Doe was aaltied ien mien kop

Vandoag (14-6-2024) stoat op teletext t nijs dat Mark James verleden week oet tied komen is, old 83 joar.
Dizze Amerikoanse Songwriter het in 60 jaar tussen de 300 en 400 laidjes schreven.
Zo het hai under aander “Suspicious Minds” schreven veur Elvis Presley en ok “Always on my mind” (echt bekend worden deur Willie Nelson.

Nou had ik “Suspious Minds” veur begin volgende moand op t programma stoan om om te toalen, mor k zel hom wat noar voren hoalen. Meschain kom ik er volgende week oan tou.

“Allways on my mind” har ik al kloar liggen om volgende week in te leveren, maar dij heb ik dus nou ok even noar voren hoalt.

Dan komt t laid van dizze week du aingoal wat loater

Goud, Läid nr 29 oet de map “Leven en Laifde laangs Polderwegen”.

Aaltied ien mien kop
Grunneger omtoalen: Johan W. Koning

Meschain hil’k nait van die
Krekt zo dikmoals as ik kend haar
Meschain was’k nait goud veur die
Nait as goud as ik kend haar
As ik die voulen lait, oh, twijde haands (dees doe, dees doe)
Laif, t spiet mie, ik was blind

Doe was aaltied ien mien kop
Doe was aaltied ien mien kop

Meschain was’k niet bie die
Aal dij ijnboar, ijnboar(e) tieden
En ik denk ik heb die nooit zeg
‘kBin zo blied das’t van mie bis
Lutje dingen haar ik zeggen mouten en doun
Ik nam aaingoal nooit de tijd.

Doch was doe aaltied ien mien kop.
Doe was aaltied ien mien kop.

Zeg mie,
Zeg mie dat dien laifde niet storven is
En geef mie,
Geef mie nog n kaans om die tevree te holden
Ik zal die tevree holden

Lutje dingen haar ik zeggen mouten en doun
Ik nam aaingoal nooit de tied
Doe was aaltied ien mien kop (Doe was aaltied ien mien kop)
Doe was aaltied ien mien kop
Doe was aaltied ien mien kop (Doe was aaltied ien mien kop)
Doe was aaltied ien mien kop

Tekst tussen de Hoakjes (is veur achtergrondzangers)

Always on my mind (Willy Nelson / Elvis Presley)
Songwriters: Waylon Carson / Johnny Christoffer / Mark James

Maybe I didn’t love you
Quite as often as I could have
Maybe I didn’t treat you
Quite as good as I should have
If I made you feel, oh, second best (you did, you did)
Girl, I’m sorry I was blind

You were always on my mind
You were always on my mind

Maybe I didn’t hold you
All those lonely, lonely times
And I guess I never told you
I’m so happy that you’re mine
Little things I should have said and done
I just never took the time

When you were always on my mind
You were always on my mind

Tell me
Tell me that your sweet love hasn’t died
And give me
Give me one more chance to keep you satisfied
I’ll keep you satisfied

Little things I should have said and done
I just never took the time
But you were always on my mind (you were always on my mind)
You were always on my mind
You were always on my mind (you were always on my mind)
You were always on my mind

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

E-mail bie wat nijs?