Dideldom.com?

Wat is der gebeurd mit Dideldom.com?

Lees hier n stukje geschiedenis

Ie bennen misschien went aan Dideldom.com, de webstee dij t initiatief was van Jacob Nijboer. Ik maarkte in november 2022 dat de webstee oet de locht was en bie noavroag bleek dat Jacob overleden was op 17 maai 2022. Doarmit was ook n end komen aan Dideldom.com, de webstee, woar lu Grunneger stòkjes leegdrumpelg online ploatsen en lezen kinnen. Van verhoalen en gedichten tot aan recepten en laidjes. Boetendes was der n archief tot stand komen van de schriefsels van n bult Grunnegers, woarvan sommigen al oet tied komen bennen. Lees bievubbeld de beschrieven bie Zwaantje Deuntje. De muite weerd om te bewoaren nait? Mor ook nou kinnen nije schrievers heur stòkjes ploatsen, zunder al te veul drokte om de juuste spellen. Jacob het doar dik twinteg joar laank veur zörgt en dat is n verdainste woarveur we hom aibels dankboar wezen maggen.

Omdat ik t belangriek vind dat dit n vervolg krigt, ben ik de webstee Dideldom.nu begonnen en heb ook zörgt veur n vervolg noa mie. k Moak gebroek van t internetarchief om de inhold weer vannijs te ploatsen en moak ook op de webstee gebroek van de teksten van Jacob. As eerbetoon, moar ook omdat t gewoon goud was. Nait alles is bewoard bleven, zo bennen de foto’s dij opstuurd waren nait overnomen. Ale teksten bennen nou overzet.

Dat brengt ons n perbleem. Als ie stòkjes ploatst hebben, hebben ie Dideldom.com doarveur toustemmen geven en Dideldom.nu nait. Wie kinnen joe doarveur nait persoonlek vroagen, omreden wie hebben wieder gain gegevens van joe. Doarom: as ie joen waark nait op Dideldom.nu zain willen, kinnen ie doar makkelk wat aan doun. Even n e-mailtje is voldounde.

Hieronder is n bladzie opnomen van d olde webstee, dij Jacob zien verdainsten nog s duudelk weergeft. Veul pelzaaier mit strunen op dizze webstee en nije stòkjes en opmaarkens bennen vanzulf welkom!

Dolf Houwing

Redactie Dideldom.nu

Dale (Wildervanksterdallen)

Dideldom.com

Wie binnen der al even

Dit webstee is der al 21 joar en 221 doagen.
Over t ontstoan van dit webstee en zukswat meer.

t Webstee Dideldom.com.
Van hou en wat…
t Ontstoan

Oktober 2000, der mout meer Grunnegs op t internet. Wat doun we doar aan?
n Webstee, mit n noam dij makkelk te onthollen is, zodat bezuikers t ook noavertellen kennen, wordt der opzet, Dideldom.com is geboren.
Achterliggende gedachte: Der binnen hail wat luu dij mitdoun aan de gemainteleke Grunneger schriefwedstrieden, verhoalen en gedichten blieven noatied op plaanke, of in loa, liggen. Schaande aiglieks, zol mooi weden as aander luu doar ook kennis van nemen konden. Dideldom wil doar de meugelkhaid veur baiden.


Evert

Den hejje n webstee, mor den mout der nog wat op.
Bie geluk lag der nog wat materioal van Evert Diekhoes op plaanke, dat was d eerste poar moand ook t ainegste wat der op ston.
Asmis kwammen der wel twij bezuikers op ain dag… Nog nait echt in t wilde!

Planet Weekly

“DIDELDOM Fries is een erkende taal, maar er gaat niets boven Gronings zo moeten de makers hebben gedacht van de website Dideldom.”
Ston der op 13 april 2001 op Planet Weekly, dij vermelden leverde hailwat nije bezuikers op. Luu dij t ook weer deurvertelden deden, wat nog meer nije bezuikers noar Dideldom brocht.
Herman de Jong

Op 21 April 2001 kwam der n bericht van Herman de Jong oet Kannedoa, hai schreef:
“Ik schrief groag, ik lees groag, en ik bin n grunninger. Ie kinnen van mie opaan!”
Dat is bleken, hai stuurde hail wat verhoalen in veur dit webstee.
Hai zörgde der ook veur dat der in de ‘Christian Courier’ (n blad dij deur veul old Grunnegers in Kannedoa lezen wordt) wat over Dideldom kwam te stoan.
Noa hom kwammen der nog meer Kannedezen dij wat biedruigen.

Twijdoezend

Juli 2001: de twijdoezendste bezuiker, t gaait meroakel.

