Moeke het mie der goud veur

t Is benaauwd stil in de wereld, overaal zit d’boudel op n glieve. Fietsen en n stapke rond mag nog, mor wieders is bienoa alles dicht. Zundag 15 meert het ons regeren besloten dat vanwege corona ales dicht mos. Krougen, winkels, sportakkemedoatsies, d’haile wereld ligt zo’n beetje stil. Onveurstelboar! Gelukkeg binnen de supermaarten nog wel open en kinve nog voldounde bosschoppen kriegen. Dammeet goan dij meschain ook nog wel dicht! En den?
‘Joa,’ zeg ik onder t kovviedrinken, ‘den moutve op n holtje bieten!’ En woar hoalen wie dij den weer vot?’
De ainzoamhaid slagt tou. Wie binnen der baaide nog, mor as je allenneg binnen, is t nog minder. Bezuik roaden ze vanwege de besmetten ook òf. Gain verjoardoagen, kroamveziedes en begraffenizzen mit volk der bie. Veuls te gevoarlek! Doar zit je din, potje op aarm, veur t roam en d’femilie veur t venster te loeren noar weer zo’n wonder.
Tiendoezenden binnen al besmet en ook al doezenden oet tied kommen deur corona.
‘Ik kin t woord hoast nait meer nuimen,’ zeg ik. ‘Vervelen slagt tou. Wat mout je nou wel aal doun? Je binnen ja net n gevangene in aigen hoes!’
‘Kiek ais om die tou,’ bromt moeke fel, ‘waark zat! Gerdienen der veur vot, kasten leeg, stovven, zwabbern en stofzoegen. Begun vot mor!’


Bliksem, docht ik, haar k mie de bek mor holden. Nou het zai mie der veur. ‘Ast mor waist, dat k nait zo vereg meer ben!’ jeuzelde ik.
‘Ik zeg ook ja nait, dat alles tegeliek mout. Begun mor mit t aanrecht.’
‘Eerst nog n kopke kovvie,’ opperde ik, om nog wat oetstel te kriegen. Dat mog.
‘Nou ales oet de kastjes en d’boudel hemmeln. Hier hest n sopke.’ k Heb t waiten: stief en stram mos k mie boeken, draaien en keren op knijen. Aal nait zo slim, mor t weer omhoog kommen was oareg zwoar. Ain haand op t aanrecht en d’aander oetstoken noar moeke en joa verdold: nog net gain toakel neudeg!
‘Wie willen t nijs even zain,’ opper ik, om even oet te poesten.
‘Zel nog wel aal t zulfde wezen. Ik goa nog even deur!’
Op t nijs zingen en applaudisseren ze veur alle haarde waarkers, dij de coronaslachtovvers biestoan. Tof, dij lu verdainen t! Bedruifd, dat ze nog mor n zetje leden noar t Malieveld mozzen om der n beetje bie te kriegen en nou as helden bestempeld worden. Schandoaleg aigenlieks! Op heur ken je ja aait baauwen!
Zulf bin ik de leste weken aal wakkerder worden over t waark wat moekes heur haile leven oet t stro zet hebben. As ik doar mien verwondern over oet, zegt moeke: ‘Ach man, dat is ja niks, dat heb k mien haile leven mit plezaaier doan, mor bie t older worden kin k wel wat hulp broeken. Jammer, mor t is nait aans. k Heb die ja!’Al 55 joar mien grode laifde, nou mit moeke en schoonmoeke: mien heldin!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?