Wel eerst even testen

k Haar wat malheur en belde mien hoesarts veur n òfsproak. Noa n ketaar ketakt: toets 1 voor … toets 2 voor … ie waiten hou dat gaait. Onder t proaten mos k wat housten.
‘U hoest! Moet u zich wel eerst even laten testen.’
‘Oh? Dat is n rokershoust en dat heb ik al joaren.’ ‘Toch eerst laten testen voor alle zekerheid.’
‘Oké!’
Noa nog n menuut of tiene en toets 1 … enz.: ‘U wilt een Corona-test aanvragen?

Waar woont u? Wat is uw geboortedatum?’ Enz. enz.
Elke bod was heur reaksie op mien antwoord: ‘Eh … oké!’ Tot vervelens tou.
‘As t kin, geern in Winschoten.’
‘Daar hebben wij geen station.’
‘Joazekers wel, aan de Stikkerloane!’
‘Eh … oké! Dan stel ik u nog enkele vragen over uw gezondheid.’
Noa d’antwoorden van mien kaante: ‘Dan heb ik u ingedeeld op … (doatum) … om tien uur in Den Helder aan de Handelskade nummer zoveel.’
t Wuir even stil aan mien kaante. Zol zai mie nait heurd hebben? ‘Ho even! Dat is veur mie vaarhonderd kilometer rieden … Winschoot is mor twaalven! Toch geern in Winschoot.’ ‘Eh … oké!’
‘t Ging wat muilek hè?’ wol k waiten.
‘Ja, het is mijn eerste dag.’
‘k Hoop, dat k die genog tied geven heb.’
‘Ja hoor. Heel erg bedankt.’

En zo kin je din oetendelk bie joen hoesarts terechte. Supermakkelk, mor wel wat omslachteg. Gelukkeg bin k op Drees en haar k ale tied. Wat n zegen!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?