Ik wòr aal baang

Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Ik wòr aal baang, woar wie ok goan
Zo benaauwd hai kin doar stoan

Ja, ‘kwòr aal baang, wat zol ik doun?
As hai trog kwam en die den mout?

Ik wòr aal baang, vuil mie old
En aal baang dastoe van hom holdst

Ik wòr aal baang, ‘kwil nait verlaaizen
As hai trog kwam, wel zoust den wel kaaizen?*

En dou aal opins, was hai hier weer trog
Aal boar van homzölf, zien kop ien de lōcht
Dou mien haart hoast stil stond, wel zol’t wezen veur die?
Du keerdest om en laips liekout noar mie.

  • k heb kozen voor “zoust kaaizen” en nait “kaaizen zoust” vanwege t riemen.

Running Scared

(Roy Orbison, Melson)

Just running scared, each place we go
So afraid, that he might show

Yeah, running scared, what would I do
If he came back and wanted you?

Just running scared, feeling low
Running scared that you love him so

Just running scared, afraid to lose
If he came back, which one would you choose?

And then all at once, he was standing there
So sure of himself, his head in the air
While my heart was breaking, which one would it be?
Then you turned round and walked right out on me

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

E-mail bie wat nijs?