Van d’stainfebriek noar d’bootjebaauwers: t Zieldaippadje

Moeke en ik hebben zin in n viske. ‘Dammeet even noar Termunten?’ vragt ze.
Liekt mie goud!
Langs t padje achter Zwoag langs richten d’stainfebriek. En over t Zieldaippadje richten t Woar. Wie hollen van dij schiere smale padjes!
Herinnerns aan ons verkerentjestied kriegve weer, as wie bie t wottermeulentje langs kommen: nou de waarkploats van Stiekel, woonde doar vrouger boer Boelman. En mos je over t hoogholtje noar heur tou. Moeke en ik wazzen vroagd of wie weer ais op t luttje grut van heur pazen wollen. Zai mozzen op joardagsveziede.
Wiederop de kruzen mit t Kerkenwieke, de plaaisterploats of zo ie willen: t leugenbankje van Fobbe Moaze, Pudding, Karel Pinda en aal dij aandern, dij heur gal spijden over de toustand in de wereld. Mor ook aibels schiere verhoalen over Nijscheemde – t Woar vertelden.
Wieder langs t Swieneparredies en t hoeske van de femilie Wagena, de boerderij van Barloage en t viswotter van oom Evert: zo nuimden wie dat, omdat oom Evert Gotlieb doar geregeld mit laange liesstevels aan t vissen was. As je hom leufden, zat der naarns meer en groter vis as doar! Hai haar de vraiskiste der vol mit …
n Hail schier stee, doar an t wotter. Veul eenden en aander gevogelte woaras je blied van wuiren. En woarop je bie winterdag, as t vroor noar hartelust scheuveln konden (dij goie olle tied!).
Tegenover de bootjebaauwers holdt t padje op … De weg oversteken en richten Nijwolle. Oetkieken bie de Gereweg, woaras t aibels drok wezen kin, en wie hoast n moal oet tied kommen wazzen, omdat n bestuurder de situoatsie verkeerd inschatte en de weg op ree …
Via weer zo’n schier fietspadje kom je den endelk in Termunterziel bie Westerhoes, d’oldste viszoak doar. Vrouger was t voak zundags gernoaten hoalen, vandoage aan dag kin je joe der verlekkern aan ale soorten vis, van n zolde heern tot n lekkerbekje. Echt wel n fietstochtje van vatteg kilometer weerd!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?