Ongebonden Melodie


Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

Oh mien schat, mien laifste,
Ik snakte noar dien aarms
n Hail laange tied,
En tied verstriekt zo laanksoam
en tied dij kin zo veul.
Bist nog van mie?
Ik mis dien kracht
Geef mie dien kracht
God stuur heur kracht noar mie.

Stille woaters stromen
noar de zee, noar de zee
Noar de open aarms van de zee
Stille woaters zuchten,
“Wacht op mie, wacht op mie”
“Ik zal naar huis komen, wacht op mij!”

Oh, mien schat, mien laifste
Ik snakte, snakte noar dien aarms
n Hail laange tied,
En tied verstriekt zo laanksoam
en tied dij kin zo veul.
Bist nog van mie?
Ik mis dien kracht
Geef mie dien kracht
God stuur heur kracht noar mie.

4 keuzes:

1e:
Ik snakte noar dien “Touch” = aanraking, maar dat het te veul lettergrepen, aanraking kin ok omarming wezen, maar dat is nog steeds te veul lettergrepen. Moar Aarms suggereren ok n omarming, dus aarms past hier hail schier vind ik.

2e:
“I need your love” Ik heb dien laifde neudeg.
(= te veul lettergrepen en is dus Ik mis dien Kracht / Geef mie dien kracht worden.
Ik heb veur Love (Laifde = 2 lettergrepen is 1 te veul), kozen veur Kracht.
Aander optie was Zörg, maar Zörg paste minder schier in God stuur heur “Love” noar mie.
De zanger/man (in verhaal/film) zit in gevangenis en het t zwoar om dat vol te holden,
Hai wil dus dat de laifde van zien vraauw hom de kracht geft om vol te holden en den past stuur mie heur Kracht hier beter as stuur mie heur Zörg.

3e:
Ik heb hier “I need your love” op twai menaaiern omtoald.
noamelk Ik mis dien kracht (was mien eerste keuze) en Geef mie dien kracht (was mien twijde keuze) en dou ik ze noast mekoar zetten om te kieken welke t schierste was, dacht ik
woarom nait aaltwij broeken, dat geft n opbaauw: eerst ik heb dien kracht/love neudeg,
en den geef doarom (wat van) dien kracht oan mie, en den God breng/stuur de kracht dij zai mie geven willen noar mie.

4e:
Is aigenlieks gain keuze, moar beter begriep wat de oiriginaile tekst betaikend.
“God speed your love to me” Betaikend nait “God stuur joen laifde (Goddelieke Laifde) mit spoed noar mie”, dus omtoald “God stuur joen laifde.kracht noar mie”.
Moar t betaikent “Loat God dien laifde astemblieft snel noar mie sturen” en om dij reden dus de omtoalen as “God stuur heur kracht noar mie”.


Unchained Melody
Righteous Brothers
music by Alex North and lyrics by Hy Zaret

Oh, my love, my darling,
I’ve hungered for your touch
a long, lonely time,
And time goes by so slowly
and time can do so much.
Are you still mine?
I need your love,
I need your love,
God speed your love to me.

Lonely rivers flow
to the sea, to the sea
To the open arms of the sea
Lonely rivers sigh,
“Wait for me, wait for me”
“I’ll be coming home, wait for me!”

Oh, my love, my darling
I’ve hungered, hungered for your touch
A long, lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love,
I need your love,
God speed your love to me

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

E-mail bie wat nijs?