Geleuf…….

Geleuf is der in alle soorten toalen en geschriften..

Ik gun elk zienend, mor k heb der zulf nait zoveul mit!

Al is dat ook mor haalf woar…. De verhoalen dei in aal dei bouken stoan en woar de geleuvegen heur ,kracht’oet zeggen te hoalen, benn n veur mie meer fantasie… en veur heur n holvast…?

Noach mit n proamke as dei van schipper Hogerman oet Scheemde zol van alle daarn in de wereld twei an boord had hebben?

Hou kin je dat wel leum, vroug k an n sportkameroad…..

As t nou 20 kroesschepen van Maier oet Poapenburg an mekoar west waar n…….!

Ach Klaas, dat is symbolies! Ja, zal best zee ik en ben der mor nait wieder op ingoan.

n Aandermoal was k bie n klant en zien kameroad, ook baide kerkgangers.

Mit mien klant botste t voak… Wie dochten hail verschillend, mor mochten n kander groag!

Asof t zo weesn mos, begunde t noa n ketaar al over heur geleuf… -Gereformeerd-.

Het geleuf is wel de hoeksteen van de soamleem zegt de kameroad mit n stoalen gezichte.

Ja, en wat benn n doar n oorlogen van kommen….!

Trauwes het liekt ter op, dat t nog wel goud worden kin… Hou zo?

Ie hebben soamen mit de Hervormden nou ain kerke… Nou de roomsen, jeuden, adventisten, art 31, en islamieten der nog bie den begunt t der al op te lieken…..? Ach man!!

Dat benn n ook geleuven toch? Is dat van joe den t ainege goie?

k Heb de Jehova s nog mor nait nuimd, want doar denk ik nog hail aans over… en den ken k dr oareg kwoad bie worden..

En wat heb je an roezie, niks toch!

Wonsdag kom ik van t biljarten en kom aan de proat mit twei oarege, donkere doames.

Zai zetten de daarn in t paarkje op foto.. Mooi he, zeg ik. Ja, prachtig!

n Indische en n Surinoamse. Wie kwedeln wat en opains de vroag: gelooft U? Nee, sorry. doar heb ik niks mit!

Ach, jammer. Het is zo mooi! Dat is joen denken, mor ik denk aans. Houveul oorlogen benn n der nait oet vot komen?

Dat is zo…. maar… En zai pakde heur mobieltje en lait mie n tekst leesn… God Jehova las ik.

Ben n ie Jehova? Ja! met heel mijn ziel! Nou, dan kunnen we nu wel stoppen met ons gesprek.

Dat von ze mor niks. Heeft u een andere mening? Dat ducht mie! As joen partner of kinder oettreden, loat je ze as n flinte vallen… staarker… ie bann n ze volledig oet! Ja,maar dat hoeft toch niet aan de gelovige te liggen? De ander kan toch ook de oorzaak zijn?

k Zel joe n aander stoaltje Jehova-ervaring vertell n…. Joen moaten hebben in Scheemde n weduwe inpakt mit loze beloften.

Zai haar heur man verloren en was daardoor erg afhankelijk geworden Jullie stelden je op als ,barmhartigen…’

As der kenissen van heur kwamen, huil je de deure dicht mit ain of aander smoes!

Bie luttjen aan heb je heur op alle kanten plokt! n Nij dak op t hoes veur 80.000 gulden en kwait nait aal wat nog meer!

Schande! Ik heb mie doar zo kwoad om moakt, da k mien collega s bie de kraande moant heb om doar over te schrieven…

Der was mor aine, dei dat aan dus… Weken achter mekoar schreef e der over en bepruit dat mit de politie..

d Luu benn n volgens mie noeit straft, mor zai mozzen wel direct opdondern en de vrouw nait meer lasteg vaal n.

t Wiefke haar aandacht neudeg en hulp…. Joen ,hulp’ het heur wieder t moeras indrokt….

Zowied, dat ze der zulf n eind aan heeft gemaakt! Daar heb ik iets over gehoord…

Den wait je ook, da k hier gain leugens vertel!

t Was der oardeg kold bie en mit de emotie der bie begon k aal meer te schuddern.

Ik ga nu naar huis, t wordt me veel te koud! Dank veur het toch wel roezie-vrije gesprek.

Doeg!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?