Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier

Omtoald deur Johan W. Koning.

De weg is lang
Mit voak ok n schaarpe bocht
Dij brengt ons noar wel-wait-woar
Wel-wait-woar
Moar’k bin staark
Mans genog om hom te droagen
Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier

Dus we goan deur
Zien welzien is mien belang
Aal muite blieft hom beschoond
Wie komen der
Den ik wait
Hai zel nait lankwieleg wezen
Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier

As ik al ais boar zit
Zit ik boar mit verdrait
den elkain zien haart
Nait vult is mit bliedskop
Van zörg veur nkander

‘tIs n hail lange weg
En doar is gain weg terog
Terwiel onderwegens noar doar
dailen wie moar
En de last
drōkt mie haldaal nait te neer
Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier

Hai’s mien bruier,
Hai’s gain belasten, hai’s mien bruier


He ain’t heavy, he’s my brother (the Hollies)
Written by: Bobby Scott and Bob Russell

The road is long
With many a winding turn
That leads us to who knows where
Who knows where
But I’m strong
Strong enough to carry him
He ain’t heavy, he’s my brother

So on we go
His welfare is (of) my concern
No burden is he to bear
We’ll get there
For I know
He would not encumber me
He ain’t heavy, he’s my brother

If I’m laden at all
I’m laden with sadness
That everyone’s heart
Isn’t filled with the gladness
Of love for one another

It’s a long, long road
From which there is no return
While we’re on the way to there
Why not share
And the load
Doesn’t weigh me down at all
He ain’t heavy he’s my brother

He’s my brother
He ain’t heavy, he’s my brother.

Ik heb der ok even n snelle Nederlandse vertalen bie doan.
Den kinnen joe zain woarom de Grunnegse omtoalen n omtoalen is.
op twij steeen heb ik de riem nait kinnen kriegen

A. verdrait (sadness) en bliedskop (gladness)

B. bespoard (Bear) en doar (there)

As iemand dij zinnen wel riemend kriegen kin den heur ik dat geerne.

Ain op ain vertoalen: Johan W. Koning

De weg is lang
Met vele draaiende bochten
Die ons leiden naar wie-weet-waar-heen
Wie-weet-waar-heen
Maar ik ben sterk
Sterk genoeg om hem te dragen
Hij is niet zwaar, hij is mijn broer

Dus we gaan verder
Ik zorg voor zijn genoegen
Hij hoeft geen lasten te dragen
We zullen er komen
Omdat ik weet
dat hij me niet vervelen zou
Hij is niet zwaar, hij is mijn broer

Als ik helemaal vol zit
Zit ik vol met droefheid
Vanwege het feit dat ieders hart
Niet gevuld is met de blijdschap
Van liefde voor een andere

Het is een lange lange weg
Waarvan je niet meer terug kan komen
Terwijl we onderweg zijn naar daar
Waarom zouden we niet delen
En de last
Weegt helemaal niets voor mij
Hij is niet zwaar, hij is mijn broer

Hij is mijn broer,
Hij is niet zwaar, hij is mijn broer

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

E-mail bie wat nijs?