Den Hoag…
moak joe alvast mor →

Vrijhaid!

Wat is vrijhaid….

Partie luu vinden t hail normoal dat ze vrij benn n in heur doun en loaten.

Dat zel den wel n mooie gedachte wees n, mor as der ain koukop in de wereld is, dei doar

misbroek van moakt en zien aigen denken opleggen wil aan aal t volk, den heb je krieg/oorlog!

k Herinner→

Waarm…

Zotterdag twij augustus twijdoezendaacht…
Vanoet Scheemde goan wie mit de bus van Pieter Dekker noar t Oogstfeest in Muntendam.
Roem datteg gasten en n haandvol vrijwillegers stappen in bie ‘Nij Vredenhoven’ en de tour ken begunnen.
Onderweegs vertelt→

Wagner…

n Hail schiere noam van n beroemde componist. Wel het noeit van hom heurt!

In de joaren viefteg van de veurege aaiw was dat de ainegste Wagner veur mie. Mor nou….!

Op You Tube kom je ze tegen as muzikant en as huurlingen- leger van Poetin.

Sunds zesenviefteg mog ik der zulfs femilie→

Waitenschop?

Mensken binnen
zo as zai binnen


Opdat aandern
oordailen kinnen
of t ‘goie’ of ‘foute’
mensken binnen
Mor … wat is goud
of … wat is slecht
Leuf hom toch nait
dij zegt …
dat e t zeker wait
want dij is nait oprecht.


Mensken mout je kennen
van klaains òf aan→

Wakker worden ….op t kerkhof!!

Hier kin je vanzulf vroagtaikens bie zetten.

Oet de dood opstoan? Onderoet goan?

Niks van dat alles. k Zel joe nait laanger in spanning holl n!

Op n muziekfeest in Duutsland hadden mien kameroad en ik kennis moakt mit n poar jongkerels oet Metjendorf.

Dat is n luttje ploatske→

Wasstroate

Klaainzeun Bram is drok aan t baauwen mit zien glieboane.
Doags der veur haar zien moeke hom verteld, wat zai zo aal dut in heur waark as
verpleegster. Dou vruig Bram: ‘Als ik 20 ben, moet ik dan ook mensen wassen?’
‘Dat huift nait ast dat nait wilst.’→

Wat goud is…..

Wat is goud en wat is slecht….

Vroag nooit degeen dei t zeker wait,

want dei is nait oprecht!?

Guster zat ik weer eem in t verleden.

k Docht an de plietsies van dou. In Scheemde wazzen der in dei tied wel n stok of vieve,

dei geregeld deur ons ploatske fietsten om de orde in tact te→

Wel eerst even testen

k Haar wat malheur en belde mien hoesarts veur n òfsproak. Noa n ketaar ketakt: toets 1 voor … toets 2 voor … ie waiten hou dat gaait. Onder t proaten mos k wat housten.
‘U hoest! Moet u zich wel eerst even laten testen.’
‘Oh? Dat is n rokershoust en dat heb ik→

Westerwolle, Westerwolle

n Prachteg laidje van Alex Vissering en veur mie n hint om te kommen tot t schrieven van dit verhoaltje over Westerwolde (twijde punt op de nuigen van Erika om mit te doun aan de Grun- neger Schriefwedstried).
As je nou mainen, dat k votdoadelk wel wat wos over dizze nije gemainte→

Wies mit die!

Bram op bezuik….

Bezeg mit zien mobieltje…

Ik ga even bij jou zitten!

Prima!

Slagt d aarm om mie tou

en zegt:

k Ben wies mit die!

Ik ook mit die, zeg ik..

Weet je waarom?

Nou?

Als jij en papa er niet waren,

was ik er ook niet!

Net!

Winkeln

Ons zeun Bert en klaainzeun Bram kommen even leuten bie opa en oma.
t Allereerste wat Bram vragt: ‘Mogen wij hier ook eten, oma?’ ‘As t van pabbe mag … tuurlek!’
‘Oké! Papa, t mag van oma!’
Even loater: ‘Moet je ook nog naar beneden?’→

Zeuventeg joar op fietse

Wat mout je as mensk veul leren. Dat bedocht ik mie net, dou k even n zetje op d’hometrainer zat.
Kroepen, lopen, fietsen …
Gedachten gingen trogge in de tied: Oorlog, vatteg-vievenvatteg. Ondanks dat t kopen dou betuun was, kreeg k op mien viefde, zesde joar n lutje→

Zo kin t ook!

Van het program des levens het gainain t concept! Doar docht ik aan, dou ik achter de pc stapte. Bert Wijnholds mailde, dat e de biedroagen veur Kreuze ainenzesteg geern veur de varentwintegste juni hebben wil.

Paartie lu brengen t ver in de moatschappij, aandern blieven→

E-mail bie wat nijs?