Corona 2020 en mor denken!

Wat is t en hou komve deròf? d’Haile wereld ligt plat. Ontsloagen, faillissementen en, nog aarger, paartie lu dij der in ainzoamhaid aan dood goan. n Mysterie! Net as mit alles wat der in de wereld gebeurt, kinve ook hier veul vroagtaikens bie zetten. d’Ain wait nog beter as d’aander watve wel en nait mouten. Mor dat ligt vanzulf aan ons aigen goave van denken. k Las guster in t boukje Soms denk ik wel eens bij mezelf van Wim Kan en kwam vannijs tot de conclusie, dat denken wel hail stoer is. Nee, veur joe nait … begriep ik! As k bie miezulf kiek en moeke en ik t laank nait ains binnen onder t televisiekieken den krieg je deur, dat twij wezens al oareg verschillen in t denken (wat denk je den mit aal dij miljarden lu?). Wim Kan schrift: ‘Televisiekieken: wachten tot der meschain wat schierders op komt.’ En dat wil ik hier geern onderstrepen. Woar moeke heur oareghaid aan het, is veur mie n ratjetoe. De riedende rechter, debatten, shows en nog staarker: rekloame. Wat n gedou! Ie kieken op ain oavend wel anderhaalf, twij uur noar dezulfde koppen, dij t apmoal zo goud waiten en bedoulen … bah! Ie kriegen ja glad t idee dat ze mainen dat je dement binnen. En mor lagen en mor schijnheilege bekken trekken, om joe t gevuil te geven dat t zo goud is wat ze aanpriezen. En den de miljounen dij je aal winnen kinnen! (Zo denk ik dus. Fout? Ook goud!) Allent al dat vraauwchie oet Laik mit heur wotterontharder dut mie gruweln, as k heur gezichte zai (toch wel n schier wiefke?). t Gaait ook heur om d’handel, t geld en heur ego. Heur gezichte sprekt doarbie boukdailen. En hier binnen moeke en ik t wel ains, wie draaien baaide d’kop om as ze der veur is! Roar, hè? Doemdenken? Coronatied is nait van t mooiste, mor geft wel de tied om noa te denken. Mor t denken krieg je nooit op ain liene. Anderhaalf meter òfstand is veur d’ain normoal en veur d’aander n onmeugelkhaid. Zulf wil k geern n roemdenker wezen, mor k vuil mie ook soms wel n doemdenker. Soorten zat, dus keuze volop! Allain zit voak ons ego in d’wege. En doaroet gruien den weer contra-groepen as Viruswaanzin. En dij lu denken vanzulf net zo goud as aansdenkenden! Nait mit ains … mag je ook zulf waiten!
Ik bewonder lu dij aandern heur denken respektaaiern kinnen. Zo as de vrundin van Anne Frank, Hannah Goslar. As kind in t konsentroatsiekamp bienoa alles aan femilie enzo verloren. En nog zegt ze onlangs in n vroaggesprek, dat de Movven der ook wel over noadocht haren, veur ze aan WOII begund binnen. Pfff!


Mien hazzens kroaken nou van t denken, hou of ik net zowied en zo roem denken leren kin as Hanna. Mor k denk nait dat mie dat lokt, want den denk ik toch wel wat bekrompener. Denken … k wol ook dat k t beter kon!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?