n Knientje!

t Is Pinkstermaart…

Bruir en ik benn n der al vroug oet, want net as mit Ronermaart is Pinkstermaart in Laik

n geweldeg oetje! Veureg joar heff e Blauwchie doar verkocht.

n Hail mooie bonte zege mit n joar as n emmer!

Voar wol hom verkopen, omdat e mit t joar in t stiekeldroad zeten haar….

Dat wordt noeit weer goud zee e enne… ie mouten mit!

Woarom dat zee n wie, wie goan ja aait mit ons baide!

As der n koper komt, mouten ie begunnen te jeuzeln en zeggen, dat je hom nait kwiet will n!

Zo zegd, zo doan. Al veur negen uur n koper! Wie an t jeuzeln… Och pa, woarom mout Blauwchie nou vot?

Koper stonk der in! Nou goan ie d maart mor op, ik goa noar hoes…. zee voar.

Schienboar baange, dat de koper ontdekken zol, woarom voar hom verkocht?

Bruir en ik blied! Kon ve ons gang weer goan…

Eerst mor de kermis over! Noa n anderhaalf uur de maart nog eem op….

Doar eem noar tou? zee bruir en wees op n gogeloar.

Der ston al oareg wat volk en dou ve bie zien stee kwamen, vroug e net an n jonkje:

Wat moet ik voor je toveren? Een knientje!

Een mannetje of een vrouwtje? Een vrouwtje!

Zooo? en waarom een vrouwtje? Die leit eier!

Nog wat snuusterd op de maart en dou op hoes of…

Onderweegs mor aal lachen: Wat n dompie nait!

n Kiene legt toch gain aier!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?