Noar de TT op het circuit van Assen…

t Is 1950, As dattien joarege mag k mit mien oldste bruir en nog n stok of tien jongs mit noar de TT in Assen.

Wie hebben oafsproken dat ve vraidagoamd om 24.00 uur vanoaf de Scheemter toorn op fietse vertrekken….

As mien bruir goud op mie paasde, haarn d oll n gain probleem da k mit ging. Wat n vertrouwn he!

Via Westerlei, Veendam, Gaiten en Rolde – eem op de hak bie Hofsteenge- noar Assen.

As wie onder de poort -twei grode T-T s in d Rolder stroat deur fietsten kregen wie t gevuil van euforie! Yes!

Wat n drokte! Zoveul volk bie b kander haar k ja nog noeit mitmoakt…

Twei kameroaden woll n vot doadelk t centrum in, mor ain van de oldsten zee: Nee, wie goan eerst noar t bos… knie n kieken!

He? docht ik, knienen…. wie kommen toch veur de TT-nacht!

Mor dou wie t bos in laipen, kreeg k hom deur…. Gerammel deur t haile bos! Net as t Boltjesfeest in t bos bie Nienoord doch ik. Doar was t veureg joar net zo! Veuls te veul veur n jonkje van dattien! Mien oll n haarn schienboar n roem gewaiten?

k Von t in t centrum veul schierder! Maart, kermis en zowoar wel twei zweefmeulns, en autoskoeters. Mien lust en mien leem!

t Publiek haar t in dei tied al over de nacht van Paries in Drente.

En ook bier was der vanzulfs volop… en doar heb k ook -noar mien denken- wel vieve van had!

Om n uur of aachte noar de boan. De fietsen op n lappe graslaand op de kop zet (dat mos vanwege de zunne?) Lekke banden haarn wie ja laiver nait! In dei joaren was t mit TT ait nuver waarm… Ainmoal zulfs zo slim, dat je bie de aanliggende boerderij wotter aanboden wuir… n Glaske veur n gulden!! Nou zeg ik joe! (n entreekoartje Fl. 3,50!)

Langs de boan ain laange riege stropakken. t Pebliek haar der verschaiden van oet n kander ropt en lag der in te sloapen.

Ook ain van ons kluppie dook der vot doadelk in. Hai haar n bult sloap neudeg. En as t rezen begunde om tien uur slaip e nog!

Ondanks t lawaai van n ploug Broabanders, dei nogal haarde meziek speulde. Mooi he zeden wie.. Mor n wat older mannechie steurde zok zo aarg, dat e der wat van zee… n Zwoare grauwe hoornbloazer ging stoan en raip: vijf van die mannekes!

Op n geem moment wuir t stil.. Zai haarn verlet om n pilske. Tot onze verboaz n draaiden ze alle instrumenten oet n kander en vleiden de onderdail n op n grode loaken. t Oldere mannechie dook in t stro en mompelde: gelukkeg, eem rust!

Onder t snurken vloog hom t kunstgebit haalf oet de mond!

Noa t innemen van de neudege benzine (bier) wuir n de instrumenten weer hersteld en begon t lawaai vannijs en was t pebliek bliede.

d Ol mannechie nait… Hai naarde wat, pakde zien spultje op en vertrok… Op zuik noar n rusteger stee op de ,brandende’ diek.

t Spektoakel ging toun nog deur tot zes uur. Noast de 250, 350, 125 kreeg je de Koningsklasse en de ziespans..

Febrieksmesjienen wazzen dou nog nait op de maart. Elk haar zien aigen opgefokte motor en as e vast laip, zetten ze hom gewoon tegen n boom!

Langs de boan stonden dou nog riegen bomen en t gebeurde, dat de omrouper melde, dat der n kou of peerd op de boane laip!

Loater ook nog de brommers mit zo n 16 versnelln s. t Wazzen net iemen, aans niks as gejank en schoakeln,schoakeln, schoakeln! mooi man!

Dei dingen vlogen mit n gang van wied over d honderd over t asvalt! Ik herinner mie nog n poar Nederlanders, dei mit n Jamati reden…

n Aigen produkt, woaras de maiste rieders n beste kluif aan haarn! De noam van Jamati was van de drei kameroaden, dei hom oetdokterd haarn.

k Wol joe de noamen geern nog nuimen, mor zai kommen eem nait boven… Leeftied, ducht mie.

Ook Duke en Masetty: de ain goud in de bochten , de aander op t liek enne. Een hail spannende race!

Wieder veul spanning as t ging om de Hollanders…. De witte reus, -Wil Hartog-, Boetje van Dulmen, Jack Middelburg, Driekus Veer, enz. enz.

Prachteg, prachteg! En…. ait waarm en mooi weer!

Noa n joar of vaar op fietse kon ve loater mit de auto, en nog loater op n aigen motor -ik op n zeumenhaalf Honda-.

n Poar moal was t parkeerlaand zo zoppeg, dat aal d luu holpen wuir n deur n sleepauto. Ain mit n dikke Chevrolet, docht dat zien slee t zulf wel kon en… woarimpel hai schoot mit n bloudgang tou de poele oet en belande in de koffer van zien veurganger!

Wat n lol! En wat stoer! Joaren loater ging k mit n kameroad. Onder de hoofdtribune aal Chinees n, dei Loempia s verkochten veur n gulden!

Mien moat: nou moust zain! Zaii benn n hier net en…. Nait jeuzeln zeg ik: Doe komst hier al wel 25 joar… Woarom staist doe der nait?

t Joar der op mossen ze 2 gulden kosten! Was in opdracht van d organisoatie, dei t veuls te goudkoop vonden!

Machinus oet Maiden, postbode en in zien vrije tied ober, was ook van de pertij. Hai kreeg n tribune aanwees n mit aal Noorn en Zweden!

Hai verstoan gain snars van dei toal en naarde, dat t n klotendag worden zol……. Ropt zien collega van de tribune noast hom:

Jij zit gebakken vandaag! Hai wos, dat ze in dei landen zwoare drinkers wazzen en dat zai in t boetenland goudkoper zoepen konden…

Houdat den? wol Machinus waiten…. Nou, als ze je roepen stuur je t bier naar boven en dan maak je een handbeweging ter betaling.

Als je het geld dan in handen hebt en het is -vaak- teveel, steek je je duim op en loopt gewoon verder!

Machienus haar inderdoad n ,golden dag!’ Volgens zeggen, was e nog noeit zo blied west!

As je noar hoes gingen en je bleven zitten tot t leste, was t ait wel n uur of tweie, dat je op de snelweg kwamen.

Op mien Honda ging dat n stok beter…. Langs aal de auto s deur de baarm en ainmoal op de snelweg t gas der op!

Zo gauw as t kon, t gas open en in ain gang (150?) zes , zeum bolides wieder….!

Gelokkeg aal goud oaflopen! Mooie herinnerns benn n ook n bron van gelok!

De hoge intreegelden hebben t veur mie nait moeilek moakt om der noa –tig joaren mit te stoppen.

Mit dit schrieven was k nog eem trogge en dat vuilt ook goud!!

Meer van t zulfde:

1 Opmaarken

  1. Bert Wijnholds schreef:

     Dat van Jamathi racemotoren heb k even veur die opzöcht, Klaas. t Waren de twij kammeroaden Jan Thiel en Martin Mijwaart, en Jamathi is n soamentrekken van de noamen JAn, MArtin en THIel.

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?