Kreuze?

Wat is er met Kreuze, t digitale Groninger tijdschrift gebeurd?

Lees hieronder n bijdrage van de redactie van Kreuze:

Kreuze

In maai 2006 is t digitoale Grunneger tiedschrift Kreuze opricht deur Jan Blaauw en Henk de Weerd, om n podium te baiden aan Grunneger schrievers dij gain stee vonden in Krödde of Toal en Taiken. As laifhebbers van t Grunnegs in aal zien varianten, wollen ze zo n biedroage doun aan t leventeg holden van de schrieftoal.

Jan was al wat aan loop mit n ‘rondzendbraif’ dij hai Kreuze nuimd haar. Al gaauw ontston t idee om Kreuze mit twij man te beheren, mit Jan as tekstredakteur en Henk as opmoakredakteur. Eerst was t de bedoulen om Kreuze per mail aan lezers te sturen, dij hom den vrij deursturen konden. Noa n poar nummers, en vroagen van lezers, kwam Kreuze der ook in de vörm van n webstee.

Kreuze verscheen zes moal in t joar, mit om de twij moand n kompleet nij nummer as webstee en as rondzendbraif.

Noa roem vief joar en datteg Kreuzes is Jan Blaauw in 2011 stopt as tekstredakteur. Mit ingang van Kreuze 31 (juli 2011) nam Bert Wijnholds zien waarkzoamheden over. Om Kreuze wieder te promoten het Bert ook gebruuk moakt van kenoalen as Facebook, Linkedin en zien aigen webstee. De Kreuze-webstee kreeg n bladzie derbie veur nijsberichten over Grunneger toal en kultuur.

In 2022 besloten Bert en Henk dat der n punt kommen was om heur waarkzoamheden deel te leggen en aandern de meugelkhaid te geven om Kreuze veurt te zetten. Omreden dat zoch gain nije redakteuren meld hebben, huil Kreuze noa 17 joargangen op te bestoan. In jannewoarie 2023 verscheen Kreuze 100 as alderleste nummer.

t Volledege archief van Kreuze is hier nog in te zain.

De redactie van Kreuze,

Henk de Weerd en Bert Wijnholds.

Veur de schrievers in Kreuze:

Wie hebben n perbleem. Als ie stòkjes ploatst hebben, hebben ie Kreuze doarveur toustemmen geven en Dideldom.nu nait. De redactie van Kreuze het aal heur schrievers hierover e-maild, mor meschain niet elk en aine beraaikt. Doarom: as ie joen waark nait op Dideldom.nu zain willen, kinnen ie doar makkelk wat aan doun. Even n e-mailtje is voldounde. Ie maggen ook wat informoatie over joezulf sturen, den kinnen we dat bie joen waark ploatsen. Veul aander schrievers hebben dat ook doan, kiek mor ains.

Heuren wie niks, dan worden joen Kreuze-biedroagen behaalve in de touvougde tiedschriften van Kreuze ook ploatst tussen de verhoalen en gedichten van d aander schrievers, zodat we n hailbult waark van roegweg de leste twintig jaar on-line beschikboar holden veur elk en aine. En doar gaait t ons om.

O joa, nije stòkjes en opmaarkens bennen vanzulf welkom!

april 2023.

Redactie Dideldom.nu

Dolf Houwing.

Dale (Wildervanksterdallen)

E-mail bie wat nijs?