Eerste contract

Joen eerste joaren beleef je voak in laifde. Jammer genogt kommen doar ook d’eerste leugens. Joa, woar … al is t ook om bestwil.
Noa november komt de grote dag: vief dezember! Dus mout je joe gedeisd hollen, want den komt e: de Sunt! En verdold, den worden de grootste droktemoakers stil.
Op joen achtste bliekt den voak dat De Sunt aigenlieks ain grote leugen is! Luttje Bram kwam bie opa en raip: ‘Opa? Wil je mijn contract zien?’ ‘Contract?’
‘Ja, wij moesten op school dit contract tekenen.’
‘Oh?’ Ik lees: Sinterklaas is een kinderfeest … Jij bent nu 8! Dan wordt je verteld, dat Sinterklaas NIET bestaat. Je krijgt dit contract om te verklaren, dat je dit niet vertelt aan de kleintjes. Ik stoa paf! Sunterkloas bestaait nait? Hou gek bin je den?
Ik heur Hans Wiegel nog zeggen: Sinterklaas bestaat! Daar zit ie …!’ en wees noar Joop den Uyl. Ze kinnen om mie wat … ik blief in hom leuven!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?