Te rad van de tong?

Of aal stress?

De eerste joar n van ons trauw n was t aans niks as waarken.

Tussen de middag gauw noar hoes, rad n beetje eten en den weer an t waark.

t Stroatje van d Meulnstroate noar d Hoamstroat was net verboden veur fietsers.

Oafstappen en lopen dus! Ik vloog der maistens mit n gang deur en gooide t rechterbain over t zoadel..

Mit t linkerbain ston k den op t pedoal en aan t enne van de stroat sprong k gauw weer op t zoadel…..

Bie Grietje Buur op d houke stonden twei Jekken…. Halt! afstappen!

Verrek, ook nog n bekeurn…? Jij mag daar niet fietsen, ik moet je bekeuren…

Oh? Maar ik fietste daar niet hoor! Ik zat er net weer op! Ja, zal wel!

Nou ja, ik kan het net zo min bewijzen as ie t bewiezen kenn n, dat ik fietste!

Verrek om mij! Sodemieter op! En zo haar k weer n beetje verdaind!

In de joaren tachteg noar n aander boas…. Ging k vannijs noa n joar rusteg aan weer as n haalfmale tekeer!

Kom bie Larmoieur oet de winkel, dou d deure dicht en doar ston ik… gain gevuil meer in de bainen..

Komt n winkelier aanlopen… Lopst mit mie op? Geern, mor k wait nait hou! Huu….?

t Kontakt van boven noar onder was finoal vot! n Ketaartje mit de man proat en dou vuilde ik de bainen weer.

n Weke rusten volgens de hoesarts. n Braifke van t Gak: U moet zich maandag op ons kantoor melden.

Binnen bie de arts, zat e mit zien poten op toafel en hong in d stoule asof e doodop was….

Zeg het es! k Was vot misselk. Hou bedoul je? Wat is er aan de hand?

Mout ik dat mit joe deurnemen? As ie de kost zo verdainen, denk ik nait, dat je mie helpen kenn n!

Ik ging weg en laip de koamer oet. Maandag weer aan t werk! raip e mie noa. Ik draai mie om en zeg: dat leum ie toch nait!

Noar de balie: Zeg tegen t wichie: Zijn er hier ook nog andere artsen? En vertel heur de situoatie.

Jawel hoor, maar dan moeten we wel een nieuwe afspraak maken! Oke!

Volgende week woensdag 3 uur? Is goed, tot dan!

Och God, was mien schrik dou de dokter zok veurstelde…: nou n kwoajong! dat zel helpen. zeker…

Mor k kon mien achterdocht direkt voar n loaten! Wat zijn de klachten?

Ik legde hom de boudel oet en halverwege zee e: Ik denk, dat ik te jong ben om de situatie te beoordelen, wilt u wel naar het UMCG? Daar werkt nog een arts van in de zeventig… enz. Graag was mien antwoord. Resultaat: Je hebt teveel je hoofd gebruikt en je lichaam vergeten! Ga genieten van je vrijheid!

Je kunt best genezen, maat ik denk wel, dat je dat tien jaar kost! Oh? Nou, dank U!

Nog n moal noar de jonge dokter van t Gak en dou… Oafkeurd! Ik leg uw dossier achter in de kast, doe rusteg aan en geniet van de vrije tijd! k Was 52!!

Kreeg n poar moand loater piene in de borst…. Maar even naar t Martini zee dokter…

Kom bie de dokter doar en dij zegt: Als ik je wat vraag, graag antwoorden met ja of nee…..! Oh

Hai drokt mie op de borst en vragt: Doet dit pijn? Niet echt, maar het is wel gevoeleg.

Dat vraag ik niet! Ja of nee? Oh, eh.. NEE! Geen pijn? Nee, ik ga weg! Als u geen tijd heeft, moet je minder patienten aannemen! Tjeu!

Mien nare gevuilns, dei k haar noa mien oafkeurn was der geliek mit vot… Loat ze toch verrekken mit n kander!

Elk noadail het zien……. En zo is t mor net!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?