Oorlog!!

Wat is oorlog….! Tachteg joar noa de tweide wereldoorlog wordt der nog aal over schreem en over proat, opdat dat noeit weer zel gebeurn!. As ve nou trogge kieken, bliekt dat partie luu doar nait veul van begrepen hebben….. Op schouln leern kinder wel wat over oorloog n.

Zulfs dei van Batavieren, Romeinen, De Tachteg joarege en nog meer.

Den proat ve over oorloog n, woarbie doezenden minsken omkommen benn n.

Barboars, onminselk en nait te begriepen!

Anno nou zit ve doagelieks te kieken op tv en aandere moderne media hou of complete steden verwoest worden , luu vermoord, oethongerd en…. ie waiten t aal wel!

Nou ben ik n versloafde roker en perbaarn ze mie en mien partisanten mit kanker te besmetten!

Joa, eerlieks! Op de verpakking van alle rookwoar stait, dat der meer den 70 kankerverwekkende stoffen touvougd worden…… en sieren enge ploatjes de deuskes en puutjes om joe te stimuleern tot stoppen….

Om joe extroa te helpen, wil n ze (regeerns) joe ook nog wel helpen mit gigantische verhogens van de pries!

Geweldege luu toch?

Deur gainain wordt der proat over de gifstoffen, woaras je aan staarm kenn n!

Dat is gewoon legoal! Net as nog veul meer rommel, dei in vapes stopt worden en woarvan zegd wuir, dat je deur dei te smoken van t tabaksmoken oafkikken konden! (kreeg toustemmen van Den Hoag en is legoal)

De boeren, dei gif gebroeken worden flink aanpakt!

Of is dat aans? Kenn n zai ook deurgoan as der op heur produkten meld word, dat je der kanker van kriegen kenn n?

Miljounen worden der oetgeem om joe der oaf te kriegen? Hol mie der over op!

Kom op! Vandoage n artikel in t Dagblad: Duizenden kopen hun tabak in Duitsland!! Schade staatskas al ruim een miljard!!

De gebroeker is nait gek toch? Zulf tabak verbouwen zunder gif deden ze tachteg joar leden toch al!

Schienhaileghaid! Niks aans! De producenten nuim ik moardenoars en zai, dei toustemmen geem mitlopers! Niks aans as de broenhemden in 40-45!

Zo zai ik dat. Ie meugen der vanzulfs gerust aans over denken en mainen, dat ik t woord moardenoars nait broeken mag…den wil ik dat hier wel eempies verandern in poging tot moord! Houwel dat in mien ogen op t zulfde deelkomt…..?

Reageer groag, as je t mit mie ains of onains benn n.

B.v. DANK!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?