Mit de Jan Plezaar op schoulraize…!

Vot noa d oorlog -vatteg/viemvatteg- gingen wie veur t eerst op schoulraize….

Wat n belevenis! Op n boerenwoagen mit n huif der boven en n beste riege banken -Jan Plezaar-veur t eerst van de OBS Nietap mit twei klassen!!

Spanning ten top! Woar de rais noar tou ging, was n verrassen….

k Wait nog wel, dat n bult klasgenoten n zere kont hadden van t zitten op dei holten banken!

Wie waren ook ja wel twei uur onderweegs! Dou ve op de bestemming kwamen, bleek dat n speultoene te weesn in Potterwoll’. Aibels mooi! En wat groot!

Alle soorten toustell n, woarop je joen energie kwiet konden….

En op ons leeftied haarn wie dat ja meer as genogt. Schommeln, wippen, slingern… t kon nait op!

Tussendeur n stoetje mit n glaske ranja. Man, wat n belevenis!

k Herinner mie, dat meester De Jong t ain en aander regeld haar. Wie haarn t verdaind en neudeg noa vief joar krieg!

Of dat zo was, betwiefel ik… want wie vonden t aal wel interessant, wat der gebeurde!

Wel was t wel ais spannend, as der n koppel vlaigtugen over vloog en moeke nogal zenewachteg wuir, mor dat waren wie aanderdoags al weer vergeten!

Net as n poar V-ains, dei in de Natuurschoon dele kwamen…

Meester De Jong was ook de man, dei in d oorlog mit ons noar de Noatuurschoon ging om eetboare paddestouln te zuiken.

Kennis volop en noa n beste puut vol vonden te hebben, trogge noar d schoul en de boudel opsnittern!

Ie kenn n joe begriepen, dat dat smullen was! Wie haarn ze ja zulf mit meester plokt! Nou den!

En.. wie kregen al oareg kiek noa zien oetleg, welken gifteg wassen en welken nait!

Ook leerde hai ons n toentje aan te leggen en zulf bloumkes en gruinten te verbouwen!

Achter d schoule was genogt roemte veur toentjes van zo n zeum bie vaar meter…! Elk zienend!

n Aibels mooie tied, dei k achternoa nait geern mist haar!

Wat n plezaar! En t schoulraiske mit de Jan Plezaar noar Pottjewoll’ dee doar nog n schepke bovenop!

Ik ken der vandoage noa bienoa tachteg joar vannijs van genieten! en (mooie herinnerns benn n ook ja n bron van gelok!) toch?

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?