Aander tieden

Op t mement dat k dit schrief, is t dinsdag 17 november 2020, de 55ste joardag van ons dochter. Woar blift de tied?
Òflopen zotterdag haren wie t lutjeste Zonneveldje te logeren. ‘Opa, help je me even?’ Hai haar op t mobieltje de letters N E T aantikt en pebaaierde nou oet te vinden of der n V of F kommen mos.
‘Wat zoek je?’
‘Netflix!’ Zien pa zegt dat opa dat nait het.
‘Oké, doe dan maar YouTube!’
Gelukkeg het opa n mobieltje, n laptop en n pc. Overal kin hai zok op oetleven, wat speultjes aangaait. De pc en laptop binnen aigenlieks alweer overbodeg, want op t mobieltje kin je ja alles wat je hebben willen wel vinden. Ons kinder zetten de kaggel al hoger as ze in Zuudbrouk onderwegens noar hoes binnen … t Binnen aander tieden, veur ons nait bie te hollen. Joa, n hail aander tied as 55 joar leden!

Nou aacht groaden op de thermometer en dou min tiene. t Snijde, t hoagelde, t was spekglad en t waaide meroakels. Joen hond luit je nog nait boeten deure. Brrr! Dou ik tegen haalf elven van t kerkje (drokkerij) thoes kwam – k mos overwaarken – zat de vraauw bie de buren.
‘Doe letst mie dat wicht nait allaint! Nou mor gaauw op bèrre … en waist hè, as ze begunt, mie roupen!’
Wie zaten op ons eerste potje te wachten en mien vraauw haar mie al te kennen geven, dat t dij nacht wel ais gebeuren kon.

Mit bruier haar k òfsproken, datve om n uur of vieve weer begunnen zollen. t Was zo as aaid beredrok.
Tegen haalf twije zee de vraauw: ‘Bel dokter Van Loo mor, t duurt nait zo laank meer!’ Pfff, mos k weer deur dij kolle! Bie de buurvraauw op d’roete tikt.
‘Jo!’ was t antwoord en twij tellen loater ston zai boeten … lag schienboar mit klaaier aan op bèrre.
Ik op t rad noar t kerkje en Van Loo bellen.
‘Hoeveel tijd zit er tussen de weeën? Kan ik eerst nog een uurtje slapen? Ik had net een erg zware bevalling…. ben er echt aan toe!’
‘Oké, as ie mainen dat dat kin, zel t wel goud wezen.’
Dou k trogge bie hoes was, vruig buurvraauw: ‘En?’
‘Hai wol geern nog even n uurtje sloapen.’
‘Den mor weer op bèrre, enne … oren en ogen open, hè En mie roupen!’
Tegen haalf vare: ‘Bel dokter mor weer, t gaait nou ducht mie deur!’
Pfff, weer buurvraauw roupen en weer deur dat ieskolle weer, bah! Bruier nog gaauw even anroupen, vanwege d’òfsproak datve om vief uur weer starten zollen. ‘Goa der mor oet! Hillie is begonnen!’ k Heurde hom naren.
Dizze raaize was dokter der binnen n ketaaier. Hai bekeek de zoak en vroug mie om waarm wotter en wat handdouken. ‘Het is er zo!’ En inderdoad, veur vaar uur was t lutje wichie boeten deure. Mooi man! Intied haar buurvrouw soam mit dokter t ain en aander kloar zet veur t vervolg en gaf ze dokter der n fikse over, omdat hai bie t eerste telefoontje nait kommen was. ‘Kinnen ie deur telefoon bekieken, hou of de situoatsie der veur staait?!’
‘Nee, maar ik had een paar zware uren achter de rug en snakte naar rust!
‘Haar je mor gain dokter worden mouten! Dat wos je veurdat je der aan begonnen!’ Loater zee de man: ‘Wat een harde vrouw!

Nou, 55 joar loater, is t net lenteweer: aacht groaden boven nul! Wel zitve nog aal mit t coronavirus en waiten wie nait wat veur tieden ons wachten. Nee, den toch mor laiver de snij en hoagel van 55 joar leden.
Dat je, ondanks d’onzekerheden van nou, n schiere Kerst en n goud oetenne hebben maggen!

Meer van t zulfde:

1 Opmaarken

  1. Betty schreef:

     Wat weer n mooi verslag Klaas, over de geboorte van joen dochter, sikkom 58 joar leden.
    t Is altied weer genieten van joen epistels, die ik met regelmaot in de mailbox vind.
    Wie schrijft,die blijft : ik hoop so wie so dat jij nog heel lang blieft !!
    Tjeu,van joen nicht oet Noord Drenthe.

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?