Gelukkeg…!

k Haar veurege weke n schier moment in Pekel…

Zo n twei joar leden begon mien jongste bruir wat vrumd te doun….

n Tiedje loater kreeg e de diagnose: Parkinson-dementie!

n Moal of wat sloeken en wieders oafwachten en hopen op beter.

Nait dus!

d Aine moal wat minder as d aander moal en nou opains n beetje lucht…

Dou k aankwam zat e mit n zuster te oefenen in zingen en floiten!

Ja, zee ze, ik perbaar t op n aandere menaar. Maisttieden zet ve noa t opstoan en wasken de TV aan, mor dat leek mie noa n tiedje mor niks. De patient blift den wel n mooi tiedje rusteg, mor dat is t den ook aal!

De zingerij kwam der nait meer oet…. Wie kunn n ook floiten mit ons baide Lex he!

Hai nikde en dou zai begon, dee e mit n stroalend gezichte volop mit!

En wat zee e doarnoa? GELUKKEG!

k Wuir der glad n beetje waik van. Zo mooi!

n Kopke kovvie? vroug ze mie en klopde mie op scholder..

Geern , dat van die zel vast hail lekker wees n!

Dat mout je mor oafwachten zee ze en stoof noar d keuken.

Dou ze trogge kwam en bruir heur zag, glom e as n ekkel en mie dunkt: as zai voaker mit hom doktert, hai t nog wel n tiedje oetholt!

Onmisboare wichter!

Onderweegs noar hoes kon ik ook weer slim blied wees n en kwam de zunne veur ons baide weer n beetje in zicht!

GELUKKEG!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?