Mooi en maal ……Oftewel: Leem!

Mien leem haar n bult pieken en doalen en nou as 80-plusser besef ik aigentlieks dat dat juust t leem is!

As je allend vreugde of ellende had hem, is dat nait t echte leem, denk ik…?

t Begon veur mie in Drente. Veul roemte, veul noatuur. En veuraal geweldege buurn en kameroaden!

Wat n vrijhaid! En veuraal gain denken aan maal, omdat ve nog nait prakkezaarn huifden!

Ons olden kwamen loater wel oet tied mor wel op oldere leeftied en doar was ook mit te leem.

Mit schoonoll n was dat n stuk minder…. Voar n moagblouden en Moeke deur braand in t bejoardenhoes!

n Hail laive en oardege schoonmoeke! Wie zaten voak in t twijduustern mit ons baide…

Mout t licht al aan Klaas? Om mie nait. Doe magst ook geern in twijduustern zitten he! Ja, wis!

Heur dood dee ons apmoal aarg zeer! n Ramp! Veuraal omdat ze heur negeerden noa heur alarmbellechie! Schande!

Gelokkeg haarn wie twei kinder, n wicht en n jong. woaras wie ons aandacht op richten konden en plezaar an beleefden.

In de familie en vriendenkring ging t dou al nait te meroakel… n Nichtje in de mist deur n auto doodreden… veul kanker rondom en n kameroad, dei zien ontlassten nait kwiet kon en dat loater zulf mor perbaarde, deur zok n moal of tiene in t lief te steken en van t balkon te springen….! Nog n aander kameroad, waarkzoam bie de marechaussee in Schanze, dei bie zien moeke op oljoarsoavend nog n kopke kovvie dronk en oafschaid nam mit de woorden tot morn he..! Heur joardag! En onderweg noar zien waark deur n slippende taxi doodreden wuir….

Zo kin k nog wel n zetje deurgoan…. Mor wie beleem nou veul plezaar aan ons kinder, klainkinder en zulfs twei achterklainkinder!

Apmoal kommen zai geregeld langs en appen veul! Zeun en klainzeun lusten t eten van oma geern..

Opa zee t al: Ik vind alles wat oma ons veurzet Lekker! Ik ook! was t antwoord van klainzeun.

Veur hom is t ook hail gewoon, dat pap en mam oet n kander benn n… Wie heurn hom der nait over! Sumtieds vragt e: Ben ik morgen bij jou pap? Of bij mama? Bij mama. Dan is zien antwoord simpel: Oke!

Veurege weke kwam e der aan en langde oma n boske roosn tou….

Woar heb ik dat an te danken din? Oh, zomaar hoor en ze waren niet duur! Vier Euro!

Oma en opa benn n sunds febrewoarie 22 slim muide, noadat zai Corona hadden. Ze wazzen der nait aarg zaik van, mor noatied wuirn ze wat slomeg en haarn naarns veul zin aan. Dat is nou dus al roem twei joar! Soamen doun ze n beetje hoesholl n en boodschappen.

Bram: Ik vind boodschappen doen mooi… Zal ik ze voor jullie halen? Nee heur laiverd, dat huift nait!

Oke! Maar ik wil het wel he! (krigt n dikke knuffel van oma).

Wie hebben t geluk, dat aal onze noazoaten geregeld langskommen en appen! Dat heur ve rondom voak aans… Aarg sneu!

Ons baide klaindochters wonen t wiedste vot.. Aine in Grunnen en aine in Bennerwoll.. Ook weer mazzel mit!

Dei oet Bennerwoll waren vandoage nog eem op vezide.. mit heur baide luttje wichter. 2 en 1 joar.

Heur voar is net benuimd tot zingende doelman…. Hai is kieper en n poar moand leden weer begonnen mit zingen veur t pebliek.

De dochter van tweie zingt al duchteg mit en dei van ain wil nait minder weesn. Zingen lukt nog nait, mor lachen en kraaien zoveul te meer!

Ja, noast n serie minnen liekt t wel of nou alle plussen tegelieks op ons oaf kommen!

Wie tellen onze zegeningen, al mog ons leeftied nou wel 20 joar leger weesn!?

Ie kenn n nait alles hebben!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?