Haardbroodjes

‘Gaaist nog even noar d’maart?’ vragt moeke: ‘k Mout nog eerappels hebben en neem ook mor n pondje jong belegen mit. Enne … van dbakker n ol wief en 6 kedetjes.’
Bram: ‘Mag ik mee, opa? Ik krijg altijd rozijntjes bij de groenteboer!’
‘Den gaaistoe mit … kinst mie geliek helpen puten te droagen!’
Op d’maart ropt n kennis: Moi, jongkerels!’ Bram zegt: ‘Opa is al 85, hoor!’
Dou k betoalen wol bie de bakker, ston der ook n puutje haardbroodjes …
‘Dij haar ik toch nait besteld?’
‘Opa, die heb ik daar neergezet! Ik heb ze al een hele tijd niet gehad.
Kreeg ze altijd van oma Froukje, maar die is ja overleden!’ ‘Den dou ze der mor bie,’ zeg ik knipogend tegen de verkoopster! t Binnen de klaaine dinkjes dij t doun, hè?

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?