Oetslag competitie 2020!! D.I.O.!!

In Coronatied was t oareg stiller.. Om ons badmintoncluppie bie n kander te holl n mainde ik elke moand n meeltje te mouten stuurn… Omdat nait elk dialect lees n kin, dee ik dat voak in twei toal n… (haha)

Dankzij de snijjacht (Dank zij de sneeuwstorm)

Heb ik nou eem de tied vonden (had ik nu even tijd)

Om de oetslag van de competitie (om het overzicht van de competitie)

op pepier te zetten (bij te werken en te publiceren…)

t Gait hier vanzulfs om t oaflopen joar 2020!

Dit betreft de competitie van het jaar 2020!

Noa n slechte start in janewoarie (Gesienus n beste roffel…)

Na een slechte start (hartstilstand Gesienus)

Kwam t gemoud der weer n beetje in…

Ging het na enige tijd toch weer ietsjes beter.

De partij n wuirn sportief speult en gain ain, dei op n aander raagde!

(we speelden sportief en er werd niet gescholden)

Zowel d wichter as d jongs haarn der lol in!

(Zowel de dames als de heren hadden er plezier in!)

Bie de wichter wuir Joke nummer ain… (speulde heur hoar hier n rol?)

Bij de dames werd Joke nummer een…( speelde haar haar hier een rol?)

Hillie twijde, Trijnie daarde en Itie vaarde.

(Hillie (2), Trijnie (3) en Itie (4).)

Noamens de club kreeg elk n dreuge worst van Bert..

Bert overhandigde ieder een droge worst….

t Mout n oardeghaidje bliem,… nait den?

(we houden het bescheiden, nietwaar?)

Bie d jongs was t voak n gehouw van jewelste…

Bij de mannen ging het er vaak fel tekeer!

Omdat t hier aal dubbelspel was, elke bod twei winnoars…

Zij speelden ,enkel’ dubbel, dus twee prijswinnaars….

De Berten sprongen der boven oet (361 punten!)

De Berten speelden het best (361 punten!)

t Gait hier om Bert v.d.L en Bert v.Z…. (den wait je t wel!)

Het betreft de Berten v d L en v Z… (u kent ze wel!)

Mie aid wat te fanetiek? (spelen mij soms te fanatiek)

Mor wel schier om te zain! (wel leuk om te zien!)

d Aander jongs deden ook goud heur best, mor hoalden nog gain 300!

De andere heren speelden ook wel goed doch hadden nog geen 300 punten!

Ken ook ja nait! Zo voak kon ve ja nait speul n!

Kon ook niet, we speelden maar enkele keren!

Dou kwam Ko Rona! (Toen kwam Corona!)

En nou…. zit ve der nog midden in en hfff ook nog n bult snij!

(En nou zitten we midden in de winter, een echte!)

t Gemoud lopt joe bietieden ja over! ( t Gemoed wordt er niet beter op!)

Gelokkeg heb k nog n pc en n bult vrije tied! (Ko Rona en Drees)

Gelukkig heb ik nog mijn pc en veel vrije tijd! (Ko Rona en Drees)

En…. n poar dikke doemen, woaroet k n bult zoegen kin!

(En een paar dikke duimen om te fantaseren….)

361 punten! Dat leuv m ie toch nait?

(361 punten! Dat geloof je toch niet?)

Nou den! Kom op! Baide poten weer op de grond! Aal dat geplaas!

(Nou dan, beide voeten op de grond en hopen dat we gauw weer ,vrij’ zijn!)

k verveelde mie vanmiddag en doarbie was k ook nog franterg! sorry!

(ik verveelde me nogal -verveling en slecht humeur, sorry!)

Das nou weer over! Woar fantasie bie helpt he!

(k Voel me nu weer goed… n Beetje fantasie is dus ook als een medicijn!)

Groutnis en n elleboog op oafstand: Klaas

(Groetjes + een elleboog op afstand!: Klaas)

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in Scheemde.
“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en
bevraaiden! (‘n Knot(s) van n vraauw’, Kreuze
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t
Kon hoast nait aans … in ’53 bie voar aan t
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien ‘olle’
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop
Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.”
Geboren: Nietap, 4 juli 1937

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden
2e pries landelke schriefwedstried
van de Zonnebloem mit t verhoal ‘Kleurriek’

E-mail bie wat nijs?