t Hoeske van ‘Hol an…’!

Herinnerns an mien tied in Nijtap 1937-1948 kommen bie t older worden aal meer noar boven. Zo as de Drachtster tram, t Laikstermeer en veuraal ook t Noatuurschoon achter t hoes. Veur kinder n woar speulparredies! Hail wat aans as achter de teevee of de peecee… Tussen de biels goaten groaven en as de tram langs kwam der in kroepen om dat ding van ondern te bekieken. In t Laikstermeer zwemmen en speulen bie t wottergemoal van Sip van der Haaide.

Net as mit de Drachtster tram gingen wie ook bie t meer nogal ais wied in onze fantasie. As t gemoal oet ston, kropen wie deur de schroef dij t wotter aanhoalde en verwaarkte. Ik ken mie veurstellen, dat der onder joe nou lu binnen, dij roupen: gelokkeg zitten dij van mie achter de peecee! En den heb ik t over t bos nog hail nait had… Wat wie doar aal deden en konnen.., k Zel joe t bespoaren! As wie noar t meer gingen, mozzen wie aaid langs t hoeske van mien oom en taande an de Heuloan. ‘Goa j’an t zwemmen?’ raip mien taande voak, as ze ons zag. As zai ons nait zag, muiken wie zoveul keboal, dat zai wel boeten deure kommen mos.
‘Kom gauw even, krieg je elk n appel mit! En aander week moj’ook kommen op t feessie van ons wichter.’ Zai was slim wies mit kinder, haar ze groag om zok tou en as t heur te stil wuir, organizeerde zai n feessie (veur dizze tied: n kinderparty)!
Oompie was meziekant, kon meroakels harmonikoa en mandoline speulen. Speulde rond d’oorlogstied in de Bekketrekkers en haar an hoes n leslokoal kompleet mit n podium woaras hai meziekles gaf. Zien leerlingen mozzen al noa n haalf joar les t podium op om veur publiek te speulen. Deur zien geduldege en kaalme oetleg bleef elk kind geern kommen en kreeg hai der oet wat volgens hom t hoogst hoalboare veur zo’n kind was! Taandes feessies haren veul inhold. Zowel kreatief as meziekoal. Wie begunden voak mit wat lekkers en n glaske ranja. Oet de stoapel goud dij ze kloar legd haar, konden wie kaizen wat of wie aan hemmen wollen, om doarnoa, elk mit n aigen kozen instrument meziek, of laiver zegd keboal te moaken. As wie ons goud oetleefd haren, den gingen wie mit nkander nog n boswandeln moaken in t Noatuurschoon. .
Oetroust en voldoan gingen wie den op hoes an. Tuurlek mozzen wie wel ons verhoal nog an d’ollen kwiet, mor dij haren wieder gain kind meer an ons. Wie slaipen as ozzen!
Trogge kiekend op dij tied, besef ik dat wie aan heur n geweldige leermeester had hebben. Aarg jammer, dat zai heur leste joaren slieten mos in Zuudhörn, vanwege n te loat ontdekte zaikte!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?