Paulus de boskabouter!

In Veendam op de vergoadern van de handelsverainen wuir drok noadocht over de kommende winkelweek..

Elk joar hadden ze doar n aander idee onder welke titel dat gebeuren mos..

Aine van de aanwezegen stelde veur om nou es n titel van n buurland te broeken?

Bevubbeld: Die Deutsche Woche of De Engelse week….?

d Luu wazzen op n poar noa geliek enthousiast! En den apmoal de boord of snorre stoan loaten!?

Noa t stemmen bleek dat de maisten kozen veur de Engelse week…

Het leek heur wel schier om ook ais mit n boord of snorre rond te lopen, ducht mie?

Kloar! En wat wuir t n mooie winkelweek! In d etalages ain en aal Engelse pracht!

En ,bienoa’ alle middenstanders mit veul hoar om de kop en n bolhoudje op!

Veendam was hailndaal aans en dat hebben ze waiten….

De haile weke ontieglek veul volk op d bain…. oet alle windstreken! Super!

Omdat wie n filejoal haarn op Promenade 31, dee ons voar ook dapper mit!

Hai von t zo mooi, dat e n haalf joar loater nog ait n dikke grieze boord haar!

Moeke haar der mor n hekel aan en haar hom al voak n moal de road geem om dei nou mor ais oaf te scheern…

t Lokte heur nait! Totdat zai baide eem bie bruir op Promenade langs kwamen veur n proatje..

Der stapt n klant de winkel in. Hai zucht voar en zegt lachend: Ha! Paulus de Boskabouter!

Mis! Onderweegs noar hoes mos hai t wel tien moal aanheuren!: En nou gait e der oaf!!

t Is ja gain gezichte . Hest nou ja wel heurd, woar ze die veur aankieken…! Der oaf!!

En zo kwam ook veur hom t enne van de Engelse weke..

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?