De woarhaid mag zegd worden

Ie kennen t gezegde: old worden is mooi, mor old wezen is minder! Ik wait doar inmiddels as 80-pluzzer ook n beetje van …
Vandoage de dag heur je aal meer over honderdjoaregen en zulf ken ik ook n handjevol. Wat mie opvaalt, is dat de mainsten liggoamelk meschain aan t òftoakeln binnen, mor dat heur verstand voak nog oareg schaarp is. En zai binnen nait op heur bekje valen!
Neem opoe Hillechien (102): zai mout overal bie holpen worden. Heur dag bestaait veulaal oet wachten noa n druk op t bellechie. Wieder leest ze veul.
‘Wat is der loos opoe?’ vragt t zustertje bie binnenkomst.
‘k Mout neudeg!’
‘Den helpen wie joe toch even.’
Noa de boodschop de billen veegd en de boudel weer omhoog.
‘Dou dat ais aans!’ zegt opoe vranterg. ‘Dat zit nait goud,’ en wist op heur rogge.
‘Mor opoe, dat zit wel goud heur. k Heb joe t hemd der goud bie instopt.’ Opoe nors: ‘Wèl vuilt dat, doe of ik?’

En den opoe Ammie (106): bie t doun van spullechies nog n topper! Nait veul van heur tegenstanders kinnen t van heur winnen. n Kop as n aalmenak! Noa twij joar corona is dat jammer genogt wel n beetje minder worden, mor zai is nog laank nait monddood.
‘k Zel mie even veurstellen: mien noam is … en ik kom joe even wassen.’ t Vraauwtje was nog nait eerder bie heur: zogenoamd ‘n nije’, zeg mor.
Opoe nam heur op en heur gedachten mouten ongeveer as volgt west wezen: nog oareg jonk, as dat mor goud komt! ‘Den tou mor,’ zee ze en ze mout docht hebben: k bin der zulf ja bie!
Onder does was nait meer meugelk, dus mor n bakke mit zaipwotter en mit n washandje. t Vraauwchie bukt zok en wil begunnen. Opoe schrikt dervan: ‘Wat dust?’
‘Ik goa joe ja wassen.’
‘Dat begriep ik, mor ik heb ja ook n kop!’
Schienboar haar ze t begrepen: zai kwam omhoog en waste heur gezichte.

(woar gebeurd)

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?