Luttje Ko Vietje…!

Op n motor-bakfietse stoof e deur Nij Scheemde-t Woar…

Ko van der Veen, de ainegste krudenier dei doar n vrij roeme winkel haar.

Aait vrolek en elk groutend. Omdat e nogal klain was en in Nij Scheemde elk n bienoam haar, kreeg e al gauw de noam Ko Vietje!

Hai haar doar gain muite mit… As t kind mor n noam het en d handel mor goud is was zien devies!

Nou kreeg ik veurege weke n meel van n kameroad en omdat wie al twei joar mit longcovid zitten, was zien leste regel in dei meel: Hopelek zodemietert Ko Vietje endelk bie joe op..!

Kloar! k Heb weer aine! Hou aine…! Hol toch op mit dat geplaas aal!

Mor zowied is t nog nait, wie zitten der nog midden in en in mien gedachten vin ik, dat dat leutje kereltje nou wel oareg laank worden is… Doarom heb k hom anno 2024 Laange Ko Vietje nuimt.

As t bie ons weer normoal is en hai endelk vertrokken is, zel k hom vanzulfs wel weer Luttje Ko Vietje nuimen!

Nog nait zo laank leden het n gezin oet t Westen nog perbaart vannijs n krudenierswinkel te starten in t pand van stelmoaker Jurn ten Hove, mor de man kon zok nait recht aanpaasn en zien woar was redelk in de pries.

t Wuir gain sukses, de Hammekers kochten heur woar laiver bie de Groot-Supers!

Tieden verandern, minsken ook!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?