Mien Grunnen, Mien Grunnen

Grunneger Omtoalen: Johan W. Koning

Noast mien map “Leven en laifde laangs Polderwegen”
waark ik ok oan n map mit de noam “Golden olden op zien Grunnegs”
De laidjes “Loflaid op Grunnen “en “Polderwegen” (binnen hier al ploatst) binnen doar de nummers 1 en 3 van.
Ik had ook zitten denken oan noam “Route 66 deur Grunnen” veur de map,
Omreden dat ik docht haar apmoal laidjes oet end jaren 60-teg en begun joaren 70-teg te doun.
Mor joa dij van Janneke Jager (n jewail, zai krekt zo goud as heur laid) is van noa 2000. mor kinhail goud n golden olde worden, vandoar de nije noam dus.

Goud oet dij zulfde map hier nummer 2:

Staart wiederwaaien ‘t nijs
Ik raais vandoag òf
Ik wil der n dail van goan worden
Mien Grunnen, Mien Grunnen

Dis omswinderschounen
laankhalzen te dwoalen
Liek deur t levent haart van t
Mien Grunnen, Mien Grunnen

Ik wil goan ontwoaken
Ien n stad dij nait sloapt
En maarken, ‘k bin boas van de bult
Top van de hoop

Dis lutje-stad blues
Dij schrimpen rap vot
Ik ga een gloed nieuwe start daar maken
Ien d’olde Stad Grunnen

As ik doar zol kennen sloagen
Den ken’’k sloagen, woar den ok
‘t Is oan die
Mien Grunnen, Mien Grunnen

Mien Grunnen, Mien Grunnen
Ik wil goan ontwoaken ien n stad
Dij krekt nooit sloapt

En maarken k ‘bin dè nummer ain
Top van de liest
Boas van de bult
Dè nummer ain

Dis lutje-stad blues
Dij schrimpen rap vot
Ik ga een gloed nieuwe start daar maken
Ien d’olde Stad Grunnen

As ik doar zol kennen sloagen
Den ken’’k sloagen, woar den ok
‘t Is oan die
Mien Grunnen, Mien Grunnen

Mien Grunnen.

Je hebt meschain al roaden woar t n omtoalen van is

New York, New York (Frank Sinatra)

Songwriters: John Kander / Fred Ebb

Start spreadin’ the news
I’m leavin’ today
I want to be a part of it
New York, New York

These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York

I want to wake up
In a city that doesn’t sleep
And find I’m king of the hill
Top of the heap

These little-town blues
Are melting away
I’ll make a brand new start of it
In old New York

If I can make it there
I’ll make it Anywhere
It’s up to you
New York, New York

New York, New York
I want to wake up in a city
That never sleeps

And find I’m A number one
Top of the list
King of the hill
A number one

These little town blues
Are melting away
I’m gonna make a brand new start of it
In old New York

And if I can make it there
I’m gonna make it anywhere
It’s up to you
New York, New York

New York

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

k bin in 1949 boren in Groningen stad.
Nederlaandstoalig grootbròcht en woon nou ien Westerketaaier
 
k Heb als praktizerend Sunnerkloas (en Karsman) en om dai reden ok verzoameloar van Sunnerkloas- en Karst laidjes oetvonden dat er nait veul Sunterkloas- en Karst laidjes in het Grunnegs binnen.
Heb doarom een kursus Grunnegs schrieven volgd (Hogelands) en heb doun 60 bekìnde Sunnerkloaslaidjes omtoald en op bekende melodiën doar nog 5 bie moakt.
Nou nog oetgever vinden dai doar n boukje van wil moaken :)
 
k Heb ok n honderd Karslaidjes vertoald naar t Grunnegs, (har ik vrouger al es omtoald noar t Nederlands) moar den beder as webstees dat doun
moar dai mouten nog omtoald worden, damit ze ok weer te zingen binnen.
Zulfde oantal lettergrepen, zulfde klaankschertes/ zachte klanken, zulfde klankkleuren en din doch goude teksten mit om en noabie dezulfde inhold. (Hail waark)
 
Dabie heb k ok nog een stuk of 20 joaren 60-70 laidjes omtoald, en ben nou drok mit omtoalen van nog stok of 50 laifdeslaidjes (eerst) en loater nog zo’n blok joaren 60-70 laidjes.

E-mail bie wat nijs?