Wagner…

n Hail schiere noam van n beroemde componist. Wel het noeit van hom heurt!

In de joaren viefteg van de veurege aaiw was dat de ainegste Wagner veur mie. Mor nou….!

Op You Tube kom je ze tegen as muzikant en as huurlingen- leger van Poetin.

Sunds zesenviefteg mog ik der zulfs femilie van worden!

Dat kwam zo…. Mien oldste bruir mos bie kennissen oppaas n en las door in t weekblad Margriet n advertensie van n stel duutse wichter, dei mit jongs in Den Niederlanden korrespondier n wollen.

Dat leek hom wel wat. Zowel t oamtuur doagde hom oet as de schiere wichternoamen dei der bie vermeld stonden.

Hai koos de noam Erica Wagner oet en stuurde vot doadelk n laive braif.

Binnen n weke haar e antwoord en t leek der op, dat t tussen heur baide wel klikken kon.

Zai wazzen baide raisluchteg en oamtuurlek! Noa n poar moand schrieverij hinneweer zee e tegen d oll n: Ik goa aander wiekend noar Krumesse! Oh, zee moeke is dat wel vertrouwd? Woar ligt dat ploatske?

Bie Lubeck, achter Hamburg! Doar is toch ook de schaiden mit Oost Duutsland?

Ja, mor dat is nait gevoarlek heur! sprak e vol goie moud. Nijschiereghaid dwong hom te goan, om te kieken, wat veur wichie of twas!

Hai ging! En schienboar kreeg e de smoak goud te pakken, want de drei doage dei e van plan was, wuir n drei weke!

Moeke wuir aal benauwder…. hai zel toch nait dit… hai zel toch nait dat….!

De kloune stuurde ook nog gain koartje en belde nait… Noa drei weke stoan e gelokkeg weer in Scheemde!

n Hail mooi wichie! Ik ken der meroakel mit en ook mit heur voar! Heur voar dronk geern n pilske mit n Korn en bruir speide der ook nait in!

In ’58 benn n ze trauwd en kwam zai noar Scheemde. Dat bevuil nait goud en doarom mos bruir mor mit noar Krumesse…

Bruir kreeg waark bie het ploatselk dagblad en zai kon geliek weer begunn n bie heur olle boas: t Rot Kreuz Krankenhaus.

Dou k n moal zien waarkplek ankieken mog vroug e: koffie? Geern! Hai reet d automaat open en zee; dat heffe hier nait! Aans niks as bier!

Ook hebben ze n tiedlaank de laiden had over n opvanghoes van jonge krimineel n…

Voak wuir hai den deur de plietie aanroupen om zien jongs oet de binnenstad te hoalen wegens overlast!

Ook n moal, dou wie der logeerden zee e: gaist eem mit? Ik denk dat ain van d jongs n vuurwoapen op koamer het…..

En woarempel…. Heinri kom raus ! Bruir reet de loakens en kussen der oaf en doar lag n pistool!

Hai eiste dat ding op en stelde hom wat vroagen.. Dou wie trogge im Zimmer wazzen, zee e: n Goie jong, hai het n foute moeke en dei komt aans nait bie hom as dat e zien geld beurt het…

Wie, -ait neischiereg, woll n waiten wat e zulf vond van zien schoonoll n en of t hom wat bevuil doar an d aanderkaante enz.

Emiel -schoonvoar- was wel n joar of negen soldoat west en haar zok bie de Nazi s aansloten. In d oorlog, onderweegs noar Rusland wuir e aanschoten en mos e n oog missen. Omdat t leger vanwege de aankommende winter snel deur mos, laiten ze de gewonden achter in n tente.

d Jongs lagen doar te krepaarn, en dou Emiel n bekende stem heurde van n kameroad oet Krumesse het e dei aanroupen en smeekt om hom mit te nemen… En dat dee e! n Poar doage eerder haar e mit de gedachte, dat hai gauw staarm zol n helderzainde nog vroagrt hou of zien vrauw en kinder t vergoan zol…..

Dei haar hom verteld, dat ain van zien kinder vrougtiedeg staarm zol!

Zai benn n mit t leger wieder trokken richten Leningrad mor laipen doar vast in de vorst en snij.

t Was beurt! Hitler mos zok overgeem! De soldoaten dei nog in leem wazzen benn n loater lopend noar hoes goan…

En twei joar loater komt zien oldste zeun Hannink overstuur t hoes in vlogen en ropt: Muti, ich hab Vati gesehen!

Muti zakte in shock dele….. Doar haar ze twei joar noa de bevraiden ja nait meer op rekend!

Dou Vati over drempel stapte, bleek dat e de vouten kepot lopen haar en gain schounen aan haar. Mit polten haarn ze heur vouten inzwachteld!

Loater kreeg e slim last, as ain van zien kinder zaikelk wuir. Bie t minste of geringste docht e din an de woarzegger in de rente….

Mien schoonzuster vertelde, dat zai noa de bevraiden nait meer wossen, hou of ze n kander grouten mossen…

Wie deden dat aait mit n gestrekte rechteraarm en raipen den: Hail Hitler!

Ja, net as dou stait de wereld nou vannijs op de kop en wie waiten nait hou t oaflopt.

Hopelk nait nog aarger as dei van vatteg viemvatteg……!

Male herinnerns aal! Mor ook schiern achteroaf…. Veur mie was bruir zien vrijerij toch wel schier … k Ben sundsdou femilie van WAGNER!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?