Als verterend vuur……!

Ben je op leeftied, den holt t verleden joe bezeg…

Dou k in d joaren zesteg onderweegs was noar t wichje, stapde op Zwoag ook n jong kerel op fietse…

Ook noar Brouk? Nee, Nij Scheemde.

Den kin ve mooi mit n kander oprieden, goud? Jazeker!

n Beetje biezundere man…. En dat bleek al gauw, dou e mit mie over de biebel begon.

Doar ging e nogal slim in op. Sorry, mor doar ben ik nait zo van. Oh?

Wel es in leesn den? Ja, mor t is mie te foabelachteg! Noach, dei van alle daarn tweie in zien ark haar?

Ken ja nait! Den mos zien bootje wel datteg moal langer weesn as de Kroesschepen van Maier oet Poapenburg!

Nee, loat mor!

Hai was wel n denker, von ik en zien mainen aarg interessant. Doarom lait k hom nog mor wat deurreveln.

Der stait in de biebel ook, dat de wereld vergoan zel as verterend vuur, hou zuchst doe dat?

Joa, wat mout ik mie doar bie veurstell n? Vuur is vuur en dat ken bie braand hail wat vernailen….

Zol dat t weesn? Nou, revelde hai deur: ik zai dat aans! Oh? Hou den?

Der stait ,als verterend vuur’ Dus nait echt! Ik denk, dat ze bedoul n, dat de wereld ondroaglek wordt! Zol kenn n!

Bie d oafslag noar Nij Scheemde heffe oafschaid nomen. Goie raize wieder! Joa, Doe ook!

Geern tot n aandermoal raip e mie noa. Is goud!

Onderweegs noar d Boneschans haar k aans niks in d kop as dat de wereld ondroaglek worden kon…

En nou, roem 60 joar loater liekt ter op dat e nog geliek krigt ook!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?