Allain de ainzoamen

Grunneger Omtalen deur J.W. Koning van Only the lonely, van Roy Orbison

Koor:
Allain de ainzoamen
Allain de ainzoamen

Allain de ainzoamen
Weten hou’k mie vuil vanoavond
Allain de ainzoamen
Weten did gevuil is nait goud

Doar goat mien laiverd
Doar goat mien haart
Dij goan veur aaltied
Zo wied apaart

Moar allain de ainzoamen
Weten w’rom
Ik reer
Allain de ainzoamen

Koor:
Allain de ainzoamen
Allain de ainzoamen

Allain de ainzoamen
Kennen t verdrait dad ik haar
Allain de ainzoamen
Weten, ik reer en reer om die

Messchain wel mörgen
n Nije romaance
En den gain zörgen
Moar da’s de kaans
Doe mòs dij griepen

As dien ainzoam(e) haart brekt
Allain de ainzoamen

Only the lonely

Songwriters: Joe Melson / Roy K. Orbison

Choir:
Only the lonely
Only the lonely

Only the lonely
Know the way I feel tonight
Only the lonely
Know this feeling ain’t right

There goes my baby
There goes my heart
They’re gone forever
So far apart

But only the lonely
Know why
I cry
Only the lonely

Choir:
Only the lonely
Only the lonely

Only the lonely
Know the heartaches I’ve been through
Only the lonely
Know I cry and cry for you

Maybe tomorrow
A new romance
No more sorrow
But that’s the chance
You gotta take

If your lonely heart breaks
Only the lonely

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

E-mail bie wat nijs?