Slim blied….!

Dat was ik noa t leesn van Jan Boer zien verhoaltje over n Barmhartige Muntendammer!

k Heb t aait al zegt: Mien mooiste ploatse woaras ik zoaken doan heb is Muntendam.

Noeit zeiken over de pries van n advertensie, noeit hoatdroagend en aait hail sosioal.

Wel zeggen woar t op stait, as heur wat nait aanston, dat wel! En recht veur de roap!

Duudelk en kloar . En noeit ain woord der weer an besteden, as je t begrepen haarn.

Pracht luu. In mien verhoaltje ,Bie Manske heur je nog ais wat’ kreeg ik n verhoal te heurn, dei

mie nog aait bezeg holt. Egyptische Zigeuners strieken deel in Heilegerlee..

Dou ik t moandag op Dideldom las, docht ik vot ,Dat is n Muntendammer!’ ken nait aans.

Dei domie en ,broeder’ zell n wel Veendammers west hebben?

En baide zwoar geleuveg? Vot doadelk van oordail, dat de man in kwestie wel n zundoar weesn zol en… nait aal zundoagen noar d kerke ging!

Van dat soort luu wor ik slim rebelsk! En omdak mit zoksen voaker in de clinch lig, heb k der veul muite mit!

Tuurlek zitten doar ook wel haile goi n tussen en dei luu meugen bie mie ait n bakje leut hoalen…

Nou hoop ik nait, dat je mie zain as n ongeleuvege Thomas, want dat is nait zo!

Ik leuf ook echt wel, al is t op n aander menaar… IK LEUF IN MUNTENDAMMERS!

En as dat zigeuners benn n is t mie ook goud!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?