Oaderverkaalken…

Hou krieg je t en hou kom je der oaf?

Oaderverkaalken? Wat is dat? Heur ik nou mainegain denken…

Doar heb je t weer! Vuil je vanneis, dat je bie de grieze groep heur n!

En den besef je opains, dat der tegenwoordeg proat wordt over dementie, Alzheimer, Parkinson enz.

Tieden verandern en oldjes kenn n dat moeilek behappen…. Dat ist!

Onlangs mos k noar d aptaik veur n nije deuze vol medezien n.. Kom in hoes, zai k dat der veur de zoveulste keer weer aander deuskes bie benn n! Verduld!

Mit n gramnietege kop weerom! Wat heb je mie nou weer flikt? vroug ik t wichtje dei mie te woord ston.

Hoezo/ stoamelde ze en kreeg n vuurrooie kop. Doar kinst doe niks aan doun heur schrok ik…

Is de boas der zulf ook?

Boas kwam der mit n lachend gezichte aan en wol mie d haand langen…

Loat mor! Wat bin je van plan? Benn n der nog nait genogt demente oldjes?

Hoezo? Nou, elke bod as ik mien medezienen hoal, is der weer wat aans bie!

Woarom dou je dat? Ik ben nog redelk bie t verstand, mor mit dit gesodemieter krieg ik t idee, da k dement an t worden ben! Hol doar nou ais mit op!

Zell n vast wel weer goudkoper wees n?

Inderdaad, dat moet van de zorgverzekeraar! De oude waren echter ook niet meer verkrijgbaar…

Zel wel! Gain winst genogt! En den ook nog eem in t puutje kieken en aanlangen veur acht Euro!

Schoam joe! Mien vertrauw n in de minsk is al nait groot meer en nou doun ie doar nog n schepke boven op!

Dank joe!

Mit n franterge kop noar hoes achter d olle rollator!!

Wat n wereld!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?