Leste train…!!

t Kin weesn, da k joe nou eem op t verkeerde bain zet? de tiddel zol ook ja best toupasselk wees n op mien leeftied? (86) Mor dit gait weer ais over mien ondeugende tied..

Mit 86 kiek je oet noar de negenteg en in dit verhoaltje was k om en bie 18!

Wie haarn van de groafische schoul in stad bedocht, dat ve n moal n krougentocht moaken konden. Ie kenn n joe der wel n beetje bie veurstell n…….. Noar t Keldertje, De Corner. Tussendeur n beetje eten aan de Carolieweg, t Broodjeshoes aan t Damsterdaip….. enz.

Ik denk, dat ve wel n stuk of zeum krougen nomen hebben. En elke bod ain of twei pilskes, dat slagt lekker aan!

Gelukkeg wazzen wie deur aalgedureg wat te eten, nog redelk gangboar. -dat denk je zulf den he!-

Tegen elf uur, bedocht ik mie, dat t tied wuir om op te stappen. Aans zol k de leste train nait meer hoal n.

Nog eem proaten en dou de sokken der in. Op n draf noar t station!

Train ston kloar en d conducteur dei mie aankommen zag, raip: moet je nog mee?

As e noar Schanze gait wel! Dan stap maar gauw in, want we staan op t punt te vertrekken! Oh!

Muide van aal t gesjouw en t eten en ,drinken’ ben k al veur Hoogezand in sloap vaal n, ducht mie?

Der zaten n poar wichter oet Scheemde in dei ik goud kon.. Dei moaken mie wel wakker as wie in Scheemde benn n, mout ik docht hebben.

Meneer, wij zijn er. Uitstappen graag!

In Scheemde? vroug ik mit n duffe kop… Nee, bij het eindpunt, Nieuweschans!!

Oh, mor ik mout noar Scheemde!? Dat wordt dan een eind lopen!! haha!

Mien harsens kroakten as n olle Ford….. Van d schrik was k weer n beetje helderder….

Gait der hailndaal niks meer noar Scheemde? Nee, helaas niet!

Sorry, even de telefoon opnemen…

Mit n laachend gezichte: U heeft geluk!

Ik krijg net te horen, dat de Lock terug moet naar Groningen voor onderhoud…

Ik ben nu vrij. Een collega brengt hem terug.

Zin om mee te gaan? Dat ducht mie! mompelde ik.

Dan stap alvast maar in, de machinist is er zo.

Zo, versloapen? (t was n Finnerwolmer) Dat prait wat makkelker.

Joa, wat n kloune he! Ach, t Komt voaker veur, mor den wordt t lopen!

Ie hebben mazzel, dat de Lock trogge mout, gebeurt mor ains in de twei/drei joar!

In Scheemde zee k: wat ben k joe verschuldigd? Niks man, aal goud zo!

n Sigarettje veur de muite? Is goud, tot aandermoal?

Laiver nait!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?