Sokkeloamelk….

Anno 2023 lees je in meerdere bloaden, dat sokkeloamelk gezond is!

Nou drink ik dat al joaren en ik mout zeggen, dat mie dat oareg beter bevaalt den bier!

Tuurlijk benn n der nou partie luu, dei smeigeln en zeggen, dat dat n ol wieven drankje is…

Dat let mie kold. Elk het zien mainen en dat mag.

Op mien tachtegste ben k wel hail eem schrokken en wuir ik kwoad, omdat de haile familie mainde da k nog aal n draanksteern was en mit zeum lieter jenever aanzetten kwam….

Tenminste, dat ston op de verpakken!

Omdat k doar schienboar n proelderege kop van kreeg, zee ain van de schoonzusters…

Wat kijk je zuur? Maak ze nou es open!

Wat bleek? Zai haar apmoal n meeltje stuurt mit t verzuik om mie sokkeloamelk te geem in draankverpakken!

En zokse grapkes ken ik slim woardeern! De stemming zat der vot goud in!

Jammer genogt ligt de geinpomum nou in t zaikenhoes…

n Aanrieden had mit n scoeter… Zo n datteg breuken, woarvan acht ribben!

En dat op joen vaarntagtegste! Wie kenn n aans nait as veur heur doemen.

Ook nou in harmonie, net as zes joar leden mit sokkeloamelk!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?