Staar…

Autorieden in t duuster wuir der nait beter op..

s Oavends nog eem vot, was der nait meer bie, te link!

Nou gaist mor ais noar dokter om n oafsproak te moaken veur n operoatie.

Joa, t zel wel mouten he?

Ook dokter von, dat t wel neudeg was! Stadskanaal of Winschoten?

Dou mor Winschoten dokter, mit Stadskenoal heb k gain goie ervoarns…

Oh? was je daar dan al eens bij de chirurg?

Joa, mor nait veur mie zulfs, mor veur mien moeke en dat is ons slecht bekommen!

Zai is doar mit n tussentied van roem 2 joar aan baide ogen opereert.

Dat was nog in de tied van dokter Worst. Zol n haile goie weesn.

Dou k heur weer ophoalde zag ze der oet as aine dei in d oorlog west haar!

Heur haile gezichte rood, blauw en geel! Man, wat ja n boudel, was t zo zwoar?

Proat mie der nait van, rie mor gauw noar Veendam,den zel k joe wel verslag doun!

Onderweegs bleek, dat ze goud oafmat was, zai vuil direct in sloap!

t Begunde al bie de veurberaiden… Zai legden mie op n brancard en schoom mie d gaange op….

Noa n uur nog gain minsk, dei k zain heb! n Uur? Heb je doar n uur wachten mouten?

Nog veul laanger! Noa bienoa drei uur docht ik: k stap der oaf en k goa noar hoes!

Dou kwam der endelk n zuster langs… Mag k joe wat vroagen zuster? Ja hoor mevrouw!

Wait n ie wat t plan mit mie is? Nee, mevrouw hoezo?

Ik zol tegen twei uur opereert worden an staar, mor nou is t al twei uur loater en ik heur of zai gain minsk!

Oh… schrok t wichtje: Ik zal gelijk vragen en zorgen dat de chirurg hier kennis van krijgt!

t Zel ook tied worden!

n Aander verpleegster komt eem loater aanrunt en bud doezend moal excuses…

Doar heb ik niks aan, Dou laiver, wat je doun mouten!

Ok! en zai schoof heur noar d operoatie-koamer.

De chirurg wol ook nog wel excuses moaken, mor moeke raip: schait nou mor op, aans goa k noar hoes!

n Joar of dreie loater net zo n verhoal! t Begunde al bie de balie. Naam, geboortedatum graag.

Was U hier al eerder? En of!

Ik kan daar niets over vinden, weet U het zeker? En tegen mie: klopt dat wel?

Ducht mie wel! Mor ie kenn n rusteg tegen heur zulf proaten heur! Zai is wel old, mor nait dement!

t Zel wel weer net zo goan as veurege moal! mopperde t olske.

En net zoas t was! Vanneis wuir ze vergeten en zag ze der nait oet noa de operoatie!

Dus…. doar beslist nait noar tou!

Belt ons dochter soams: al wat regeld? Joa! Stadskenoal? Nee, Winschoot!

Dat mout je beslist omzetten! Suzan (n kennis van heur) Waarkt doar en dat is n haile goie!

Nou…, eh…. stutterde ik. k Zel kieken. Nee! gewoon doun!

Toch mor mit n smoes oafbelt en mie opgeem veur Stadskenoal.

Doar kon k om 8 uur trechte. t Was nog routduuster en veuls te veul verkeer!

Kop dee mie zeer van t licht van aal dei tegenliggers!

Noa t inschrieven zee d zuster: dat is uw bed vandaag!

Wat? Mout ik op berre? Woarveur? Ja, we doen allerlei metingen voor we opereren! Oh!

Niks mis mit. Kovvie, n stoetje en n kop soep all in! Prima.

Tegen twei uur noar de chirurg. Gezelleg. U bent de vader van Karin he? Ja.

Affijn, eem kennismoaken en dou der veur. As je begunnen dokter, zeg je dat den eem?

Zai laagde: De lens is der al uit hoor! He……? k Heb ja niks vernomen!

Nee, dat moet toch ook niet? Laiver nait! Wat n veuroetgang!

Intied zet ain van d assistenten n cd-tje op mit n Duutse schlager. Veur mie n bekend laidje.

Begon ze ook nog mit te zingen…. Doar moak ve n duet van zee k en begon mit te zingen.

Dou t ploatje oaflopen was, was d operoatie ook bienoa kloar! En wie mit n kander vrolijk.

Van n aander dokter (n Hongaarse) ook nog n schiere mitdailn over n hassenscan, dei tussendeur moakt was.

Als u last van dementie krijgt, zal dat pas op latere leeftijd zijn! Oh? hou wait je dat?

U hebt kleine witte plekjes in uw hersens. Dat betekent, dat dat bij u heel lang zal duren!

Oh, bedankt! In tegenstelling tot moeke, haar ik n …. n prachtege dag!

Mien nichtoetroon.nl is der nou an tou…. en zucht der ook aibels tegenop.

k Zel heur dit verhoaltje ook stuur n, hopelek help t!

Tot aandermoal!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?