Geld bie de bult!!!

Neef Haiko was aait oareg zuneg. Volgens d femilie bie t gierege oaf!
Dat haar zien oarzoak in t opvouden… Zien oll n wazzen ook zuneg en hadden n hail grode toene!
Alles wat ze neudeg haarn, kwam van aigen laand. Eerappels, bonen, prai, worrels, andievie enz…
Nuim mor op! Net as partie luu in de streek was t aal doage noa twaark haaistern op t laand.
Haiko het ook noeit n wiefke vonden, dat von e mor niks! Volgens mie was e doar te beschaiden veur.


Alle vraidoagen en zotterdoagen was zien oetje eem noar t kefee. Den groette hai de gasten an de stamtoafel en schoof bie heur aan zunder wat te bestellen. n Pilske Haiko? vroug den wel ain van de gasten en den was t vot:
Joa mor! Sumtieds wuir hom der den nog wel es ain aanboden, mor voak ging e noa aine weer noar hoes.
Nog eem tilleviesie kieken en den in de koffer.


Zulf de tv aanzetten mog e nait van moeke. As der touvalleg wat bloots langskwam, zette zai hom gauw op n aander zender mit de woorden: Dat is niks veur die! Wel kocht e zok om de zoveul joar n nije auto. Mor as e bosschoppen dee, ging e op fietse en den ook nog zo n 6 km wiederop, omdat t doar goudkoper was….


Ainmoal op n waarme dag komt e Geert tegen. Ook eem wat aanvull n? Joa. En den, noa n ketaartje: Verrek, ik mout noar hoes, k heb botter en ijs in d fietstasse! En vot was e!
Dou zien voar oet tied kwam, bleef e mit moeke in t lutje hoeske wonen.
Komt e op n dag mit n dikke rooie kop bie zien zuster en zwoager en zegt; Ze hebben bie ons inbroken!!
Bliksem, en….? dien aandail n en zo vot? Nee, allend moeke s tromke mit heur AOW biffe kwiet!
Den waist nou wel wat of st doun moust! Wat den? d Haile boudel noar de bank! Oh? Aanderdoags fietst Haiko bie zien zwoager veur t hoes langs. Zwoager tegen zien vrauw: Moust ais kieken Sunterkloas! Haiko haar alle pepieren en geld in n grode jutezak op nekke! Aanderdoags: Kon st kwiet worden bie de bank?
Nee, zai haarn mor ain kluiske over. De rest heb k noar n aander bank brocht!


Dou moeke oet tied kwam het e op aandrang van femielie zok meld bie n bejoardenhoes…n Hail mooi stegie op d houke. En.. zulfs radiatoorn op gaange! As e eten ging, kwam deure noar d gaange open en de waarmte, dei e doar van kreeg, was hom genogt!
Om acht uur kwam tv en n lampke aan… Stroom is ja hartstikke duur!


En al wuir t mit zien botten der loater ook nait beter op, hulp vroagen wol e nait!
Zien zuster en schoonzuster kwamen ja wel n moal om d boudel op te schiern!
As ze noa n uur anderhaalf eem poesten woll n, was t: Hest n beetje drinken veur ons Haiko?
Ehh…. Nee, hem ie den niks mitnomen?

Ook noar dokter ging e nait en n pedicure? Noeit van mien leem! Wat kost dat wel nait! Mos e der n koeze oet hebben, den greep e n taange en: Hups! Der oet! Mit noagels dito, dei kon je ja best mit n knieptaange knippen en veur t biewaarken heb k wel n viele!

Zien zwoager mos aalgedureg eem noar d auto kieken… Kiek ais noar mien roetewissers Piet. Dei rappeln mie te veul! Piet kikt en zegt: dei benn n schoon oaf! Doar dou ik niks aan! Hoal die mor n poar nij n! Joa…. mor e….! Soes nou mor nait! Kinst ja zat betoal n!

Zien bruir en zuster en oomke zeggers hebben ter goud mit had! Mor zai haarn laiver zain, dat e der zulf wat meer van leeft haar!

Haiko was biezunder, mor n meroakel laive jong!

(noamen gefingeerd, de rest is eerlieks woar gebeurd)

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?