Simpel BEN….

t Is mor n noam, mor wat ken zo n noam joe wat te doun moaken!

Mien zwoager hait Hubertus, Jacobus Maria (roupnoam BEN)

n Haile beste man, en al woont e twei honderd kilometer bie ons vot, ik kom hom doaglieks tegen!

BEN eem noar Jumbo, moakst doe alvast kovvie? As ik den weer thoes BEN, kinve lekker op t balkon n bakkie drinken!

Joa, as k den nog thoes BEN, dou k dat wel eem…. Ol wief der bie?

Is goud, k BEN der zo weer want k huif mor n poar bosschoppen hebben!

Noa t eerste kopke: k Wil nou eerst eem BEN en Rika bell n, BEN is al n poar doage nait fris!

Dou wast zegst, den logst nait!

Den goa ik eem noar beneden, k BEN guster vergeten wat of k oet de berging hoalen wol, nou wait ik t weer. t Is mor eem, k BEN zo weer trogge!

Ie maggen t leum of nait, mor mien veurnoam heur ik nog amper!

Is ook ja hail gewoon Klaas! Mor wat is BEN den wel? Dat BEN nen ja mor drei letters…

Toch mout ik aaldoage tig keer BEN heurn! k BEN nait jaloers, mor k wor der sums wel n beetje weemoudeg van!

Nou was k net n zetje allend in hoes, zet de kiekkaaste an en t eerste wa k zai: BEN, Simply de Best!

k Heb t nou wel eem had… k BEN t bie luttjen aan zat!!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?