Pazzipanten

Mit dizze pazzipanten waarken wie soamen

Centrum Groninger Taal & Cultuur

t CGTC onderschrift t belang van t vastleggen en bewoaren van de biedroagen van onze Grunneger schrievers en ondersteunt t veurtbestoan van Dideldom.nu.

Ook pittjet t CGTC schrievers aan heur waark te ploatsen op onze webstee.

WoordWaark

WoordWaark is n onderdail van t CGTC en holdt zok bezig mit t aanbaiden en wieder ontwikkelen van n interactieve, digitoale en multimedioale toaldatabank van t Grunnegs. Elk dij meer waiten wil van de Grunneger toal mout hier even rondstrunen. In t Corpus kinnen ie zuiken op n Grunnegs woord en den worden de zinnen toont, woarin t woord veurkomt. Ook de teksten op onze webstee worden koppeld aan t Corpus van WoordWaark.

Mien Westerkwartier

Stichting Mien Westerkwartier is ien 2007 opricht om ruchtboarheid te geven aan de toal en cultuur van t Westerkwartier. De stichting verbiendt schrievers, dichters, muzikanten, verhoalenvertellers en elk die ien e weer is met toal & cultuur van t Westerkwartier.

Mien Westerkwartier publiceert nijs over et Westerkwartiers deur t uutgeven van n nijsbrief, berichten te ploatsen op social media en de website.

Mien Westerkwartier organiseert schriefwedstrieden, veurstellings, workshops en optredens.

Kom op Verhoal

Vertelcollectief Kom op Verhoal is n onderdeel van Mien Westerkwartier. De leden schrieven en vertellen verhoalen veur jong en old, veur binnen en buten.

Liudgerstichten

Liudgerstichten zet zok in veur t omtoalen van de Biebel in t Grunnegs en organiseert Grunneger kerkdainsten.

E-mail bie wat nijs?