Op fietse..

Op n ol fietse mout je t leern…

Dar was zo, mor dat is vandoage de dag wel eem anders!

Dou k n kwoajong van n joar of zesse was kreeg k mien eerste fietske, n deurtrapper!

Achter d schoule lag n lappe grond, woarvan t achterste stok zo n meter hoger was as t veurste.

Mit fietse an d haand laip ik in t begun noar schoule, kroop op t hoogste grondstok….

Bain over t zoadel en den noar beneden. Omdat t n deurtrapper was, mossen de baintjes mit in tronne en noa n haalf uur kon ik fietsen! Wat was k in de wolken!

Van d schoule noar hoes om votdoadelk moeke zain te loaten, hou goud ik t al kon!

k Haar n beste gang op de kette en draaide mit dezulfde gang dam op….

Doar ging t goud mis! Ons voar haar an baide kanten van dam n muurtje van zo n vatteg centimeter hoog metseld.

Ik vloog der mit n smak tegen aan an d linker kaande en smakde in d sloot!

Fietse boven op d kop en dou k mie der oet worstelde, t hoar vol kreuze!

Mien voar zien jongste zuster, dei op vesite was, kwam nait bie van t lachen. t Zel wel n bizunder gezicht west weesn?

Doar zag ik de lol noatuurlek nait van in!

Loater kreeg k voak de fietse van mien oldste bruir, woar ik maisttieden nait aarg bliede mit was… Oafdankertjes hè!

Op mien vieftiende kreeg k mien eerste nije! Wat n luxe! En wat kon ik doar haard mit!

Mit kameroaden noar Winschoot, d Laange stroate op en dele achter d vrauluu aan…

Om n uur of tiene noar hoes.. Bie garage Brons in Heiligerlee begon mien licht t roar te doun. Lawaai en aal mor flikkern!

Gauw eem der oaf en de dynamo van t rad!

In n mum der weer op en in n sprint trogge noar d jongs… Net dou k vlak achter heur zat, zwinken ze noar links en rechts…en ik…. Boem! Achterop n olle A-Ford mit n dicky-seat. Ik stoof deur de locht en lag boven op d kappe!

De chauffeur der oet en kieken, of e schoa haar… Gelokkeg nait! Ik kon weer deur….

n Poar moand loater opa en opoe op vesite…. Opa bekikt mien fietse en zegt: Wat is dat ding ja opjacht!

Holt joe stil! was mien schrik reactie, mor voar haar t al heurd en wol vot waiten, wat ik der mit oetspoukt haar..

Noa n haile reeks tweiwielers zunder, kochten mien laiverd en ik n joar of wat leden elk aine mit n accu.

k Was al n zetje poesteg en dat was n bult makkelker, haarn wie onnaierd.

En hou! Vot d eerste dag, dat ve ze broeken konden was t idee van moeke: Noordbrouk, Zuudbrouk, Muntendam in tronne? Kin dat? Ducht mie toch wel!

En inderdoad! Der ston n beste haarde wind, en ook nog op d borst op d laange weg noar Brouk…

Mit ain haand an t stuur vlogen wie mit achttien kilometer in t uur tegen de wind in!

As kinder zo blied, konden wie ons vreugde nait op! Dat is nog ais wat raip moeke en zai zette der nog n tandje bie!

In Zuudbrouk bie Kuper n poar worsten kopen vroug ik? Wat din, krigst honger?

Nee, t liekt mie lekker, dammeet in Muntendam eem op de hak en n stokje worst?

Doe dien zin! Mit twei frisse metworsten kwam ze noar boeten… k Heb ook vot mor n rolloade mitnomen veur zundag en Kuper dee der n schier stok leverworst bie!

Op n bankje veur t gemaintehoes lekker smikkeln…. Wat lekkere worst het dei man hè!

Noa n haalf uurtje en wat nostalgische proat van mie over mien tied in Muntendam zee moeke…

Nou wait ik t wel weer! Dat hest al wel doezend moal verteld!

Dat was ook zo, mor as k t over Muntendam haar, wuir k nait oet proat… Prachteg volk, mien mooiste stee woar ik ooit lopen heb.

k Hail mie stil en wie stapten weer op fietse. Achter Maiden langs , nait over de drokke Hoofdweg!

t Was al etenstied west, dus gauw n stoetje mit n kop kovvie en de pc aan om te kieken, of der nog aine wat stuurd haar.

Ook t mobieltje nog mor eem controleren… Och, nou kiek ais…. d luttje jong het zien eerste stapkes doan.. Wat mooi hè!

Ja, wie hebben t goud. n Hail schiere dag vandoage!

Joaren hevve genoten van onze elektrische fietsen! Tot en met mien viemtachtegste, dou heb k noa moal of wat onderoet besloten te stoppen. t Vallen ging nog, – aal in t gras! En… ainmoal in t Homdholstermeer!

k Wuir doarnoa wat schuddereg bie t opstappen en heb der mor n punt achter zet…

Klaindochter in Stad gait der nou op noar heur waark….scheelt 20 minuten opa! Dank je!

Elk noadail het zien veurdail!!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?