Noa de beem s….

De schoa van de beem s is nog nait oafhandeld of der hangen ons al weer nije buien boom kop?

Oardgas oet de grond gaf n hoop verdrait! Nait veur Den Hoag, dei kon veur de miljarden inkomsten oet t gas hail wat oetgeem… Nait verkeerd vanzulfs, mor Grunnen wuir dou zo n 60 joar gain Nummer Ain!

Inmiddels n beetje went aan alle commotie s, lees ik, dat de zee nou leverancier is en blift? Is der al onderzuik doan den? vroag ik mie oaf…..?

Of, krieg ve over zo n viefteg joar straks zee-beem s? En wat benn n de gevolgen doar den van?

Is de wotterkeern den staark genogt om dreuge vouten te holl n? Of…? Of….?

Der is nog gain onderzuik doan deur de neudege instanties, mor dat komt wel goud….!?

De euliemagnoaten zeggen dat der gain gevoar is!

Nou bliekt volgens de kranten, dat der al WEL onderzuik doan is! En dat de natuur onder wotter al doaneg oet t lood is! Ach, wat moakt t oet! Over viefteg joar zai ve wel weer!

En nou kommen der ook nog n poar politieke partijen, dei denken an n atoomcentrale in de Eemsmond…..

Schone energie, doar mout ve noar tou!

En woar mout dat honderdjoar gevoarleke oafval den noar tou?

Oh, dat is geen probleem hoor! In de Groninger bodem is daar ruimte genoeg voor toch?!

Nevver noeit! Breng dat geern noar de Randstad…. Desnoods mieter je der n Metro mit vol, mor hier nait!!

Kan toch niet? Ten eerste is het vervoer daar naartoe levens gevaarlijk en ten tweede kunnen we de Metro niet missen!

Wat ja n logica! Mor reken der mor nait op dat je ons vannijs in de stront zetten!! Wat zeg je?

Dat ie dikke egoistische koukoppen benn n!

t Benn n gain woorden, dei ik geern broek….

Mor zai verstoan t ja nait en ik ben veur eem mien gram kwiet!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?