Ooievoars en popkes

Bram, Eppo en Jantje speulden op Gasthoesloane … zagen zai bie Vredenhoven twij ooievoars op t nust! Mit heur drijen derop òf.


‘Ooievoars brengen popkes, hè,’ zee Jantje.
‘Joa,’ zeden d’jongs: ‘Zelve vroagen of zai ons ain brengen willen?’ Zai raipen in koor: ‘Ooievoar, willen ie ons n popke brengen?’ Thoes vertelden zai blied wat ze doan haren.
Bram zien moeke was nait enthousiast. ‘Hou konst dat nou doun? k Bin nog aal muide van mien pleuritis. Dat kin ja nait!’
Bram, zwoar onder d’indruk van moeke, runde weerom en raip: ‘Gainent bie ons brengen, heur! Moeke kin t nog nait aan!’
d’Ooievoars hebben goud luusterd: Eppo en Jantje kregen n zuske, mor Bram nait!’

(woargebeurd in Scheemde, optaikend van ‘Bram’ zien vraauw)

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?