Hou wor je vrijwilleger…..

Gewoon aarns aanmelden! Nait zo muilek toch? (Zol n ie ook denken vast?)

Dat t naait aait zo makkelk gait is jammer genogt ook n woarhaid….

Ik opperde moeke, da k weer ais wat doun wol. d Haile dag achter de geroaniums is ook ja niks….

Vanweke ston der n advertentie in t Nijsblad van Sint Lucas in Winschoot.

Zai zuiken luu, dei Grunnegs proaten omreden, dat oldere mensen dat t laifst heur n. En veuraal: beter snappen!

Dei mout je den begelaiden noar t stee, woaras ze wees n mouten.

Hest dei kraante nog?

Messchain wel, kiek mor bie t ol pepier!

t Was al n tiedje leden en t zuiken wuir doardeur nait makkelker! Gelukkeg haar k t old pepier nog nait vot brocht!

k Haar gelok, hai lag onder in d grode puut!

Tillefoonnumer ston der bie. Kreeg n wichje an d liene en mit heur heb k n oafsproak mokt veur n gesprek in t Zaikenhoes.

De laidster doar, bleek de vrauw van n collega te weesn en zai was duchtmie nait bliede, dou ze mien noam heurde…

t Gesprek haar ook wel wat vlotter kent! Aan t enne zee ze: wie mouten der nog eem over vergoadern. Ie kriegen bericht.

Noa n dag of tiene inderdoad n braif. Ie worden op wachtlieste zet, omreden, dat wie momentail voldounde hebben!

Wieder mor nait op reageer n… k Vin wel wat aans…..!

Ook weer in t Nijsblad, n advertensie van t Grafisch Muzeum. Zai vrougen old gedainden, om t Museum in tact te holl n…

Dat liekt mie nog mooier docht ik en vot aanderdoags der hin!

k Wuir ontvangen deur -Nou ja, ontvangen!- n Man mit n snorre en n dikke kromme piepe schaif in de mond.

k Gaf hom n haand, zee mien noam en vertelde, woaras ik veur kwam.

Heeft u veel ervaring ? wol e waiten. Nogal zee k.

Was u drukker/zetter? Ja, en snieder, binder. Wie haar n n aigen bedrief en hebben alle facetten zo n beetje had!

Oh? En hoe lang was dat? Roem vatteg joar!

Zien gezichte betrok wat. Hai haar mie bie d aankomst verteld, dat hai chef zetterij west was bie n groot bedrief! n Joar of twaalm..

Nou wil k nog geern eem n rondje deur t muzeum moaken zee k noa t gesprek.

Mien haart ging aal vlogger…. n Olle Gordon degel, n sniemechiene mit n slingerrad, letterkasten en nog veul meer..

Man, man, net as in onze beguntied! ’48!

Nou mor noar hoes. k Laip weer richting de ,kromme piepe’ en vertelde hom, da k laaiend enthousiast worden was.

Hai keek doar wat zuneg bie. Ik langde hom d haand en zee, dat e mie alvast wel inschriem kon..

Dat is goed. Den mout je mien adres ja nog hebben? Oh…. ja. kwam der veurzichteg oet.

Bie t votgoan docht ik: dit vuilt net as bie t Zaikenhoes! Zel ook wel niks worden?

Net zo as t was…. nooit ain woord of letter meer van hom heurt!

Bie de gemainte ging t wat beter. Soamen mit n poar kameroaden ging ik voak noar de roadsvergoaderns…

Op ain van dei vergoaderns zaten wie noa de vergoadern nog wat noa te proaten in de kantine en kwam van mie de vroag over vrijwilligerswaark.. Oh… mor wie kenn n nog best wat luu gebroeken as Sr. veurlichters bie Binding!

Ken k ook wel doun, k zel mie melden!

Op de eerste ontmoeting vot al wat n roare smoak…. Wie kregen n lieste mit noamen van luu, dei ve intervjoen mozzen en kieken of we dei aarns mit helpen konden. Elk kreeg vief adressen mit. En mos e de moand der op inleveren.

Ik kon t nait leum, mor t bleek dat meerdere vrijwillegers mit ,lege’braifkes trogge kwamen. ,Ik ben er twee keer geweest,

beide keren niet thuis en ik ga niet nog een keer! Deze meneer was niet geinteresserd!’

Van de vieve wazzen voak amper tweie invuld! Ik vond, dat wie wel wat meer luu bezuiken konden en stelde de laider veur om te starten mit tien/vieftien noamen? Houveul luu benn n der totoal in de gemainte, dei wie bezuiken mouten?

Zo n zeumhonderd…..! Zoveul??

Den biff e over tien joar ja nog nait kloar! Dou mie mor vieftien! De rest van mien collega s hoakten bienoa apmoal oaf in n joar. Dat kwam nait allend van mie… de organisoatie was ook aarg rommelg. Ain van mien moaten zee ook: Met ,Binding heb ik geen binding!’ en mit ons baide hebben wie onze dou mor aanmeld de Zunnebloum.

Noa vaarntwinteg joar deur de Corona ging dei in ’23 ter ziele en dat spiet mie nog aal doage!

Prachteg en dankboar waark.

Vrijwillegerswaark is net as in t waarkzoame leem, dus ook nait zoas je voak denken, mor t kin wel gloepens mooi wees n!!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?