Koning, Johan

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

Allain de ainzoamen

Grunneger Omtalen deur J.W. Koning van Only the lonely, van Roy Orbison

Koor:
Allain de ainzoamen
Allain de ainzoamen

Allain de ainzoamen
Weten hou’k mie vuil vanoavond
Allain de ainzoamen
Weten did gevuil is nait goud

Doar goat mien laiverd
Doar goat mien haart→

Danny Jong

Grunneger omtoalen: J.W. Koning

Nog even weer aine veur de Map “Golden Olden op zien Grunnegs”

Nummer 4 dit keer. Van dit laid binnen wait ik veul houveul oetvoerens en varioaties in de tekst.
Ik heb kozen veur n wat oldere tekst.
Maiste luu zellen t kinnen mit→

De drij klòkken

Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

Er’s n dörpje daaip weg doken ien t dal
Mangs sparrebomen, haalf vervroren
‘tWas döar op n zummer mörgen
dat Jimmy Brown** werd boren.

Aal de bronzen klòkken dij luudden
ien t lutje daldaaip dörp
En de laaidjes dij ze zongen
woaren→

Golden Iedelhaid

Grunnegse omtoalen : Johan W. Koning

Oh, er was n hogelk** schip, en n hail schier schip was zai.
En de noam van dat schip, dat was de “Golden Iedelhaid”
Ze was baang, om kaapt te worden, deur n grenskeg Spoans galai*
Doun ze voer op de Noordzee, de Noordzee
Doun ze voer op de Noordzee→

Grinen* in de regen

k heb hier veur grinen kozen in ploats van reren, vond ik ien bepaalde zinnen schierer, moar in aander zinnen is reren messchain wel nuverder. Loat moar heuren. Kinnen wie t aaltied nog oanpassen.
Moar haalf om haalf (de aine zin mit reren en aander regel mit grinen), dat lagt→

Gustern nog

Gustern nog, aal mien zörgen leken zo wiede vot
nou liekt t as dat zai hier blieven goan
Oh, ik geleuf in gustern nog


Onverdachts, bin k nait haalf dij vent dij k tiedels was
Der’s n schare dij hangt over mie
Oh gustern dij kwam onverdachts


W’rom zai votgoan mos, gain idee, zai →

Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier

Omtoald deur Johan W. Koning.

De weg is lang
Mit voak ok n schaarpe bocht
Dij brengt ons noar wel-wait-woar
Wel-wait-woar
Moar’k bin staark
Mans genog om hom te droagen
Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier

Dus we goan deur
Zien welzien is mien belang
Aal muite blieft hom →

Het Schierste Woord

Ze hemmen weer veur mekoar.
Net as elks joar,
gait TV Noord
op zuik noar t schierste woord.
Ver mie is dat zunderveul te strieden
t hoast vergaiten woord Laankmanstieden
denkst meschain wat zollen wie nou beleven,
moar dat vertel ik die dan even.
In Shakespeare’s Engels hest→

Ien Dreumen

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

n Bonte kleureg kloun genoamd de Zaandman
Komt stil elkse naacht noar mien ber
Om dan sterrenstof te strooien en te fluisteren
“Goa moar sloapen, alens is ien odder.”

Ik sloet mien ogen en ik drief den vot,
Ien de sproekskesnaacht,→

Ik hol mien kop omheug

Vandoag even n lutje beetje meer as enkels n omtoaling.

Ik hol mien kop omheug
Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Under t lopen kiek ik omheug
den lieken mien ogen dreug
As‘k terog denk oan dij lentedoagen
Moar vannaacht bin ik allain

Under t lopen kiek ik omhoug
en tel de steerns→

Ik wòr aal baang

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Ik wòr aal baang, woar wie ok goan
Zo benaauwd hai kin doar stoan

Ja, ‘kwòr aal baang, wat zol ik doun?
As hai trog kwam en die den mout?

Ik wòr aal baang, vuil mie old
En aal baang dastoe van hom holdst

Ik wòr aal baang, ‘kwil nait verlaaizen
As→

Kiek gunt komt de stoomboot

Kiek gunt komt de stoomboot
uut Spaanje weer aan
Hai brengt ons Sunt Nikloas
ik zug hom aal stoan
Hou huppelt zien peerdje
t dek op en del
hou wappern de vlagen
zo schaif en zo schel


Zien vìnt staait te lagen
en ropt ons aal tou
n Zuit kind krigt slikgoud
n Hantam de rou
Och laive Sunt→

Loflaid op Grunnen

Hier n Laidje van Janneke Jager over stad Grunnen, Zai schreef en zingt t ien t Nederlands,
en om dij reden heb ik er n Grunneger omtoalen bie moakt.

