Nineteen soixante-neuf? Ach man, dou toch gewoon … 1969

Joa, loatve mor gewoon doun! Wie binnen gain Engelsen of Fransozen. Wie proaten Grunnegs, en zo is dat!
k Las in d’kraande, dat Niemeyers tabaksfebriek dicht gaait. As je smoken is dat nait mooi. As je tegen smoken binnen wel. Mor as stravve smoker liekt mie t nait verkeerd. Ie kennen de sigaretten en zuks meer wel aal in pries verhogen, mor dat helpt gain sodemieter! t Is n versloaven, hè! Ik las dat ons regeren der aal joar 2,8 miljard beter van wordt. En nog ais 500 miljoun aan aksiens beurt. Wat ducht joe! En mor roupen, dat je der mit ophollen mouten. Beetje schienhaaileg?
De fabrieken sloeten? Bin je nou hailendaal …? Nee, gain verlet om nog meer waarklozen noa dij mieterge Ko Rona. Mien idee? Verbaiden dat ze dij smerege versloavensstovven toudainen! Ja, mien denken is in de loop der joaren oareg biestèld. Roem viefteg joar leden, in 1969 was k nog oareg begaisterd. Dou kregen wie as oetgever van t Veendammer Nijsblad n nuigen om bie t honderdviefteg joareg bestoan van Niemeyer aanwezeg te wezen. Prachteg om te zain dat dij wichter mit ain greep in de tebak persies 50 gram in t shagpuutje deden, n meroakel!

n Prachteg bedrief mit hail veul persenail. Kon ja nait beter. k Mog zulf as aanwezege wat van heur handel oetzuiken. k Heb kozen veur n sigaret van n meter. Eerlieks woar. Mor hou haard k ook zoegen kon, ik kreeg der gain rook deur. Achternoa, haar dat n reden wezen kind om te stoppen? Meschain wel, mor doar was k dou nait mit bezeg en anno 2020 huift dat veur mie – noa 75 joar – ook nait meer.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?