Eltje Doddema

Augustus 2001: kontakt legt mit Eltje Doddema, dij op zien webstee dou ook al wat Grunnegs stoan haar, dat resultaaierde der in dat e vaste mitwaarker van Dideldom wuir.
Moandag 24 september 2001: Eltje zien eerste column.

Bienoamen

Oktober 2001 kwam der n bladziede mit bienoamen bie, van hail wat ploatsen in Grunnen hebben inwoners n bienoam, dat ken n geuzennoam wezen, mor ook n scheldnoam.
De bezuikers van Dideldom droagen nog meer bienoamen aan, of vertellen hou, of woardeur, zo’n noam ontstoan is.

Geesjen Doddema

Noa Eltje kwam ook Geesjen Doddema aan boord bie Dideldom, zai leest kraante voak net even beter as aander luu.
Moandag 29 oktober 2001: Geesjen heur eerste ‘hejje t ook lezen luu’.

Kwiske

November 2001, weer wat nijs der bie, n kwiske mit vroagen over toal, cultuur, geschiedenis en aander dingen dij mit Grunnen van doun hebben. t Wordt nait echt n sukses, noa de daarde, dij mor deur tachteg bezuikers invult wuir, verdwient e weer.

Resepten

Dezember 2001, kwammen de resepten der bie. Aal oetpebaaiert vanzulf.

Mopkes

Jannewoarie 2002 kwammen der mopkes bie, omreden, der was veul vroag noar.

Legenden

Feberwoarie 2002: ‘Legenden’, Grunnegers dij (min of meer) legendaries worden binnen.

Laidjes

April 2002 kwammen der teksten van Grunneger laidjes bie.

Foto’s

Maai 2002 kommen der ook foto’s van Grunnen, Stad en pervinzie, op Dideldom.com.
Veul der van binnen moakt deur ondergetaikende, mor ook veul aander lu hebben ondertied heur foto’s noar Dideldom stuurd.

Vieftegdoezend

Oktober 2003: de vieftegdoezendste bezuiker (t ken ook n bezuikster west weden, doar wil k òf weden), en t énd is nog nait in zicht.

Koartjes

Dezember 2003 kwammen der ook n meugelkhaid om koartjes in t Grunnegs te sturen.

Honderddoezend

Dezember 2004: de honderddoezendste bezuiker van Dideldom, en t gaait nog aal deur.

Twijhonderdvieftegdoezend

23 Meert 2007: de twijhonderdvieftegdoezendste bezuiker kwam even kieken op Dideldom, en von t hail schier. Dij twijhonderdvieftegdoezend bezuikers bekeken anderhaalf miljoun bladzieden.

Viefhonderddoezend

17 Feberwoarie 2010: de viefhonderddoezendste bezuiker was vandoag op Dideldom. Op noar t miljoun…

Tien joar

21 oktober 2010: tien joar Dideldom, t gaait nog aal mor deur.
Doezend bladzieden!

12 september 2011: de doezenste bladziede is der bie kommen, n laid, ‘Aole kennis’.

In de media

November 2001: n proatje mit Geesjen Doddema op Radio Simone, doudestieds haar zai doar nog n pergram.

Jannewoarie 2002: n proatje mit Gerard Lunshof van t pergram ‘Toezeboudel’ op Radio Compagnie over Dideldom.

Op 9 meert 2003 is der n stukje over Dideldom op Radio Noord in t pergram ‘Zundagmörgen in Grunnen’, Engbert Gruben haar n proatje moakt mit ondergetaikende, ie kennen t heuren as ie op dizze verbinden klikken.

12 juli 2003: Geert Winter vruig veur t pergram ‘Op ain knije’ bie Radio Westerwolde om n proatje. t Het n uur laank over dit webstee goan.

2 jannewoarie 2004: Dagblad van t Noorden Vroag Vandoag, Jibbo haar nog nait recht deur hou Dideldom in n kander stekt…

Jop en Janneke

31 meert 2004: in ‘TV Grunnen’, n pergram van TV Noord, n stukje over Dideldom.

27 jannewoarie 2007: In ‘Diverdoatsie’ bie Radio Westerwolde n proatje mit Janny de Vries.

7 oktober 2008: Dagblad van t Noorden Eindeloos struinen op dideldom.com

19 juli 2009: Bie de Noordmannen (Okkie Smit en Alex Vissering) op Radio Noord.

Reaksies

Der kommen hailwat reaksies binnen over dit webstee, van luu dij t schier vinden, mor ook wel ais wat aans, zo as dizze:
“hoi maffe groningers ik ben bou en ik onderzoek het gronings bah bah bah en noch eens bah doeg b”,
van ain dij nog nait recht wait hou e mit zien knoppenbred omgoan mout (n regel zunder hoofdletters en leestaikens).

Jacob Nijboer
(redaksie Dideldom)

E-mail bie wat nijs?