Grunneger omtoalen : J.W. Koning

‘tIs ‘t lucht op de Vismaarkt op op zoaterdagmörgen
of veumiddag ontwoakt ien de Folkingestroat.→

Mien Grunnen, Mien Grunnen

Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

Noast mien map “Leven en laifde laangs Polderwegen”
waark ik ok oan n map mit de noam “Golden olden op zien Grunnegs”
De laidjes “Loflaid op Grunnen “en “Polderwegen” (binnen hier→

Nuver’ Juvver

Omtoald deur: Johan W. Koning

Nuver’ juvver koiert deur de stroat
Nuver’ juvver, het soort da’k geern ontmout
Nuver’ juvver, ik geleuf die nait, doe bis nait echt
Gainain ken zo schier wezen as doe
Bedaankt

Nuver’ juvver, kom vergeef t mie
Nuver’ juvver, ik mòs t wel zain
Nuver’→

Ongebonden Melodie


Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

Oh mien schat, mien laifste,
Ik snakte noar dien aarms
n Hail laange tied,
En tied verstriekt zo laanksoam
en tied dij kin zo veul.
Bist nog van mie?
Ik mis dien kracht
Geef mie dien kracht
God stuur heur kracht noar mie.

Stille woaters stromen→

Over n bol

Elkse bol het op zien kop noast d’oren,
aan baaide ziedkanten n grote hoorn.
Doch krigst ain ding nait van hom doan,
om doarmit aan t toetern te goan.
Nait omdat men doarop nait toetern kin,
mor hai krigt aingoal dij dingen zien bek nait in.

(Noar n veurbeeld van de Duutse

Polderwegen

Grunneger omtoalen: J.W. Koning

Sikkom hemels, Stad en ommelaand
Blaauw is locht doar en de waaiden doar bennen greun
‘t leven is old doar, older as de bomen,
jonger as n wierde, gruiend as de wiend.

Polder wegen, bring me thoes,
noar t stee doar ‘k thoes bin
Stad→

Rerend

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Ik was tevree, veur n zet
Ik kon laggen, veur n zet
Moar ik zag die dis naacht
Doe hils mien haand hail vaast
As doe stopte, en zee: “Hé moi”
Oh, doe wens mie’t goud, kons nait zain
Dat ik nou rerend was wegens die,
rerend wegens die.

Doun zees →

t Meroakels Speultje

Wie waiten apmoal dat zeelu vroeger in de maist vremde streken kwamen en den de maist roare dingen mit noamen noar hoes.
Dingen woarvan ze zulf voakl nait ais wisten wat t was of woarveur t was,
En messchain is dat ok wat is beurd in dit laidje

Wereldwied bekend worden deur: Peter,→

t Peerd van Sunnerkloas is wit

t Peerd van Sunnerkloas is wit
t Peerd is wit, t peerd is wit
t Peerd van Sunnerkloas is wit
hailendaal wit


Dat t peerd n schimmel is
doaran, doar is niks mis
t Peerd van Sunnerkloas is wit
hailendaal wit


t Peerd van Sunnerkloas is laif
t Peerd is laif, t peerd is laif
t Peerd van Sunnerkloas→

Te vroug om te weten

(Pat Boone versie, ook zongen deur Roy Orbison)
Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

(Wat gebeurde mit hìn?)(koor)

‘t Is te vroug om t‘weten
of k heur kin vergaiten
Mien haart is broken ien te veule stokken
En ‘tis te vroug om t‘weten

Tied sloert moar oan
Zel k den ooit weten→

‘tIs over

Ned. vertaling Johan.W. Koning

Joen laifie vuilt gain laifde meer veur die

Golden doagen veurdat ze enden
Fluustern gehaaimen noar de wiend:
“Joen laifje zel nait meer dicht bie die wezen.”

Zaachte naachten veurdat ze (ver)vlaigen
zenden vallende steerns→

Veurmekoar

Der binnen zo òf en tou woorden woarveur nog gain Grunnegs woord bestaait en dij mout je den schrieven zo as zai binnen of je mouten n schier Grunnegs woord bedenken.
Zo is der t woord tandem, n daintraptharderasdaanderfiets of n zitstachtermekoarfiets enz. Moar dat is aigleks→

Welkom ien mien wereld

Grunneger omtoalen: Johan W. koning

Welkom ien mien wereld
Wils’t nait binnen komen?
Wondern, is mien gok
Dij heengoan nog bie zetten
Stap moar ien mien haart
Baarg joen zörgen moar op
Welkom ien mien wereld
baauwd mit joe ien kop

Klop en de deur goat open
Zuik en doe zelst vienden→

E-mail bie wat nijs?