Dat wil ik nait!

Verduld nog aan tou … wil je n automoatische overbouken veraandern, hebben ze t alweer aans moakt. ‘Dat moet u nu zelf doen … Nee, kan niet meer op het postkantoor.’ t Kon allent nog via de computer. ‘Dat is heel gemakkelijk, hoor.’
‘Zel best, mor dat wil ik nait. Wie binnen al òfhankelk genogt.’
‘Hebt u geen kinderen die dat even willen doen?’
‘Hè-je nait heurd wat ik zeg?’
Dat was twijdoezendtwijentwinteg … d’aine veraandern noa d’aander!
En Co Rona (wel dat ook wezen mag) is der ook nog aal. Zulf kwam e bie ons langs in feberwoarie. Tot nou tou nog aal bekòf!
DIO – badmintonclub – staait op springen (lid).
De Zunnebloum in Scheemde gaait t stoer (vrijwilleger).
Dideldom.com van de buis (dailnemer)?
En den ook nog Kreuze! Mor dij is honderd worden, en den mag je nait kloagen. Mor ik bin wel n poar van mien hobby’s kwiet en dat moakt mie nait vrolek!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?