Op de maart…..

is uw euro een gulden waard!

k Mag der geern noar tou goan, de dunderdoags maart in Scheemde.

En dat t knipke aalgedureg troanen in d ogen het, ken ik ja nait helpen!

Goie woar en oareg lekkerder as van d Supermaart! Allent al d eerappels….

Gain blauwe of zaike plekken ! Gain gesmiet, zoas dat bie de Supers en de verloaders gebeurt.

En veuraal hail vrundelke luu in de kroamen. Dei waiten dat de klant nog wat weerd is.

Mor dat nait allent, ook de bekenden, dei je doar tegen kommen en eem mit kwedeln kenn n is mooi!

Der eem oet en n beetje maaljoagen vuilt ait goud!

Veurege weke trof k Kees… n Dikke proatjeboksem mit n golden haart!

Lopst ook al achter d schoefkare?

Joa, en dat gait oareg beter. Ik slinger as aine, dei veuls te veul op het en de oafstanden, dei k den loop lieken naarns meer op! Das ja nait zo moi zee e en zien gezichte kreeg noar zien lach opains n ernstege blik.

Ach, zeg ik: dat mout je gewoon acceptaarn he… zunder gebreken wordt ja gain minsk old!

Nee, dat wait ik mor aaltegoud… ben al n moal of wat onderoetgoan. -epilepsie!-

Hou wordt dat dameet mit gladden, glid e die nait overzied? Wait k nait. k broek hom nog nait zo laank!

Zel wel mitvaaln denk ik, k heb der net winterbanden om kregen!

Den overkomt die der niks! k Hoop dast hom gauw oetperbaarn kinst! Hahaha! Moi!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?