Trauw n in n Snouk…….

Dat leek mie wel wat! n Stok of zes Eendjes der achter, mooi toch?

Mien laiverd von t mor niks… Dou mor normoal, dat wil ik nait heur!

Oh, wat vinst den van koetskes? k Wait wel n stok of zes te kriegen, perbaarde ik nog mor….

gain sjoege! Dou mor gewoon in auto s!!

Twei joar eerder was we verloofd… ook op n bizundere menaar. As drokker de koartjes moakt en dou mit ons baide in t Kevertje noar Kopenhoagen..

In n bootje veur t meerminnechie? vroug ik. Dou mor!

Koartjes op busse en kloar!

Bie thoeskomst bleek nait elk der gelokkeg mit!

Dat wil ve nog wel vieren! zee schoonmoeke… aans vin ik t mor niks!

Wie kwamen der nait onderoet. Moeke kreeg heur zin.

Zwoager oet Zwaag schreef loater: Heel Boneschans in rep en roer.. mit n schiere tekst der bie…

Ook wel n mooie dag! Aal op stee. d Oltjes tevreden en wie der bie.

Gelukkeg was we baiden oareg geliek in t denken, mor hier heff e van leerd.

Dat mos den wel wat biezunders worden docht ik. Vandoar mien veurstel van de snouk mit eendjes en de koetskes.

Bie d schoonoll n thoes op n zundag opperde ik, dat ve t ook best lopend doun konden, omreden, dat wie vanoet ons hoes t.o. t Gemaintehoes in Scheemde t ook wel lopend doun konden….?

Komt niks van in, dat will n wie nait! Ons dochter trauwt vanoet ons hoes en nait aans!

Omdat ik mit heur gain muite hebben wol heff e dat den mor doan..

k Mos der ja nait aan denken om heur teleur te stell n en zai zee t zo stelleg… t was mie goud dudelk!

Enne… zee schoonvoar hebben ie al n lekoatie? Nee, heff e nog nait over docht.

Den wol ik geern, dat je t Gerrit en Gittje t gunden.

Heur cafee ston veur in Nij Scheemde en Gerrit haar voak mit schoonvoar bie d boer waarkt, vandoar zien veurstel.

Den dou ve dat zee ik. t Het ons nait speten! De haile bruuloft -bienoa 100 gasten + live muziek veur nog gain fl. 500,!

Op zeum augustus vaarnzesteg was t zowied. n Bloudhaite dag mit n brandende zunne…

k Haar t zwait al veur de kop, douk bie d veurdeure aanbelde om heur op te hoalen!

Schoonzuster kwam bie deure….. kinst nog eem wachten? k Mout heur t hoar nog eem n beetje doun…!

Ik kon nait zo haard nee zeggen.. of deure ging weer dicht!

Gelukkeg mog k n minuut of vieve loater heur in t wit zain…. Wat n beeldje!

Schienboar is dat aait hangen bleven, want nou, noa zesteg joar is dat veur mie nait veranderd!

Rimpels benn n ook ja prachteg, of nait den! As je t mor zain will n!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?